Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údržba a repasování

Ložiska v soustavě opěrných válců, která jsou ve středu válce, jsou vystavena vyšším zatížením než ložiska na jeho koncích. Ložiska umístěná ve středu válce se opotřebovávají více, a proto musí být vyměňována častěji.
Vnější hřídele víceválcových stolic jsou z konstrukčních důvodů mnohem více zatěžovány než vnitřní. To rovněž vede ke zvýšenému opotřebení ložisek v soustavě opěrných válců na vnějších hřídelích. Doporučeným postupem je proto pravidelná vzájemná výměna ložisek v soustavě opěrných válců mezi více a méně zatíženými hřídeli. Tato strategie přináší podstatné prodloužení provozní trvanlivosti všech ložisek v soustavě opěrných válců.
Protože jsou ložiska vystavena bodovému zatížení vnitřního kroužku, SKF doporučuje při každé kontrole ložiska otočit vnitřní kroužek o 90°, aby se zatížená oblast posunula do jiné části oběžné dráhy. Šipky vyznačené na čelech kroužků (obr. 1) slouží jako užitečné indikátory polohy zatížené oblasti.
Nevyhnutelné výpadky za provozu (např. při prasknutí válcovaného materiálu), převalování částic nečistot nebo nerovnoměrné opotřebení dříve či později způsobí vznik poškození vnějšího válcového povrchu ložisek v soustavě opěrných válců, jako jsou vtisky, zploštělá místa a nepravidelnosti způsobené studenými svary. Aby tato poškození nezpůsobila předčasné selhání ložiska, je třeba vnější povrch ložiska přebrousit. Servisní oddělení SKF může na vyžádání provést tuto repasi ložisek nebo poskytnout pokyny k přebroušení.
Po repasi ložiska je potřeba vnější kroužky očistit, přeměřit, označit a znovu sestavit s příslušnou sadou valivých těles nebo klecí s valivými tělesy a vnitřními kroužky tak, aby vytvořily kompletní ložiska do soustavy opěrných válců. Rovněž je třeba provést nové zařazení ložiska do skupin podle jeho výšky průřezu.
Vhodné intervaly výměny ložisek, otáčení vnitřních kroužků a přebrušování vnějších povrchů vnějších kroužků závisí na provozních podmínkách a musí být stanoveny při uvádění válcovací stolice do provozu. Doporučené hodnoty vhodných intervalů jsou uvedeny v tabulce 1.
SKF logo