Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Ložiska s tuhým olejem Solid Oil

Výrobky SKF s tuhým olejem Solid Oil
Výrobky SKF naplněné tuhým olejem Solid Oil

Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil jsou určena pro aplikace v prostředích, kde jsou problémy s vysokou vlhkostí a příležitostným stykem s vodou či jinými nečistotami. Jsou rovněž skvělou volbou pro aplikace tam, kde by domazávání bylo nepraktické nebo nebezpečné.


Solid Oil je olejem nasycený polymerový materiál, který prakticky vyplňuje celý volný prostor v ložisku. Při vlisování polymerového materiálu do ložiska dojde k vytvoření velmi úzkých mezer kolem valivých těles a oběžných drah, které umožňují volné otáčení. Polymerový materiál má pórovitou strukturu s miliony mikropórů, které díky povrchovému napětí zadržují mazací olej. Olej se při provozu uvolňuje z materiálu do úzkých mezer mezi ním a součástmi ložiska a zajišťuje tak účinné mazání minimálním množstvím maziva.

Vlastnosti a výhody tuhého oleje Solid Oil

 • Delší životnost maziva
  • K dispozici velké množství oleje
  • Odstraňuje „hnětení“ maziva
  • Vysoce kvalitní syntetický olej odolný proti oxidaci
 • Odolnost proti vymývání
  • Tuhý olej Solid Oil nelze vymýt z ložiska
  • Nemůže dojít ke smísení vody s olejem nebo polymerem Solid Oil

 • Prakticky odstraňuje úniky maziva
  • Materiál Solid Oil zadržuje olej v ložisku 
  • Integrovaná těsnění ložisek dále zlepšují zadržení oleje

 • Chrání před vniknutím nečistot
  • Těsná oskulace mezi tuhým olejem Solid Oil, valivými tělesy a oběžnými drahami významně snižuje riziko vniknutí nečistot
  • Vytváří dodatečnou oporu pro integrovaná těsnění ložisek
Souvislý přívod maziva
Tuhý olej Solid Oil umožňuje mazání ložisek rovnoměrnou a souvislou vrstvou oleje. Zvýšená provozní teplota vytlačuje olej k povrchu polymerového materiálu. K tomuto „proudění“ oleje v polymerovém materiálu dochází proto, že olej má vyšší součinitel tepelné roztažnosti než polymerový materiál a viskozita oleje se snižuje s rostoucí teplotou. Když se ložisko zastaví, přebytečný olej je absorbován zpět do polymerového materiálu.
Delší životnost maziva
Ložisko s tuhým olejem Solid Oil obsahuje dvakrát až čtyřikrát více oleje než ložiska mazaná běžnou náplní plastického maziva. Vysoce kvalitní syntetický olej je odolný proti oxidaci a pevná struktura polymerového materiálu zabraňuje převalování či hnětení, což dále prodlužuje životnost maziva. Ložiska s tuhým olejem Solid Oil jsou namazána na celou dobu trvanlivosti ložiska a nelze je domazávat.
Zlepšená výkonnost ve vlhkých prostředích

Tuhý olej Solid Oil je výhodný všude tam, kde jsou ložiska vystavena vlhkosti, a to z následujících důvodů:

 • Nelze jej vymýt a prakticky vyplňuje veškerý volný prostor, což omezuje množství vlhkosti, které může vniknout do ložiska. 
 • Pomáhá udržovat dobré mazání tím, že zadržuje olej, rozvádí jej na povrchy ložiska a odolává emulgování. 
 • Zajišťuje fyzickou oporu pro integrovaná těsnění, čímž zvyšuje jejich účinnost při oplachování ložisek.
Nižší náklady na vlastnictví a dopad na životní prostředí
Ložiska s tuhým olejem Solid Oil mají ve vlhkých prostředích výrazně delší trvanlivost než ložiska mazaná plastickým mazivem, což snižuje celkové náklady na vlastnictví a dopad na životní prostředí.
SKF logo