„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

cookie_information_popup_text_2[119]

Отчет на SKF за края на 2016 г.

2017 Февруари 02, 13:00 CET

Гьотеборг, 02 февруари 2017 г.

Алрик Даниелсон, Президент и Главен изпълнителен директор:

„През 2016 г. наблюдавахме постепенно подобряване на пазарните условия и СКФ вече отново бележи ръст. Органичните продажби през четвъртото тримесечие се увеличиха с 1,2% в сравнение с миналата година. В следствие на това, продажбите бяха леко по-високи, задвижвано главно от Азия. Нетните продажби през тримесечието бяха 18,8 милиарда шведски крони. Наблюдавахме постепенно нарастване на търсенето през тримесечието и по-малко сезонни предварителни покупки, които в други случаи са свързани с този период от годината.

Оперативна печалба с изключение на еднократни разходи, беше 1741 милиона шведски крони, което беше леко по-високо от предходната година. Работният ни марж, без еднократните разходи, беше 9,3%. Разходите през тримесечието за нашата нова система ERP възлизат на 208 милиона шведски крони и повлияха отрицателно на маржа с 1,5 процентни пункта.

Промишленият ни бизнес осигури работен марж от 11%, без еднократните събития. Наблюдавахме по-високо търсене в Азия, особено в промишлената дистрибуция, но също и в промишлените задвижвания. Общото търсене в Европа беше относително непроменено, но наблюдавахме ръст в дистрибуторските ни бизнеси, както и в железопътните и общите промишлени отрасли. Състоянието на пазара в Северна Америка продължава да бъде предизвикателно, но развиването на пазара се стабилизира.

Автомобилният ни бизнес осигури работен марж от 5,3%, без еднократните събития. Органичните продажби се увеличиха с 3,3% през тримесечието в сравнение със съответното тримесечие на миналата година, задвижено основно от силния ръст в Азия както на автомобилите, така и на камионите.

Паричният ни поток продължи да бъде силен, възлизайки на 1428 милиона шведски крони през четвъртото тримесечие. Нетният дълг намаля с 3 милиарда шведски крони и заздрави балансовия ни отчет и ни доближи до целта ни за съотношение дълг/собствен капитал от 80%.

През изминалите месеци обявихме допълнителни стратегически инвестиции в заводите ни в Швайнфурт, Германия и Далян, Китай. През последните 18 месеца бяха обявени инвестиции в производствените ни съоръжения и дистрибуторски центрове из целия свят. Първата инвестиция, която ще бъде завършена е новият канал за сферични ролкови лагери в Гьотеборг, където първите пробни поръчки на клиенти вече са произведени.

Нашата система ERP заработи в Швеция и Финландия на 4-ти януари. Това е значителна инвестиция за групата и с удоволствие мога да кажа, че лансирането премина по план.

За първото тримесечие на 2017 г. се очаква търсенето на продуктите и услугите ни да бъде леко по-високо в сравнение с миналата година и относително непроменено в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г.“

Ключови цифри, милиона шведски крониЧетвърто тримесечие
2016 г.
Четвърто тримесечие
2015 г.
ФГ
2016 г.
ФГ
2015 г.
Чисти продажби18785182157278775997
Оперативна рентабилност без еднократни разходи1741172675448655
Оперативна рентабилност без еднократни разходи, %9,39,510,411,4
Еднократни събития в оперативна рентабилност-155-687-17-1687
Оперативна рентабилност1586103975276968
Оперативна рентабилност, %8,45,710,39,2
Финансови еднократни събития--286--336
Печалба преди данъци, без оперативна и еднократни събития1531162667567857
Печалба преди данъци137665367395834
Нетен паричен поток след инвестиции преди финансиране1428196677176416


Чисти продажби, промяна на годишна основа, %ОрганичниСтруктурниВалутаОбщо
4-то тримесечие, 2016 г.1,2-1,83,73,1
ФГ 2016 г.-1,6-2,2-0,4-4,2


Органична промяна на продажбите в местни валути, за регион на годишна основа, %:ЕвропаСеверна АмерикаЛатинска АмерикаАзияБлизък Изток и Африка
4-то тримесечие, 2016 г.0,9-4,4-4,58,16,6
ФГ 2016 г.1,7-7,3-4,1-0,92,3

Предложение за дивиденти
Съветът реши да предложи непроменен дивидент в размер на 5,50 шведски крони за акция пред Годишното общо събрание.

Изгледи за първото тримесечие на 2017 г.

Търсене в сравнение с първото тримесечие на 2016 г.
Търсенето на продуктите и услугите на СКФ се очаква да бъде леко по-високо за Групата и за промишления пазар. Очаква се търсенето за Автомобилния пазар да бъде по-високо. Очаква се търсенето да бъде малко по-високо за Европа, Северна Америка и Латинска Америка и по-високо за Азия.

Търсене в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г.
Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде сравнително непроменено за Групата и за Промишления пазар. Очаква се търсенето за Автомобилния пазар да бъде по-високо. Очаква се търсенето да бъде по-високо за Европа и Северна Америка, малко по-ниско в Латинска Америка и значително по-ниско в Азия.

В 14:00 часа (Централноевропейско стандартно време) на 2 февруари 2017 г. ще се проведе телефонна конференция:
Швеция: +46 8 5352 6408
Великобритания: +44 20 7136 2051
САЩ: +1 718354 1158

Ще намерите цялата информация касаеща доклада на SKF за края на 2016 година на уеб сайта за връзка с инвеститорите.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Информацията в това издание е информация, която AB SKF е задължена да разкрие, според Регламента за пазарните злоупотреби на ЕС (EU) № 596/2014. Информацията е предадена от горепосочените лица за контакт за публикуване в 13:00 часа централноевропейско стандартно време на 2 февруари 2017 г.

За повече информация, моля обърнете се към:
ПРЕСА: Тео Келберг, Директор, Връзки с пресата
тел: 46 31 337 6576, мобилен тел.: 46 725-776576, електронна поща: theo.kjellberg@skf.com

ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ: Патрик Стенберг, Ръководител на връзки с инвеститорите
Патрик Стенберг, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2016 г. възлизат на 72787 милиона шведски крони, а броят на служителите е 47922. www.skf.com 

® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

Изтегляне на пакет за медиите

Отчет на SKF за края на 2016 г. (1.5 MB)

SKF logo