Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ekvivalentní zatížení ložiska

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Pokud jednotlivá jednosměrná ložiska, sady ložisek nebo obousměrná ložiska musí přenášet radiální i axiální zatížení, lze ekvivalentní dynamické zatížení ložiska pro každý směr působení axiálního zatížení stanovit následujícím způsobem:

Fa/Fr ≤ 2,35 → P = X Fr + Y Fa

Fa/Fr > 2,35 → P = 0,97 Fr + Fa

Pro ložiska, která přenášejí pouze axiální zatížení:

P = Fr

kde


P=ekvivalentní dynamické zatížení [kN]
Fr=radiální zatížení [kN]
Fa=axiální zatížení [kN]
X=součinitel radiálního zatížení
– pro jednosměrná ložiska: tabulka 1
– pro obousměrná ložiska: 1,9
Y=součinitel axiálního zatížení
– pro jednosměrná ložiska: tabulka 1
– pro obousměrná ložiska: 0,55

Předpětí je považováno za axiální zatížení. Pro sady ložisek v jakémkoli uspořádání musí být ekvivalentní dynamické zatížení ložiska vypočítáno samostatně pro každý směr působení zatížení.

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Pokud jednotlivá jednosměrná ložiska, sady ložisek nebo obousměrná ložiska musí přenášet současně radiální i axiální zatížení, lze ekvivalentní statické zatížení pro axiální zatížení působící v každém směru vypočítat následujícím způsobem:

P0 = Fa + 4,35 Fr

kde


P0=ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Fr=radiální zatížení [kN]
Fa=axiální zatížení [kN]

Předpětí je považováno za axiální zatížení. Pro sady ložisek v jakémkoli uspořádání musí být ekvivalentní statické zatížení ložiska vypočítáno samostatně pro oba směry působení zatížení.

Rovnice pro určení ekvivalentního statického zatížení ložiska platí pro jednotlivá ložiska a pro ložiska namontovaná v tandemu, pokud poměr Fa/Fr není menší než 4. Když Fa/Fr je mezi 4 a 2,5, poskytuje rovnice stále ještě použitelné přibližné hodnoty.

SKF logo