Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Inteligentní transformace výroby ve společnosti SKF

 • Článek

  2017 červen 20, 10:00 CEST

  Digitální technologie pomáhají společnosti SKF uskutečnit zásadní převrat v rychlosti a flexibilitě jejích výrobních provozů. Pro zákazníky to znamená kratší dodací lhůty, menší objemy zásob na skladě a nižší náklady.

  Göteborg, Švédsko, 20. června 2017: Základním kamenem nabídky, kterou společnost SKF přináší zákazníkům, byla vždy dokonalost výrobních technologií. Výkonnost a životnost výrobků společnosti SKF závisí na použití vhodných materiálů, přesné geometrii a precizní montáži. SKF se snaží tyto aspekty výroby zajistit tím, že neustále zdokonaluje a rozvíjí své výrobní procesy a dovednosti.

  Výroba světové třídy však nevyžaduje jen přesnost. Důležitou roli v ní hraje také flexibilita. Aby výrobci mohli svým zákazníkům nabízet co nejlepší služby a zároveň udrželi pod kontrolou náklady, potřebují pružné a přizpůsobivé výrobní systémy, které dokážou zpracovávat malé dávky a dodržovat krátké dodací lhůty.

  Stejně jako řada dalších špičkových výrobců přijala společnost SKF principy štíhlé výroby, které nabádají k vytrvalému soustředění na odstraňování chyb, zpoždění a dalších forem plýtvání. Nyní SKF buduje novou generaci výrobních systému využívajících sílu současných digitálních technologií, aby mohla uskutečnit další převratný krok z hlediska rychlosti, efektivity a flexibility.

  „Ve společnosti SKF se výroba světové třídy zakládá na poskytování inovativních zdrojů hodnoty zákazníkovi při co nejefektivnějším využití nákladů,“ říká vedoucí center dokonalosti a standardizace společnosti SKF Roberto Napione. „V dnešním prostředí již nemůžeme pracovat v pevných výrobních sekvencích – chceme vzít v reálném čase objednávku od zákazníka a vyrobit požadované produkty v požadovaném objemu.

  Tato schopnost má potenciál přinést zákazníkům společnosti SKF obrovskou hodnotu,“ vysvětluje. V dnešní době řada zákazníků vynakládá spoustu času a úsilí do pokusů o prognózu budoucí poptávky. Pak vloží cenný kapitál do akcií, aby se této prognóze přizpůsobili. V budoucnu si budou moci tito zákazníci objednat to, co potřebují, kdykoli to budou potřebovat a s jistotou, že pro ně budou požadované produkty včas připravené.

  Tato myšlenka láká svou jednoduchostí, avšak její realizace vyžaduje zásadní změny v zákulisí. „Digitální transformace výroby zahrnuje zvýšení flexibility v rámci celého toku výrobních procesů. Cílem je výroba dávek produktů o velmi malém počtu kusů,“ říká Napione.

  Vysvětluje, že této flexibility se dosahuje ve dvou ohledech. Zaprvé je tu „vertikální“ flexibilita zajišťovaná stroji, které dokážou automaticky přepínat mezi různými výrobky, aniž by bylo nutné zastavovat výrobu a provádět ruční výměnu nástrojů, seřízení a kontroly. S tím se pojí vysoký stupeň automatizace, například výměna nástrojů a jiných součástí za použití robotů.

  Zadruhé existuje „horizontální“ flexibilita, která spočívá v dosažení plynulého propojení mezi různými částmi organizace. „Je třeba zajistit integraci procesů používaných v různých částech organizace na celém světě – dodavatelského řetězce, zásobování a výroby, aby mohly pracovat jako systém a komunikovat pomocí jediné platformy,“ popisuje Napione.

  Několik cest s jediným cílem.
  Podle Napioneho se společnost v rámci výrobních provozů soustředí na zvýšení efektivity, větší flexibilitu a zkrácení dodacích lhůt při udržení nejnižších možných nákladů. Z hlediska efektivity to znamená zajistit efektivní údržbu, aby mohly stroje co nejdelší dobu pracovat přesně a spolehlivě. Z hlediska efektivity provozu chceme dosáhnout maximální výkonnosti výroby při minimálních nákladech. Co se týče efektivity informací, musíme zajistit, aby bylo možné včas získat a zužitkovat potřebné informace týkající se strojů, jiných částí společnosti a rovněž zákazníků. Nakonec se dostáváme k efektivitě využití energie, která závisí na optimalizaci spotřeby energie a co možná největším omezení plýtvání. „Energie hraje důležitou roli z hlediska nákladů, avšak dosažení vyššího stupně udržitelnosti a zamezení plýtvání energií je také součástí společenské odpovědnosti každé organizace,“ připomíná.

  K dosažení svých cílů společnost využívá pestrou paletu nástrojů a technologií. V blízké budoucnosti bude moci společnost SKF ve fázi vývoje díky přístupu založenému na „digitálním dvojčeti“ simulovat produkty a výrobní procesy, a dokonce i zpracovávat spotřebu energie v digitálním prostředí. To umožní zdokonalení návrhů a optimalizaci toků procesů ještě před nastavením prvního stroje či výrobou první součástky v reálném čase. Stroje používané ve výrobě budou vysoce automatizované, takže se budou moci samy přizpůsobit různým požadavkům. Budou také vybaveny celou řadou snímačů, které jim umožní monitorovat vlastní stav, provádět opravy a změny nastavení za běhu nebo upozornit tým údržby na hrozící potíže. Automatizované identifikační systémy umožní sledování výrobků ve výrobě a poskytnou strojům potřebné informace k tomu, aby mohly u každé přijaté součásti provést správné úkony. Celý výrobní proces budou držet pohromadě cloudová úložiště dat a komunikační systémy, které zajistí zásadně důležité horizontální propojení s celou organizací.

  Probíhající transformace
  Podle Napioneho slov je integrace všech těchto prvků nesmírně složitým procesem, který vyžaduje značnou odbornost a vynalézavost. Z toho vyplývá, že kompletní digitální transformace výrobních provozů společnosti SKF nemůže proběhnout přes noc.

  Dosavadní zkušenosti však dávají společnosti jistotu, že se jedná o vhodně zvolený přístup. Závod na výrobu ložisek společnosti SKF v Göteborgu slouží jako reálná testovací laboratoř postupů digitální výroby světové třídy. Závod již zavedl řadu inovací, včetně plně digitální informační sítě a vyspělých automatizovaných řešení. „Automatizovali jsme řadu dříve manuálních procesů pomocí robotů a součásti přepravují mezi jednotlivými výrobními stanicemi automaticky naváděná vozidla,“ vysvětluje Napione. „Také jsme zjednodušili proces nastavování a seřizování strojů, takže teď můžeme přepínat mezi různými výrobky mnohonásobně rychleji než dříve. V některých případech se nám podařilo zkrátit čas nutný k přenastavení téměř na nulu, protože stroj všechno vykonává automaticky.“ Tyto změny dohromady znamenají, že doba strávená jedním ložiskem v kompletním procesu výroby se již neměří ve dnech, ale v hodinách.

  V současné době se pracuje na dalších krocích. Společnost SKF průběžně investuje do nových strojů s vylepšenými schopnostmi a vyhodnocuje alternativní výrobní procesy a nástroje, které mají potenciál ke zvýšení flexibility výroby. Společnost rovněž vyvíjí vlastní technologie. V oblasti montáže ložisek například společnost SKF experimentuje s prototypy systémů, které mají nahradit dnešní těžké ocelové nástroje lehkými pomůckami vytištěnými na 3D tiskárnách, které budou místo kilogramů vážit jen pár gramů. Podle Napioneho tato změna umožní použití robota, který slouží k podávání ložiskových kroužků do stroje, i k výměně nástrojů podle potřeby, čímž odpadne proces výměny nástrojů, jenž dříve trval několik hodin.

  Společnost SKF
  (publ.)

  Potřebujete-li další informace, použijte tyto kontaktní údaje:
  Vztahy s tiskem a médii: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

  Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2016 dosáhly 72 787 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 44 868. www.skf.com

  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (6.2 MB)

SKF logo