Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF jsou rozebíratelná, to znamená že kroužky a klece s kuličkami lze montovat odděleně. I když byla původně navržena pro uložení otočných stolů vrtných souprav, jsou vhodná i pro jiné aplikace.

Vlastnosti ložisek

 • Mohou přenášet axiální i radiální zatížení
 • Vysoká únosnost
 • Vysoká axiální tuhost
 • Nízké tření
 • Vysoké přípustné otáčky

Sortiment SKF

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF jsou k dispozici na vyžádání s maximálním vnějším průměrem 1 800 mm ve dvou hlavních provedeních:

 • Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 1)
 • Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 2)
Provedení a varianty

Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 1) mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru, a proto se nastavují proti druhému ložisku a nebo se montují v sadách. Jejich hlavní oblastí použití jsou otočné stoly, kde se vždy používají dvě ložiska nastavená proti sobě.

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem se skládají z jednoho tělesového kroužku, dvou hřídelových kroužků a dvou různě velkých klecí s kuličkami (obr. 2). Větší polovina ložiska má vyšší únosnost. Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mají malou šířku a mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech a také momentová zatížení. To umožňuje použít jedno ložisko k uložení rotačních součástí stroje vzhledem ke statickým součástem.

Klece

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF, která nejsou vybavena plným počtem kuliček, využívají okénkovou masivní mosaznou klec (obr. 3) vedenou na hřídelovém nebo tělesovém kroužku.

Obousměrná ložiska jsou vybavena dvěma klecemi různých velikostí.

Informace o vhodnosti klecí uvádí část Klece a Materiály klecí.

Údaje o ložisku

Hlavní rozměry

Nestandardizovány – podle požadavků aplikace

Tolerance

Další informace → Tolerance

Hodnoty: tabulka 1

Obousměrná axiální ložiska:

 • H → 0/+2,3 mm

Přípustná nesouosost

Není přípustná jakákoliv úhlová nesouosost.

Mezní teploty
Přípustná provozní teplota axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem může být omezena:
 • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a kuliček
 • klecí (klecemi)
 • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a kuličky

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF jsou tepelně stabilizována minimálně do teploty 150 °C (300 °F).

Klece

Mosazné klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a kuličky.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF.

Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.

Systém označení
Označení axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem nedodržuje žádné definice ISO. Ložiska jsou označena čísly výkresů:
 • Jednosměrná axiální ložiska
  • BDA-..
  • BDAB ..
 • Obousměrná axiální ložiska
  • BEA-..
  • BEAB ..

Kromě ložisek uvedených v této části jsou k dispozici vysoce přesná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro speciální aplikace (například obráběcí stroje) popisovaná v částech:

SKF logo