Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Únosnost

Pro výpočet základní únosnosti polymerových kuličkových ložisek neexistují žádné mezinárodně standardizované způsoby výpočtu. Současný stav technologií neumožňuje provést výpočet trvanlivosti ložiska.
Při malých otáčkách (n < 25 ot/min) je třeba používat mezní statickou únosnost.
Mezní dynamická
únosnost
Mezní dynamická únosnost představuje únosnost z provozního zatížení, které může ložisko přenášet ve většině aplikací za standardních podmínek. Mezní dynamická únosnost závisí na provozních podmínkách a vyžaduje úpravu podle následujících podmínek:
  • provozní teplota T > 50 °C (120 °F)
  • rychlost otáčení n > 20 % mezních otáček nlim (→ tabulková část)
Upravenou mezní dynamickou únosnost lze odhadnout pomocí vztahu
Clima = fT fn C

Příklad výpočtu
Ložisko 6301/HR11TN, n = 650 1/min, T = 90 °C (195 °F)

Z tabulkové části:
  • Clim = 0,31 kN
  • nlim = 1 300 ot/min
Z diagramu 1:
  • pro T = 90 °C (195 °F) a kroužky z materiálu POM
    → fT ≈ 0,87
  • pro n/nlim: (650/1 300) x 100 = 50%
    → fn ≈ 0,85

Clima = 0,87 x 0,85 x 0,31 = 0,229 kN
Mezní statická
únosnost

Mezní statická únosnost je maximální únosnost, které ložisko může přenášet v klidovém stavu, aniž by došlo k poškození kuliček nebo oběžných drah. Závisí na provozní teplotě a vyžaduje úpravu při provozních teplotách T > 50 °C (120 °F).

Upravenou mezní statickou únosnost lze odhadnout pomocí vztahu
C0lima = fT C0

Symboly


Climmezní dynamická únosnost [kN] (→ tabulková část)
Climaupravená mezní dynamická únosnost [kN]
C0limmezní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
C0limaupravená mezní statická únosnost [kN]
fnopravný součinitel otáček (diagram 1)
fTopravný součinitel provozní teploty (diagram 1)
n
otáčky (rychlost otáčení) [ot/min]
nlim
mezní otáčky [ot/min] (→ tabulková část)
T
provozní teplota [°C (°F)]

SKF logo