„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

Отчет на SKF за първото тримесечие на 2017 г.

2017 Април 27, 08:00 CEST

Гьотеборг, 27 Април 2017 г.

Алрик Даниелсон, Президент и Главен изпълнителен директор:

„През първото тримесечие на годината се наблюдаваше непрекъснат растеж, подобрен работен марж и непрекъснато намаляване на дълга.

Увеличението в търсенето нарасна постепенно през тримесечието. Нетните продажби, на стойност 19,6 милиарда, се увеличиха с 11% в сравнение с първото тримесечие на миналата година, с най-силен ръст в Северна Америка и Азия. В следствие на това, продажбите се повишиха с 4%, с голямо подобрение във всички региони и в повечето промишлености на наши клиенти.

По време на тримесечието успяхме да увеличим производството по ценово ефективен начин, което, заедно с добре управляваните фиксирани разходи, допринесе за коригирана оперативна печалба от 2357 милиона (с 385 милиона повече от миналата година) и коригиран оперативен марж от 12%.

Промишленият ни бизнес осигури коригиран оперативен марж от 14,2%, а автомобилният ни бизнес продължи да подобрява рентабилността си, осигурявайки коригиран оперативен марж от 7,2%.

Първото едромащабно влизане в действие на новата ни система ERP през януари премина добре. По време на тримесечието обширни ресурси за поддръжка помогнаха на потребителите да научат нов начин за работа и повишаване на нормалната производителност. Внедряването на програмата Unite продължава в съответствие с по-рано обявения план и бюджет.

Генерираният паричен поток беше на стойност 64 милиона, повлиян от нарастващия работен капитал в резултат от ръста ни през тримесечието. Продължихме да заздравяваме балансовия ни отчет и нетният ни дълг намаля с 892 милиона през тримесечието, достигайки по-ниски стойности от целта ни за съотношение дълг/собствен капитал от 80%.

На нашия ден на капиталовите пазари в Гьотеборг в началото на април представихме новият ни, автоматизиран канал за сферични ролкови лагери. Въвеждането му в експлоатация премина по план, с над 200 000 лагери вече доставени на клиенти. Представихме също и редица лансирания на нови продукти, съсредоточаващи се върху продължаващата цифровизация на промишлеността, както и специализирани според приложението лагерни решения.

За второто тримесечие на 2017 г. се очаква търсенето на продуктите и услугите ни да бъде по-високо в сравнение със същия период на миналата година и леко по-високо в сравнение с първото тримесечие на 2017 г.“

Ключови цифри, милиона шведски крони1-во тримесечие 2017 г.1-во тримесечие 2016 г.
Чисти продажби*19 60117 676
Коригирана оперативна рентабилност**2 3571 972
Коригиран оперативен марж**12,011,2
Позиции, влияещи върху сравняването**-62-97
Оперативна рентабилност2 2951 875
Оперативна рентабилност, %11,710,6
Коригирана печалба преди данъци**2 1871 755
Печалба преди данъци2 1251 658
Нетен паричен поток след инвестиции преди финансиране64510

* Паричните отстъпки са от 1 януари, 2017 г., класифицирани като намаление на нетните продажби. По-рано публикуваните цифри са били преизчислени съответно.
** Моля вижте страница 15 от Доклада за първото тримесечие на 2017 г. за пълни определения 


Чисти продажби, промяна на годишна основа, %ОрганичниСтруктурниВалутаОбщо
1-во тримесечие 2017 г.8,0-2,04,910,9


Органична промяна на продажбите в местни валути, за регион на годишна основа, %ЕвропаСеверна АмерикаЛатинска АмерикаАзияБлизък Изток и Африка
1-во тримесечие 2017 г.5,07,811,412,89,5


Изгледи за второто тримесечие на 2017 г.

Търсене в сравнение с второто тримесечие на 2016 г.
Търсенето на продуктите и услугите на СКФ се очаква да бъде по-високо за Групата и за промишления пазар. Очаква се търсенето за Автомобилния пазар да бъде значително по-високо. Очаква се търсенето да бъде малко по-високо в Европа, значително по-високо в Северна Америка и в Азия и по-високо в Латинска Америка.

Търсене в сравнение с първото тримесечие на 2017 г.
Търсенето на продуктите и услугите на СКФ се очаква да бъде леко по-високо за Групата, включително за Промишления и Автомобилния пазари. Очаква се търсенето да бъде сравнително непроменено за Европа и Латинска Америка, леко по-високо за Северна Америка и по-високо за Азия.

В 09:00 часа (Централноевропейско стандартно време) на 27 април 2017 г. ще се проведе телефонна конференция:
Швеция: +46 (0)8 5876 9445
Великобритания: +44 (0)20 3427 1914
САЩ: +1 212 444 0481

Ще намерите цялата информация касаеща доклада на СКФ за първото тримесечие на 2017 година на уеб сайта за връзка с инвеститорите.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Информацията в това издание е информация, която AB SKF е задължена да разкрие, според Регламента за пазарните злоупотреби на ЕС (EU) № 596/2014. Информацията е предадена от горепосочените лица за контакт за публикуване в 08:00 часа централноевропейско стандартно време на 27 април 2017 г.

За повече информация, моля обърнете се към:
ПРЕСА: Тео Келберг, Директор, Връзки с пресата
тел: 46 31 337 6576, мобилен тел.: 46 725-776576, електронна поща: theo.kjellberg@skf.com

ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ: Патрик Стенберг, Ръководител на връзки с инвеститорите
Патрик Стенберг, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2016 г. възлизат на 72787 милиона шведски крони, а броят на служителите е 44868. www.skf.com 

® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

Изтегляне на пакет за медиите

SKF Q1 2017 Eng (3.2 MB)

SKF logo