Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty

Ložiska pro vysoké teploty SKF jsou navržena pro zvýšení spolehlivosti, snížení komplexnosti a snížení dopadu na životní prostředí při provozních teplotách až do 350 °C (660 °F). Vzhledem k tomu, že ložiska pro vysoké teploty SKF odpovídají rozměrům ložisek podle ISO mazaných plastickým mazivem, lze tak dosáhnout efektivity výroby a úspor nákladů jednoduchou změnou díky řešení ložisek SKF.

Ložiska pro vysoké teploty SKF poskytují:

 • snížené celkových provozních nákladů díky zvýšené provozní trvanlivosti ložisek
 • provoz bez domazávání 1)
 • sníženou složitost strojů
 • snížený dopad na životní prostředí
 • vysokou provozní spolehlivost i při vysokých teplotách, v suchém prostředí a v aplikacích s nízkými otáčkami
Výhody ložisek pro vysoké teploty SKF vzhledem dopadům na životní prostředí jsou v mnoha aplikacích natolik významné, že jsou zahrnuty do výrobkového portfolia "SKF Beyond Zero".

Typické oblasti, kde se ložiska pro vysoké teploty SKF používají, zahrnují:

 • hutní průmysl (chladící lože pro ocelové pláty)
 • potravinářský a nápojový průmysl (průběžné pekařské pece, pekařské pece na oplatky)
 • lakovací linky

Sortiment

SKF nabízí široký sortiment ložisek a jednotek pro vysoké teploty v souladu se standardy ISO a také sortiment ložisek pro vysoké teploty upravených pro zákazníka.
Volba vhodného ložiska pro vysoké teploty je založena na typu ložiska a provozních podmínkách (především teplotě a otáčkách) strojního zařízení.

Základní sortiment ložisek a ložiskových jednotek SKF pro vysoké teploty odpovídající standardům ISO zahrnuje:

 • kuličková ložiska (obr. 1)
 • Ložiska Y (vkládací ložiska, obr. 2)
 • Ložiskové jednotky Y (obr. 3)
Sortiment zahrnuje varianty, které obsahují potravinářská maziva registrovaná organizací NSF jako kategorie H1 (maziva přijatelná pro náhodný kontakt s potravinami pro použití v oblasti výroby potravin). Registrace NSF potvrzuje, že mazivo splňuje požadavky uvedené v pokynech US Food and Drug Administration (Úřad pro potraviny a léčiva) podle 21 CFR, část 178,3570.
Optimalizovaná radiální vnitřní vůle
Ložiska SKF pro vysoké teploty jsou navržena tak, aby udržovala radiální vůli potřebnou pro provoz za vysokých teplot a nezadřela se ani při rychlém ochlazení, a proto poskytují dlouhou provozní trvanlivost.
Řešení mazání

Provedení a varianty ložisek SKF pro vysoké teploty zahrnují různá řešení mazání na bázi grafitu, včetně:

 • mazací pasta složená z polyalkylenglykolové/grafitové směsi
 • grafitové klece (segmentová nebo korunková)

Přehled typů maziv a dalších charakteristik kuličkových ložisek, ložisek Y, ložiskových jednotek Y pro vysoké teploty je uveden v tabulce 1a v tabulce 2.

Během provozu grafit udržuje velmi tenkou vrstvu na oběžných drahách ložiska a na valivých tělesech, aby se zabránilo styku kov-kov. Je eliminována potřeba domazávání, protože grafit degraduje při mnohem vyšší teplotě než oleje a plastická maziva a neztrácí své mazací vlastnosti při vysokých teplotách, při kterých je jeho použití doporučeno.

U mnohých variant mají všechny plochy ložiska, a v případě potřeby i kryty a odstřikovací kroužky, pro zvýšení přilnavosti maziva ke kovu a poskytnutí určité ochrany před korozí povlak fosforečnanu manganu.
Ideální provozní prostředí
Antikorozní vlastnosti ložisek jsou omezené, protože ložiska pro vysoké teploty jsou dodávána bez konzervačních olejů a musí být používána bez plastického maziva nebo oleje.

Nejběžnější varianty utěsnění ložisek pro vysoké teploty zahrnují vestavěné nebo vnější kryty nebo labyrintová těsnění. Tato uspořádání mají relativně nízkou složitost a žádné z těchto uspořádání není schopno ve vlhkém prostředí zachovat suchý stav ložiska.

Proto by ložiska měla být používána při vysokých teplotách v suchém prostředí.

Ložiska pro vysoké teploty přizpůsobená potřebám zákazníka

Kromě ložisek pro vysoké teploty odpovídajících standardům ISO nabízí SKF řadu ložisek pro vysoké teploty přizpůsobených potřebám zákazníků.

Tato ložiska jsou přizpůsobena pro použití v zařízeních, jako jsou automatické pekařské pece na oplatky v potravinářském a nápojovém průmyslu, v průmyslových pecí a řetězech. Kontaktujte SKF pro více informací.
 1. 1)Výjimkou je varianta VA201 bez krytů, která vyžaduje domazávání.
SKF logo