Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 104

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální

Celková šířka H:

  • tolerance ložisek v základním provedení jsou nejméně o 50 % užší než podle normy ISO
  • tolerance ložisek SKF Explorer jsou nejméně o 75 % užší než podle normy ISO

Hodnoty: ISO 199 (tabulka 1)

Přípustná nesouosost

Přípustná nesouosost se zmenšuje se vzrůstajícím zatížením.

Směrné hodnoty pro aplikace s rotujícími hřídeli: tabulka 2

Možnost plného využití těchto hodnot závisí na uspořádání ložisek, provedení vnějšího těsnění apod.


U aplikací s rotujícím tělesovým kroužkem nebo tam, kde není směr nesouososti vzhledem k tělesovému kroužku stálý, může v ložisku dojít k dalšímu prokluzování a nesouosost by měla činit méně než 0,1°.

Tření, rozběhový moment, ztrátový výkon

Třecí moment, rozběhový moment a ztrátový výkon lze vypočítat tak, jak je uvedeno v částiTření nebo pomocí programu SKF Bearing Calculator.

V případě požadavku na výpočty teploty a/nebo chlazení u velkých ložisek (dm > 400 mm)1), svislých hřídelů a u plně ponořených ložisek se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

  1. 1)dm = střední průměr ložiska [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo