SPVS

SPVS 2 个基本出油口
SPVS 2 个基本出油口
SPVS 4 个基本出油口
SPVS 4 个基本出油口
用于递进式自动润滑系统的模块计量装置

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和润滑脂
  • 出油口数量: 2 - 4
  • 进口流量: 45 cm³/min
  • 每个出油口的泄油量: 0.16 或 0.32 cm³/打压
  • 压力: 最大 100 bar

可选功能:
  • 监测: 电动
SKF logo