Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální, ekvivalentní dynamické a ekvivalentní statické zatížení ložiska

Minimální zatížení

Další
informace
(→ Požadované minimální zatížení)
 • Jednosměrná a obousměrná axiální kuželíková ložiska
  Minimum load Fam

  Provedení výpočtů

 • Ložiska stavěcích vřeten:
  Tato ložiska jsou předepnuta O-kroužky nebo (u reverzačních válcovacích stolic) pružinami. Minimální zatížení proto není třeba kontrolovat.
  Při předepnutí ložiska pomocí O-kroužků musí předepínací síla stlačit průměr O-kroužku přibližně o 20 %.
  Při předepnutí ložiska pružinami závisí minimální zatížení na hmotnosti souvisejících dílů (→ kontaktujte SKF).
Ekvivalentní dynamické
zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
P = Fa
Ekvivalentní statické
zatížení ložiska


Další
informace
Ekvivalentní statické zatížení ložiska
P0 = Fa


Symboly

Asoučinitel minimálního zatížení (→ kontaktujte SKF)
Fa
axiální zatížení [kN]
Fam
minimální axiální zatížení [kN]
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]


Srovnávací základní únosnost

U aplikací válcovacích stolic se základní únosnosti nemusí nutně počítat podle normy ISO 281. Místo toho se často používá jiná metoda výpočtu vycházející z trvanlivosti 90 milionů otáček (500 ot./min a 3 000 provozních hodin). Tyto srovnávací základní únosnosti jsou k dispozici na vyžádání, protože přímé porovnání mezi srovnávací základní únosností a základní únosností podle normy ISO není možné, a to ani v případě převodu srovnávacích únosností na 1 milion otáček (definice trvanlivosti dle ISO).
Tyto srovnávací základní únosnosti nelze použít k výpočtu základní únosnosti podle normy ISO. Lze je použít pouze v kombinaci s následujícími rovnicemi určujícími vztahy mezi srovnávací trvanlivostí a ekvivalentním zatížením:

LF10 = 90 (CF/PF)10/3
nebo
LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

kde

LF10
srovnávací trvanlivost [miliony otáček]
LF10h
srovnávací trvanlivost [provozní hodiny]
CF
srovnávací dynamická únosnost odpovídající trvanlivosti 90 milionů otáček [kN]
PF
srovnávací ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN] (PF = Fa)
n
konstantní rychlost otáčení [1/min]
SKF logo