„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Съставките на устойчивото развитие

 • История

  2016 Ноември 22, 02:00 CET

  В търсенето на подобрено устойчиво развитие подробностите имат значение. За да отговорят на предизвикателните екологични цели, компаниите за храни и напитки може да се нуждаят от засилване на фокуса си върху тънкостите на дейностите и техническото обслужване. Ева Отел, мениджър по маркетинг и устойчиво развитие към СКФ, обяснява.

  Промишлеността за храни и напитки знае, че устойчивото развитие има значение. Клиентите все повече предпочитат продукти с добри обществени и екологични характеристики. Акционерите искат гаранции, че компаниите не прахосват пари чрез прекомерно потребление на вода или енергия, или чрез производство на прекалено много отпадъци. Регулаторните органи искат производствени процеси, които не замърсяват земята, реките или атмосферата. И, както показва договора на ООН COP21, световните правителства са еднакво ангажирани за намаляването на глобалното затопляне, предизвикано от емисиите на парникови газове.

  Водещите световни компании за храни и напитки сами са си поставили предизвикателни цели за устойчиво развитие. Наред с други обществени и екологични ангажименти, например, Diageo целѝ да върне безопасно 100 процента от отпадните води1 , Unilever иска да намали емисиите на парникови газове от целия експлоатационен срок на продуктите си с 50 процента2 , а Nestle сама си е поставила целта да премахне изпращаните от завода към сметището отпадъци, всичко това до 2020.

  Тези цели са значими, а отдадеността на компаниите е достойна за възхищение, но те се оказаха трудни за постигане. Тези компании все повече осъзнават, че ключът към изпълнение на устойчиво развитие от световна класа се намира в детайлите на дейностите им и в процесите за техническо обслужване.

  Много от решенията, които дадена компания взема, въздействат върху устойчивото развитие, от източниците за доставка на суровини, до избора на производствени технологии и дизайна на веригата на доставки. Много компании за храни и напитки направиха важни промени в тези области: например, насърчаването на доставчиците да възприемат ефективни земеделски методи, монтирането на ефективно оборудване в производствените заводи или осигуряването на електричество от възобновяеми източници. Въпреки това обаче, стратегически решения като тези засега могат да засегнат единствено организацията. На практика, тактическите избори, касаещи начина на експлоатация на оборудването могат да имат значително въздействие върху ключови показатели за устойчиво развитие.

  За да разберем защо, си струва да погледнем няколко примера. В областта на енергийната ефективност например, едно обикновено решение може да бъде смяната на електродвигателите, използвани за задвижване на помпи, смесители и друго оборудване с по-ефективни устройства. Електродвигател с мощност 18,5kW с клас на ефективност IE1 може да има номинална ефективност от 89,3 процента. Разновидността на същия двигател от клас IE3 може да има ефективност от 92,6 процента. Това подобрение на ефективността от 3,3 процента е стойностно, но ако помпата, задвижвана от двигателя, е обслужвана лошо или е с лошо изравнени задвижващи валове, водещо до по-голямо триене в машината, причинените от това загуби на енергия могат съвсем спокойно да бъдат по-големи от ползите, осигурени от подобно подобряване на спецификациите.

  В един завод за храни и напитки например, 12 помпи показваха признаци на високи нива на трептения и бързо износване. Работейки с СКФ, екипът по операции на завода идентифицира лошото изравняване на вала като главна причина на проблема. След точно изравняване, не само шумът, трептенията и надеждността се подобриха, но и разходът на енергия на помпите намаля с цели 20 процента в един случай и с 16 процента средно. Модернизацията спести на компанията повече от 9000kWh годишно от разход на електроенергия на всяка помпа и намали годишните ѝ емисии на CO2 с 28 тона на година за всичките 12. При производствени обекти за храни и напитки, разчитащи на много стотици помпи за работата си, подобрения като тези могат да се натрупат много бързо.

  След това се прибавя и ефектът от наличността на оборудването. В случай на непланирани спирания, повечето заводи ще оставят другото оборудване в линията да работи по време на извършване на ремонтите. В резултат, изразходваната за производството на едно устройство енергия нараства с намаляването на надеждността на линията.

  Познат факт е, че ефективното смазване играе критична роля в подпомагането на заводите да намалят непланираните спирания. Често се споменава, че управлението на смазването може да подобри или провали производителността на актива. Тъй като е широко прието, че добрите практики на смазване са от основно значение за надеждността на завода, въпросът не е дали да се смазва повторно или не, а касае направените избори за постигане на правилния резултат с минимално въздействие върху околната среда.

  Сухото почистване на лагери може да произведе замърсени с грес материали, като например ръкавици и парцали за почистване или хартиени кърпи, които обикновено се изгарят. Това влияе неблагоприятно на инициативата за нулеви отпадъци на сметището - Zero Landfill3, която пропагандира промяна от практики, ориентирани от изхвърляне към предотвратяване.

  В случай на измиване, прекомерната грес (поради почистване) е отмита от лагерите, навлизайки в потока на отпадните води.

  Ако смазването не се управлява строго, проблемите могат да се умножат. Смазочен материал, който е изпуснат в производствената среда може да наруши безопасността на храната и да създаде опасност от подхлъзване за операторите.

  Промишлеността за храни и напитки трябва да преразгледа начина за управляване на смазването в обектите и да проучи алтернативни технологии, които осигуряват безопасност на храните и оператора, като същевременно оптимизират разходите и ползите за околната среда.

  Справянето с предизвикателства от този вид изисква промени на много детайлно ниво. Високоефективни уплътнения могат да намалят проникването на вода в лагерите, намалявайки повредите и удължавайки интервалите за смяна. Автоматичните смазочни системи могат точно да контролират количеството смазочен материал, намалявайки разхода, свеждайки до минимум риска от замърсяване и спестявайки труд. Може би най-значимото, ново поколение технологии за лагери без повторно смазване и смазани доживотно могат да позволят на компаниите да прекъснат цикъла измиване/повторно смазване окончателно.

  Подобни технологии често осигуряват решение с двустранна полза за компании за храни и напитки, намалявайки експлоатационните разходи, спомагайки същевременно за постигане на целите на устойчивото развитие и безопасността на храните. Главното предизвикателство в улавянето на подобни възможности е откриването им. Малко вероятно е дори и голям и добре обезпечен корпоративен отдел за устойчивото развитие да разполага с подробни знания относно оборудването и производствените операции, необходими за идентифицирането на множество възможни подобрения. А хората, които разполагат – екипи по операциите и поддръжката – могат да бъдат по-съсредоточени върху други приоритети. Това създава търсене на културна промяна. Само когато отговорността за устойчивото развитие се разпространи из цялата организация - посредством включване на цели за подобряване на ефективността и намаляване на отпадъците редом с тези за качество, производителност и безопасност - компаниите за храни и напитки ще открият рецептата за превъзходна, дългосрочна производителност.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация, моля обърнете се към:
  Връзки с пресата: Сабине Хергенрьодер, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418; sabine.hergenroder@skf.com

  СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635.www.skf.com

  ® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (3.3 MB)

SKF logo