„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Отчет на SKF за първото тримесечие на 2017 г.

2017 Април 27, 08:00 CEST

Гьотеборг, 27 Април 2017 г.

Алрик Даниелсон, Президент и Главен изпълнителен директор:

„През първото тримесечие на годината се наблюдаваше непрекъснат растеж, подобрен работен марж и непрекъснато намаляване на дълга.

Увеличението в търсенето нарасна постепенно през тримесечието. Нетните продажби, на стойност 19,6 милиарда, се увеличиха с 11% в сравнение с първото тримесечие на миналата година, с най-силен ръст в Северна Америка и Азия. В следствие на това, продажбите се повишиха с 4%, с голямо подобрение във всички региони и в повечето промишлености на наши клиенти.

По време на тримесечието успяхме да увеличим производството по ценово ефективен начин, което, заедно с добре управляваните фиксирани разходи, допринесе за коригирана оперативна печалба от 2357 милиона (с 385 милиона повече от миналата година) и коригиран оперативен марж от 12%.

Промишленият ни бизнес осигури коригиран оперативен марж от 14,2%, а автомобилният ни бизнес продължи да подобрява рентабилността си, осигурявайки коригиран оперативен марж от 7,2%.

Първото едромащабно влизане в действие на новата ни система ERP през януари премина добре. По време на тримесечието обширни ресурси за поддръжка помогнаха на потребителите да научат нов начин за работа и повишаване на нормалната производителност. Внедряването на програмата Unite продължава в съответствие с по-рано обявения план и бюджет.

Генерираният паричен поток беше на стойност 64 милиона, повлиян от нарастващия работен капитал в резултат от ръста ни през тримесечието. Продължихме да заздравяваме балансовия ни отчет и нетният ни дълг намаля с 892 милиона през тримесечието, достигайки по-ниски стойности от целта ни за съотношение дълг/собствен капитал от 80%.

На нашия ден на капиталовите пазари в Гьотеборг в началото на април представихме новият ни, автоматизиран канал за сферични ролкови лагери. Въвеждането му в експлоатация премина по план, с над 200 000 лагери вече доставени на клиенти. Представихме също и редица лансирания на нови продукти, съсредоточаващи се върху продължаващата цифровизация на промишлеността, както и специализирани според приложението лагерни решения.

За второто тримесечие на 2017 г. се очаква търсенето на продуктите и услугите ни да бъде по-високо в сравнение със същия период на миналата година и леко по-високо в сравнение с първото тримесечие на 2017 г.“

Ключови цифри, милиона шведски крони1-во тримесечие 2017 г.1-во тримесечие 2016 г.
Чисти продажби*19 60117 676
Коригирана оперативна рентабилност**2 3571 972
Коригиран оперативен марж**12,011,2
Позиции, влияещи върху сравняването**-62-97
Оперативна рентабилност2 2951 875
Оперативна рентабилност, %11,710,6
Коригирана печалба преди данъци**2 1871 755
Печалба преди данъци2 1251 658
Нетен паричен поток след инвестиции преди финансиране64510

* Паричните отстъпки са от 1 януари, 2017 г., класифицирани като намаление на нетните продажби. По-рано публикуваните цифри са били преизчислени съответно.
** Моля вижте страница 15 от Доклада за първото тримесечие на 2017 г. за пълни определения 


Чисти продажби, промяна на годишна основа, %ОрганичниСтруктурниВалутаОбщо
1-во тримесечие 2017 г.8,0-2,04,910,9


Органична промяна на продажбите в местни валути, за регион на годишна основа, %ЕвропаСеверна АмерикаЛатинска АмерикаАзияБлизък Изток и Африка
1-во тримесечие 2017 г.5,07,811,412,89,5


Изгледи за второто тримесечие на 2017 г.

Търсене в сравнение с второто тримесечие на 2016 г.
Търсенето на продуктите и услугите на СКФ се очаква да бъде по-високо за Групата и за промишления пазар. Очаква се търсенето за Автомобилния пазар да бъде значително по-високо. Очаква се търсенето да бъде малко по-високо в Европа, значително по-високо в Северна Америка и в Азия и по-високо в Латинска Америка.

Търсене в сравнение с първото тримесечие на 2017 г.
Търсенето на продуктите и услугите на СКФ се очаква да бъде леко по-високо за Групата, включително за Промишления и Автомобилния пазари. Очаква се търсенето да бъде сравнително непроменено за Европа и Латинска Америка, леко по-високо за Северна Америка и по-високо за Азия.

В 09:00 часа (Централноевропейско стандартно време) на 27 април 2017 г. ще се проведе телефонна конференция:
Швеция: +46 (0)8 5876 9445
Великобритания: +44 (0)20 3427 1914
САЩ: +1 212 444 0481

Ще намерите цялата информация касаеща доклада на СКФ за първото тримесечие на 2017 година на уеб сайта за връзка с инвеститорите.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Информацията в това издание е информация, която AB SKF е задължена да разкрие, според Регламента за пазарните злоупотреби на ЕС (EU) № 596/2014. Информацията е предадена от горепосочените лица за контакт за публикуване в 08:00 часа централноевропейско стандартно време на 27 април 2017 г.

За повече информация, моля обърнете се към:
ПРЕСА: Тео Келберг, Директор, Връзки с пресата
тел: 46 31 337 6576, мобилен тел.: 46 725-776576, електронна поща: theo.kjellberg@skf.com

ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ: Патрик Стенберг, Ръководител на връзки с инвеститорите
Патрик Стенберг, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2016 г. възлизат на 72787 милиона шведски крони, а броят на служителите е 44868. www.skf.com 

® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

Изтегляне на пакет за медиите

SKF Q1 2017 Eng (3.2 MB)

SKF logo