„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Павиране на пътя към цифровото бъдеще

 • История

  2017 Юни 12, 10:00 CET

  По-нататъшната цифровизация на установени технологии, каквито са мониторингът на състоянието и интелигентните датчици, може да има революционно въздействие върху производството, каза Бърни ван Льовен, директор цифровизация на продуктов мениджмънт към СКФ

  Гьотеборг, Швеция, 12 Юни 2017 г.: Цифровизацията е най-видима в потребителския пазар, където изтеглянето на музика, онлайн пазаруването и телевизията при поискване са приветствани като чудеса на цифровата епоха. Въпреки това обаче, цифровизацията има също огромно въздействие върху производството - а СКФ е в самото чело на използването ѝ за подобряване на бизнеса ни в услуга на клиентите ни.

  Способността да събираме и обработваме голямо количество цифрова информация ще катапултира производството в бъдещето. Посредством приемане на цифровизацията, СКФ подобрява основното си предлагане - лагерни технологии и свързаните с тях услуги - така че нашите клиенти да могат допълнително да повишат производителността на тяхното въртящо се оборудване. Освен това, посредством съсредоточаване върху промишлената цифровизация, СКФ цели да даде тласък на допълнителна оптимизация на разходите и ефективността на цялата верига на стойността, включително производство от световна класа и обединяване на доставната верига.

  Растяща експертиза

  Цифровизацията ще засегне всички страни на веригата на стойността, от дизайна и производството, до закупуването и техническото обслужване.

  СКФ наблюдава оборудване от разстояние вече за около петнадесет години, вече разполагаме с около 1 милион лагера, свързани към Облака. Данните от тях се събират и тълкуват ежедневно, често с помощ от нашите експерти. Способността за обработване на тези данни води до подобрени анализи - позволяващи на СКФ по-рано да засекат потенциални проблеми с въртящо се оборудване, които влияят на общата надеждност на оборудването и да постигне по-добро разбиране за проектните изисквания към критичен продукт и система.

  Вече разработихме платформи, които да помагат на клиентите да събират и тълкуват данните. Нашата платформа Enlight например помага на операторите да онагледят данни от разнообразни източници, използвайки устройство като смартфон или таблет. Това е интелигентен начин за поставяне на „големите данни“ в джоба на оператор.

  „Възможностите за свързване“ на данните минават във всички посоки и могат да бъдат използвани по много начини. В най-опростения си вид, свързват датчик към център за дистанционна диагностика. Въпреки това обаче данните - за „здраве“ на лагер например - могат да бъдат върнати обратно към етапа на проектиране и да бъдат използвани за повторно проектиране на по-добър продукт.

  Увеличената цифровизация също започна да позволява по-персонализирано производство. Понеже тя може значително да намали почти до нулата времената за повторно настройване на машина, съществуват по-малко ограничения за изработването на персонализирани продукти. Наскоро собственикът на завод за алуминий поиска лагери, които да позволяват повишена производителност - посредством по-високи скорости на търкаляне - както и по-ниски разходи за техническо обслужване и отстраняването на непланирани прекъсвания на работата. СКФ успя да произведе четириредови лагери с цилиндрични ролки, - заедно с оптимизирани свойства на повърхността и персонализирани покрития - за да увеличи значително експлоатационния срок и здравината, както и да проектира производствените разходи.

  Платено за производителност

  Голяма промяна в бъдеще – спомогнато от цифровизацията – ще бъде начинът, по който обслужваме клиентите си. Докато обикновеният, „транзакционен“ модел за осигуряване на хардуер ще остане важен, той ще започне да бъде заменян от повече договори, основаващи се на производителността.

  Тук СКФ ще бъде отговорна за гарантиране на това, че дейностите на клиента ще останат ефективни. Тогава снабдяването с хардуер, като например лагери, ще поддържа услуги - от прогнозна поддръжка до смазочна експертиза - които осигуряват тази допълнителна ефективност.

  Наскоро СКФ подписа петгодишен договор „доживотно въртене“ с шведската цинкова мина Zinkgruvan Mining of Sweden. СКФ ще извършва дистанционен мониторинг на четири мелници от съоръжението за обогатяване на руда на Zinkgruvan. След това компанията ще плаща на СКФ такса - въз основа на това дали постига целите си за производителност.

  Този договор разчита на работещи в синхрон технологии за цифровизация. Според една част от договора, данните от мониторинг на транспортьорна лента се събира автоматично - без човешка намеса - а специалист на СКФ анализира колебанията, ако е необходимо, докато разпределяща смазочна система поддържа линията работеща с оптимална ефективност.

  Способността за съпоставяне на по-голямо разнообразие от данни може допълнително да подобри производителността. Например данните от мониторинг на състоянието, които СКФ рутинно събира, вече могат да бъдат съчетавани с „обработени“ данни, като например скорост на машина и контролни параметри, посредством сътрудничество с Ханиуел. Съчетаването на тези потоци данни помогнаха на един от нашите общи клиенти - главен производител на мед - да направи по-информирани решения по отношение на техническото обслужване и производителността на актив.

  Клиентът казва, че повреда на част преди би довела до прекъсване на работата - но сега това може да бъде избегнато, благодарение на ранно предупреждение, подадено от съчетаването на данните от процеса и от мониторинга.

  Достъпът до този по-широк набор от данни може да подобри техническото обслужване и да помогне на клиентите да правят по-информирани избори. Анализирането на данни както от мониторинг, така и от процес например може да разкрие, че забавяне на машината с 3% би могло да удължи периода за техническо обслужване с четири седмици. Тогава клиентът може да намери равновесието между леко намаляване на производителността с по-дълъг период на производство - и да вземе най-доброто възможно решение.

  Самостоятелна смяна

  Автоматичното отчитане на повреждащ се лагер е голяма стъпка напред към ефективността. Въпреки това обаче, процесът по поръчката на смяната - включително изпращането на поръчката, през производството, пресмятането на времето за изпълнение и доставката на частта - все още включва силна човешка намеса.

  СКФ вече превключва на по-висока предавка към бъдещето, в което повредената част ефективно пуска поръчка за собствената си смяна. Благодарение на интелигентен датчик, който вече може да прави собствената си диагностика, не е трудно да си представим, че той може да изпрати автоматично съобщение, през целия път назад през веригата на доставки.

  Той отива още по-далеч: повишената цифровизация рационализира производствения процес. Това вече спомогна за значително намаляване на времето за повторно настройване на машина. По този начин добавянето на дадена резервна част към производствената линия може да бъде планирано с минимално прекъсване - бърза смяна на производството.

  Съчетаването на тези два фактора – точно предвиждане на повреждане на част с „производство до поръчка“ – гарантира, че някое „предвиждано търсене“ за части е заменено от „действително търсене“. Това разширява идеята за производство „точно навреме“ до отделния компонент - и може един ден да понижи равнищата на складова наличност близо до нула. Трудно е да си представим свят без складови наличности, но тази гледка вече се вижда.

  Този тип система все още трябва да бъде разработена. Въпреки това обаче, СКФ провежда пилотни проекти в специфични области от веригата на доставки. Планът е в бъдещето тези пилотни проекти да бъдат обединени, позволявайки пълна цифровизация от край до край.

  Огромната мощ на съществуващите цифрови технологии - като смартфоните - прави лесно да си помислим, че вече сме достигнали връхна точка в производителността. Ние обаче сме само в началото на цифровизацията в производството. Всеки аспект от веригата на стойността в производството може да бъде подобрена посредством цифровизация. Някои вече се появяват, докато други са още на хоризонта.

  Можем ли наистина да преминем от самостоятелна диагностика на лагер до самостоятелно поръчване? Да, можем: трудната част е да предскажем какво ще се случи.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация, моля обърнете се към:
  Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2016 г. възлизат на 72787 милиона шведски крони, а броят на служителите е 44868. www.skf.com

  ® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (5.3 MB)

SKF logo