„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Технологии за движение

Продуктова гама Линейни и включвателни системи
SKF беше в челото на Технологии за движение за много години и разработи знание и продукти за системи за линейни задвижвания (сачмени и ролкови винтове), системи за линейно направляване (линейни водачи и маси) и системи за задействане.

Линейните задвижващи системи обикновено използват винтове за преобразуването на въртеливите движения в линейни. Това изискване се изпълнява добре от нашите високоефективни продукти за задвижвания: миниатюрни и едроразмерни ролковани сачмени винтове, шлифовани сачмени винтове, както и различни варианти ролкови винтове като планетарни, рециркулационни и обърнати.

Обширното предлагане на линейни водачи и маси ви позволява да намерите най-подходящото направляващо решение, осигуряващо необходимата точност, коравина и позициониране на подходяща цена. За да осигури най-подходящия отговор за вашите потребности от направляване, нашият богат асортимент включва линейни сачмени лагери, профилни релсови водачи (миниатюрни, сачмени и ролкови), прецизни релсови водачи, линейни маси и плъзгачи.

Обширният ни опит и познания за системите за задействане ни позволява
да задоволим и най-взискателните изисквания, използвайки линейни включватели, телескопични колони и управляващи устройства. С включвателните системи на SKF можете да разчитате на продукти и услуги, специално проектирани така, че да отговарят на своеобразните изисквания и специфичните условия на вашето приложение.

SKF logo