SKF 40PGA

气动泵单元,配备储液箱,用于单线润滑系统

SKF 40PGA-170
SKF 40PGA-170
SKF 40PGAS 2L
SKF 40PGAS-2L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-10L
SKF 40PGAA-10L

应用

  • 越野应用

技术特点
  • 润滑剂: 最高为NLGI等级1的润滑脂
  • 储液箱容量 1.7升、2升、4升或10升
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 40 cm³
  • 压力: 最大 160 bar
  • 防护级别: IP65
  • 一体压力开关
  • 低液位开关,带LED指示灯,容量为2升、4升或10升


特点:

  • 可以通过外部控制SKF ST-102进行控制和监测
SKF logo