Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rozšíření systému automatizace dodržování předpisů SKF BlueMon s ohledem na připravované změny námořních emisních pravidel

 • Článek

  2017 květen 29, 10:00 CEST

  Aktualizovaný environmentální monitorovací a mapovací systém SKF BlueMon zajistí automatické dodržování plánovaných požadavků předpisu MARPOL 73/78 Příloha VI, což přinese časové úspory a pomůže vyhnout se postihům

  Göteborg, Švédsko, 29. května 2017: Společnost SKF rozšířila svůj environmentální monitorovací a mapovací systém, aby splňoval námořní emisní požadavky předpisu MARPOL 73/78 Annex VI.

  S rostoucím počtem oblastí s kontrolovanými emisemi (ECA) a zpřísňujícími se limity je dodržování předpisů pro provozovatele lodí stále obtížnější a časově náročnější. Dodatek Přílohy VI předpisu MARPOL 73/78, který vstoupí v platnost v lednu 2020, je dalším dobrým důvodem k implementaci automatizovaného systému SKF BlueMon.

  Stávající produkt SKF BlueMon se v současné době zaměřuje na dodatek I. Kromě sběru a analýzy dat z různých snímačů využívá mapovou aplikaci, která vizuálně vztahuje naměřené hodnoty k zeměpisné poloze lodi s ohledem na příslušnou oblast ECA. Systém upozorňuje posádku při vstupu do oblasti se změněnými emisními limity, dokumentuje dodržování předpisů a může automaticky řídit emise změnou nastavení ventilů.

  Novelizovaná verze MARPOL Příloha VI zpřísňuje pro období do roku 2020 znění článků 13 a 14. První z nich se týká limitů emisí oxidů dusíku (NOx), jejichž dodržování si vyžádá nové provozní režimy motorů nebo vývoj nových čistých technologií. Článek 14 pak vyžaduje používání paliva s nízkým obsahem síry nebo čištění výfukových plynů od oxidů síry (SOx).

  Informační systém SKF BlueMon, inteligentní jednotka pro správu environmentálních dat, byl s ohledem na tyto změny modernizován, aby mohl přijímat vstupy z analogových a digitálních snímačů emisí v souladu s předpisem Přílohy VI rovněž přes síťové připojení MODBUS. Systém je kompatibilní se snímači od různých dodavatelů a jeho instalaci může zajistit samotný zákazník nebo odborníci z SKF.

  Data jsou na palubě uchovávána po dobu nejméně 24 měsíců, lze je však rovněž přenášet do cloudového úložiště pro lepší přístup a archivaci na pevnině. Systém umožňuje definovat pravidla zabezpečení přístupu (včetně vzdáleného) pro různé role – vlastníka lodi, správce flotily, techniky a třetí strany, jako jsou poskytovatelé diagnostických služeb a pobřežní stráž.

  Integrované, snadno použitelné a inteligentní funkce systému SKF BlueMon snižují zátěž posádky, odstraňují nebezpečí vysokých pokut a dokumentují odpovědný přístup uživatele v boji proti klimatickým změnám.

  Společnost SKF
  (publ.)

  Kontakty pro další informace:
  Tiskové informace: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2016 dosáhly 72 787 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 44 868. www.skf.com

  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (1.2 MB)

SKF logo