„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Защо хигиеничният дизайн на лагерите е ключов за безопасността на храните

 • История

  2017 Януари 25, 14:00 CET

  Наблягането върху хигиеничния елемент от дизайна на оборудването може да играе важна роля за контролирането на безопасността на произведените хранителни продукти. Въпреки това обаче, прилагането на това прекалено нашироко, без специално фокусиране върху хигиеничния дизайн на компонентите като част от системата, може потенциално да създаде риска от разпространяване на бактериите, уловени вътре в лагерите, каза Давиде Занги, лицето, отговорно за офис Хигиеничен дизайн към СКФ.

  Хигиеничният дизайн разглежда в частност как проблеми, като корозия, теч на смазочен материал, почистване и самоизсушаване, могат да повлияят отрицателно на безопасността на храните - и прилага проектни принципи за разрешаване на проблема. По същество, това е философия за дизайн, прилагана посредством специално създадени и специфични правила. Точно както ергономичният дизайн обръща особено внимание на физическите нужди на потребителите на даден продукт, хигиеничният дизайн трябва да се съсредоточи с лазерна точност върху предотвратяване на проблеми от замърсяване на храните.

  Европейската група за хигиенично инженерство и дизайн - European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) целѝ насърчаването на безопасни храни посредством подобряване на стандарта на хигиенно инженерство и дизайн, а членовете ѝ включват производители на оборудване, компании за храни и научноизследователски институти. През ноември 2016, в Дания, се проведе двугодишният ѝ Световен конгрес. По този повод, СКФ - член на EHEDG от 2006 г. - подчерта дългия си опит в използването на тези принципи.


  Принципи на дизайн - неодобрителен поглед върху лагерните компоненти

  Като цяло ръководните принципи на EHEDG считат лагерите за лесно място за улавяне на частици храна и вода и поради това на тях се гледа като на потенциални места за скриване на бактерии. Съветът е: дръжте лагерите надалеч от областите на допир с хранителни продукти.

  Това е така в голяма степен при скорошни ръководни принципи за хигиеничния дизайн на лентови транспортьори за хранителната промишленост, където EHEDG се изправя срещу две от главните предизвикателства за безопасното производство на храни: как да бъде избегнато замърсяването на храната от неадекватно проектирано оборудване за обработване и как да бъде подобрена безопасността на храните без повишаване на експлоатационните разходи за почистване и производствена хигиена. Дори и ако бъде отделено голямо внимание на дизайна на системи и главни компоненти като ремъци; лагерите и лагерните тела постоянно имат ниска оценка в общия хигиеничен дизайн на системата.

  Въпреки това обаче, дори и да не са в пряк допир със зоната на храната, лагерите често са близо до хранителния продукт и с режими на почистване с вода под високо налягане или сухо почистване те създават риска, че бактериите - ако има такива - могат да се вдигнат във въздуха и потенциално да замърсят хранителния продукт.

  С цел свеждане до минимум на риска от замърсяване, проектирането на лагери следвайки принципите на хигиеничния дизайн е ключов въпрос. Един от най-важните принципи, поддържащи хигиеничния дизайн, е способността за ефективно почистване. Това може да бъде лесно за разбиране, но често е трудно за постигане на практика, за лагери и лагерни тела. За начало, продуктите трябва да бъдат изработени от материал, който не корозира и не е порьозен, каквито са неръждаемата стомана или композитните материали, и с форми, които могат да бъдат почиствани, позволявайки самоизсушаване. Лагерните тела трябва да бъдат със запълнени основи, които отстраняват кухините, където микробите могат да се размножават.

  Обичайно използваните материали, като например еластомери и композити и грес, трябва да съответстват на директивите и разпоредбите за безопасност на храните. Вероятността от теч на грес върху хранителния продукт, по време на работа, трябва да бъде избягван във всички случаи.

  В идеалния вариант лагерните тела трябва да имат ефективни крайни запечатващи елементи, които предотвратяват навлизането на замърсявания от процеса и почистващи течности в кухините на лагерните тела и, в същото време, да позволяват честа зрителна проверка.

  Други съществени области са:

  • избягване на допира на метал в метал между компоненти на тялото и между отделни тела и свързващите повърхности
  • избягване на повторното смазване доколкото е възможно
  • постигане на дълъг експлоатационен срок въпреки много взискателните работни и почистващи режими

  Хигиеничният дизайн важи за производството на храни и опаковъчните машини в своята цялост. Но справянето конкретно с един от най-проблематичните компоненти - лагерите - може само да помогне за подобряване на цялостната стратегия за риска.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация, моля обърнете се към:
  Връзки с пресата: Сабине Хергенрьодер, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

  СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635. www.skf.com

  ® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (2.0 MB)

SKF logo