Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Kuželíková ložiska

Kuželíková ložiska mají kuželové oběžné dráhy na vnitřních a vnějších kroužcích, mezi nimiž jsou umístěny kuželíky. Tato ložiska jsou tedy obzvláště vhodná pro přenášení kombinovaných zatížení, tzn. současně působících radiálních a axiálních zatížení. Prodloužené površky oběžných drah se protínají v jediném bodě na ose ložiska (obr. 1) pro zajištění správného odvalování a nízkého tření. Axiální únosnost kuželíkových ložisek se zvyšuje s rostoucím úhlem styku α. Velikost úhlu se vztahuje k výpočtovému součiniteli e (→ tabulková část): čím je hodnota e větší, tím větší je stykový úhel. Jednořadé kuželíkové ložisko obvykle nastavuje proti druhému kuželíkovému ložisku.

Jednořadá kuželíková ložiska jsou rozebíratelná (obr. 2), tzn. vnitřní polocelek, který tvoří vnitřní kroužek s klecí a kuželíky, se může montovat zvlášť, stejně jako vnější kroužek.

Faktory, které ovlivňují výkonnost ložiska SKF a jeho provozní trvanlivost, jsou hlavně následující:
Oblast styku čelo válečku/příruba
Geometrie a kvalita povrchu čel kuželíků a plocha příruby, která přichází do styku s čely kuželíků (obr. 3), byly optimalizovány pro podporu vytváření a udržování mazivového filmu. To snižuje tření a třecí teplo a také snižuje opotřebení příruby. Ložiska si lépe zachovávají předpětí a běží při snížené hladině hluku.
Profily oběžných drah
Pro zvýšení provozní trvanlivosti při nesouososti a nebo v podmínkách velkého zatížení mají oběžné dráhy kuželíkových ložisek SKF buď zaoblený profil a nebo logaritmický profil, což zamezuje vzniku špiček napětí na čelech kuželíků. Logaritmický profil je navržen pro optimální rozdělení zatížení podél kuželíků.
Soulad profilů a velikosti kuželíku
Kuželíky používané v kuželíkových ložiscích SKF jsou vyráběny v natolik úzkých tolerancích, že jsou prakticky identické. Tyto extrémně úzké tolerance, spolu s přesností profilů oběžných drah, poskytují optimální rozložení zatížení mezi kuželíky, snižují hladiny vibrací a hluku, a umožňují přesnější nastavení předpětí.
Zabíhání
Kuželíková ložiska obvykle mají určitou dobu záběhu. Během doby záběhu kuželíkové ložisko běžného provedení vykazuje významně velké tření, vedoucí k opotřebení, což se projevuje jako teplotní špičkaí (diagram 1). U současných provedení kuželíkových ložisek SKF při správném namontování a správném mazání jsou tření, opotřebení a vznikající teplo významně sníženy.

Sortiment

Sortiment kuželíkových ložisek SKF ve standardním provedení zahrnuje:
  • jednořadá kuželíková ložiska (obr. 4)
  • párovaná jednořadá kuželíková ložiska (obr. 5)
  • dvouřadá kuželíková ložiska (obr. 6)
  • čtyřřadá kuželíková ložiska (obr. 7)
  • ložiskové jednotky nábojů kol založené na kuželíkových ložiscích pro průmyslové, automobilové, železniční a mimo silniční aplikace (→ kontaktujte SKF)
SKF logo