Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Zásady ochrany osobních údajů

Jak vaše osobní údaje zpracováváme

Společnost SKF bere osobní soukromí i ochranu integrity vážně. Zástupci zákazníků, dodavatelů a dalších zúčastněných stran společnosti SKF, jako jsou partneři nebo studenti, kteří jsou se společností SKF v kontaktu („Partner“), si mohou být jisti, že SKF respektuje jejich soukromí a při shromažďování a zpracování informací, pomocí kterých lze osobu identifikovat („Osobní údaje“), dodržuje platné právní předpisy a nařízení. Informace uvedené v tomto dokumentu platí, pokud společnost SKF při shromažďování Osobních údajů neuvedla něco jiného.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Společnost SKF shromažďuje Osobní údaje přímo od Partnera, který je v kontaktu se zaměstnanci společnosti SKF, navštěvuje její stránky, otevírá zpravodaje, stahuje její materiály nebo využívá produktů nebo služeb této společnosti.
Společnost SKF shromažďuje Osobní údaje Partnerů pro následující účely:

  1. plnění povinností společnosti SKF vyplývající ze smluvního vztahu mezi společností SKF a Partnerem, 
  2. usnadnění efektivní komunikace a vztahů mezi společností SKF a Partnerem (řízení vztahů se zákazníky), 
  3. správa dotazů a jiných požadavků týkajících se produktů a služeb společnosti SKF, 
  4. zajištění dodržování právních závazků a vymáhání smluvních ujednání, 
  5. řízení bezpečnosti produktů, služeb, duševního vlastnictví a jiných nabídek společnosti SKF, 
  6. analýzy údajů o prodeji a způsobu, jakým Partner využívá produktů a služeb SKF, s cílem zlepšit uživatelské zkušenosti a obsah těchto produktů a služeb, 
  7. marketing, průzkumy a komunikace, 
  8. prostřednictvím cookies umožnění uživatelům s heslem znovu navštívit konkrétní webové stránky bez nutnosti znovu vyplňovat dříve zadané údaje, 
  9. sestavování statistik vztahujících se k vzorcům a trendům prohlížení webových stránek SKF nebo využívání ostatních aplikací a softwaru.
Poskytování osobních údajů třetím stranám

Společnost SKF neposkytne Osobní údaje Partnera žádné třetí straně, pokud to není nutné ke splnění některého z výše uvedených účelů. Jakýkoli přenos Osobních údajů třetí straně v rámci EU/EHP se uskuteční, pouze pokud příjemce dodržuje vnitřní předpisy SKF upravující ochranu Osobních údajů. Jakýkoli přenos Osobních údajů třetí straně mimo EU/EHP bude vycházet ze vzorových doložek EU nebo podobných konstrukcí, jako jsou závazná podniková pravidla nebo systém USA na ochranu soukromí (privacy shield).

Vaše práva

V případě, že zpracování osobních údajů podléhá souhlasu, Partner může svůj souhlas kdykoli odvolat za předpokladu, že to nebude mít vliv na zákonnost předchozího zpracování, nebo pokud existují jiné právní důvody pro zpracování těchto údajů.
Partner může být na základě práva rozhodného pro ochranu údajů oprávněn: (i) být informován o tom, jaké Osobní údaje týkající se Partnera SKF zpracovává; (ii) získat k těmto údajům přístup a v případě potřeby je opravit; (iii) nechat Osobní údaje týkající se Partnera vymazat; (iv) bránit SKF ve zpracování nebo omezit způsob, jakým SKF může zpracovat Osobní údaje Partnera; (v) od SKF získat kopii Osobních údajů poskytnutých Partnerem ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Jak vaše údaje chráníme

Společnost SKF zpracovává Osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů
a zabezpečení osobních údajů a v souladu s normou ISO 27001 o bezpečnosti informací.

Doba uchovávání údajů

Společnost SKF uchovává Osobní údaje Partnera pouze po dobu, po jakou je to nezbytné k plnění účelů, ke kterým byly dané údaje shromážděny. Vezměte prosím na vědomí, že SKF může být na zákonném nebo smluvním základě povinna uchovávat Osobní údaje po delší dobu.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů. Můžete také kontaktovat místní orgán pro ochranu osobních údajů, případně u tohoto orgánu podat stížnost.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů SKF
Vedení skupiny SKF
SE-415 15 Göteborg
Švédsko
Telefon: +46 31 337 10 00
Fax: +46 31 337 17 22

SKF logo