Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Ložiska s povlakem NoWear

Ložiska a díly s povlakem NoWear
Ložiska a díly s povlakem NoWear
NoWear je karbonový povlak odolný proti opotřebení, který je nanesen na valivých tělesech a oběžné dráze(drahách) vnitřního kroužku ložiska (zadní přídavné označení L7DA) nebo pouze na valivých tělesech (zadní přídavné označení L5DA) (obr. 1).

Karbonový povlak odolný proti opotřebení je nanášený procesem fyzikálního napařování (PVD - Physical Vapour Deposition) o tlouštce 1 - 3 μm v závislosti na velikosti ložiska. Tvrdost povlaku je 1 200 HV10.
Povrchy ložiska s povlakem NoWear si zachovávají houževnatost a pevnost podkladového materiálu, a současně vykazují tvrdost, zlepšené třecí vlastnosti a odolnost proti opotřebení povlaku.
V průběhu doby záběhu je nepatrné množství materiálu povlaku přeneseno na stýkající se povrchy. Tento přenesený materiál snižuje tření a zvyšuje odolnost proti opotřebení a odírání vlivem prokluzování, a to i v ložiscích, která mají pouze valivá tělesa opatřená povlakem.
Ložiska s povlakem NoWear jsou navržena pro prodloužení provozní trvanlivosti, domazávacích intervalů a odolávat těžkým provozním podmínkám jako jsou:
 • zvýšené nebezpečí oděru prokluzováním
 • nedostatečný mazací film pro nerušený provoz ložiska (κ < 1)
 • náhlé střídání zatížení
 • malá zatížení
 • rychlé změny otáček
 • vibrace a kmitání
 • vysoké provozní teploty
Ložiska s povlakem NoWear otevírají nové možnosti pro stávající aplikace v těžkým provozních podmínkách. Nevyžadují velké změny konstrukce a poskytují nové možnosti provedení. Typické aplikace, kde se ložiska s povlakem NoWear používají, jsou:
 • papírenské stroje
 • aplikace na moři a v pobřežních vodách
 • ventilátory
 • kompresory
 • hydraulická čerpadla
 • převodovky
 • motory
U náročných aplikací, kde se uvažuje s použitím ložisek s povlakem NoWear, je nutné vzít v úvahu několik provozních parametrů a porovnávat je mezi sebou. Proto SKF doporučuje před volbou ložisek s povlakem NoWear obrátit se na technicko-konzultační služby SKF.
Ložiska s povlakem NoWear nejsou určena pro uložení, která pracují ve vakuu nebo bez mazání. Povlak nepůsobí jako zábrana proti kyslíku a proto se nedoporučuje jako inhibitor/zpomalovač koroze.

Provozní trvanlivost ložiska

Prodlouženou provozní trvanlivost ložiska, kterou povlak NoWear poskytuje v aplikacích při vysokých otáčkách s malým zatížením, je obtížné spočítat, a závisí na různých činitelých. Nicméně zkušenosti ukazují mnohá zlepšení provozní trvanlivosti ložiska.
U ložisek mazaných plastickým mazivem, která pracují blízko nebo nad přípustnými otáčkami, nebo při vysokých teplotách které zkracují životnost plastického maziva, tak použití povlaku NoWear prodlužuje domazávací intervaly.
Když je účelem prodloužení provozní trvanlivosti ložiska v aplikacích s velkými zatíženími a mezními podmínkami mazání, tak řešením může být povlak NoWear. Povlak NoWear však neochrání ložisko proti odlupování v důsledku stálého působení vysokých zatížení. Při vysokých zatíženích působí maximální smyková napětí pod povlakem v ložiskové oceli, která má stále vlastnosti běžné ocele.
SKF logo