Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Jednořadá kuželíková ložiska

Jednořadé kuželíkové ložisko
Jednořadá kuželíková ložiska SKF (obr. 1) jsou vhodná pro přenášení kombinovaných zatížení, tzn. současně působících radiálních a axiálních zatížení. Prodloužené površky oběžných drah se protínají v jediném bodě na ose ložiska (vrcholový bod A, obr. 2) pro zajištění správného odvalování, a tedy i nízkých třecích momentů za provozu. Axiální únosnost kuželíkových ložisek se zvyšuje s rostoucím stykovým úhlem α. Velikost stykového úhlu, který je obvykle v rozmezí 10° až 30°, se vztahuje k výpočtovému součiniteli e (→ tabulková část): čím je hodnota e větší, tím větší je stykový úhel.

Jednořadá kuželíková ložiska SKF jsou k dispozici v mnoha provedeních a variantách (→ Provedení a varianty) a v mnoha řadách a velikostech:

 • ložiska v základním provedení
 • Ložiska SKF Explorer
 • specializovaná ložiska
 • ložiska s přírubovým vnějším kroužkem

Vlastnosti ložisek

 • Nízké tření
  Optimalizovaná konstrukce čel valivých těles a povrchová úprava příruby (obr. 3) podporuje vytvoření mazivového filmu, který snižuje tření. Důsledkem je rovněž menší třecí teplo a opotřebení příruby. Ložiska si také lépe zachovávají předpětí a mají při provozu nižší hlučnost.
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Vyklenuté profily oběžných drah ložisek základního provedení a logaritmické profily oběžných drah ložisek SKF Explorer optimalizují rozložení zatížení podél stykových povrchů, snižují špičky napětí na čelech valivých těles (obr. 4) a omezují citlivost na nesouosost a průhyb hřídele oproti běžným plochým profilům oběžných drah (obr. 5).
 • Zvýšená provozní spolehlivost
  Optimalizovaná povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a valivých těles podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
 • Konzistence profilů a velikostí valivých těles
  Valivá tělesa používaná v kuželíkových ložiscích SKF jsou vyráběna v natolik úzkých rozměrových a geometrických tolerancích, že jsou prakticky identická. Výsledkem je optimální rozložení zatížení, menší hlučnost a vibrace a možnost přesnějšího nastavení předpětí.
 • Tuhé uspořádání ložisek
  Jednořadé kuželíkové ložisko se obvykle nastavuje proti druhému kuželíkovému ložisku. Nastavením předpětí lze dosáhnout tuhého uspořádání ložisek.
 • Doba záběhu se sníženými špičkovými teplotami
  Pro kuželíková ložiska je typická doba záběhu, ve které u ložisek tradiční konstrukce vzniká značné tření a s ním související opotřebení. Tento efekt se označuje jako teplotní špička (diagram 1). Provedení kuželíkových ložisek SKF při správné montáži a mazání vykazují výrazně snížené tření, třecí teplo a opotřebení.
 • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
  Vnitřní kroužek s klecí a kuželíky (vnitřní polocelek) lze montovat odděleně od vnějšího kroužku. Oddělitelné díly (obr. 6) jsou navíc zaměnitelné. To usnadňuje montáž, demontáž a kontroly při údržbě.
SKF logo