Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Školení v ČR

SKF CZ, a.s. má plnou mezinárodní podporu celé organizace SKF, která vybudovala po celém světě střediska podpory údržby.

Ve středisku pro školení, montáž a údržbu v Praze předáváme naše know how již od roku 1991. Specialisté zde mají k dispozici moderně vybavené dílny s celým sortimentem montážních přípravků a diagnostických přístrojů. K dispozici je také moderně vybavená konferenční místnost s veškerým technickým zázemím.

Školicí centrum se nachází na adrese: U Měšťanského pivovaru 1417/7, Praha 7, 17004.


Do kurzů se lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky:

Elektronická přihláška na školení

Před přihlášením do kurzu si laskavě přečtěte

Všeobecné podmínky kurzů a obecné informace o kurzech

Naše nabídka kurzů:

NOVÉ KURZY: Poškození ložisek a analýza jejich příčin
Deep groove ball bearing with filling slots

1. Klasifikace příčin selhání ložisek podle ISO 15243  
Účastníci webexového kurzu se dozvědí základní informace o jednotlivých příčinách poškození ložisek v rozsahu ISO normy 15 243. Navíc účastníci v rámci kurzu dostanou materiály z nové publikace SKF - Poškození ložisek a analýza jejich příčin, které se této klasifikaci detailně věnují.


Způsob kurzu: webex
Délka kurzu: do 2 hodin
Datum konání: na poptání
Cena: 3 900 Kč bez DPH - zaváděcí cena


2. Poškození ložisek a analýza jejich příčin - základní úroveň
Účastníci jednodenního kurzu se dozvědí:
a) základní informace o faktorech ovlivňujících trvanlivost ložisek
b) způsoby prohlídky ložisek a odstraňování příčin poškození
c) identifikaci stop chodu na ložiskách a jejich využití pro analýzu
d) klasifikace příčin selhání ložisek podle ISO15243
e) praktické ukázky chrakteristických poškození na vzorcích ložisek
f) praktické cvičení - určení příčiny poškození na vzorku ložiska 

Navíc účastníci v rámci kurzu dostanou novou publikaci SKF - Poškození ložisek a analýza jejich příčin, která detailně shrnuje tuto problematiku a není běžně dostupná.


Délka kurzu: 1 den
Místo konání: Praha
Termíny kurzu: 31. 10. 2017

Cena: 7 900 Kč bez DPH - zaváděcí cena


3. Poškození ložisek a analýza jejich příčin - pokročilá úroveň
Účastníci 2,5 denního kurzu se dozvědí:
a) základní informace o faktorech ovlivňujících trvanlivost ložisek
b) způsoby prohlídky ložisek a odstraňování příčin
c) identifikace stop chodu na ložiskách a jejich využití pro analýzu
d) klasifikaci příčin selhání ložisek podle ISO15243
e) klasifikace příčin selhání ložisek dle vzhledu poškození a nápravná opatření  
f) praktické ukázky poškozených ložisek - charakteristické i méně časté
g) praktická cvičení - určení příčin poškození na více vzorcích ložisek
h) praktické cvičení - určení příčin poškození na vzorcích ložisek donesených účastníky školení
i) způsoby a postupy správné montáže a demontáže ložisek včetně praktických ukázek a cvičení

Navíc účastníci v rámci kurzu dostanou novou publikaci SKF - Poškození ložisek a analýza jejich příčin, která detailně shrnuje tuto problematiku a není běžně dostupná.


Délka kurzu: 2,5 dne
Místo konání: Praha
Termíny kurzu: připravujeme
Cena: 18 900 Kč bez DPH - zaváděcí cena

Všeobecný praktický kurz

Jedná se o čtyřdenní kurz z oblasti valivých ložisek pro nejširší okruh techniků a pracovníků údržby a výroby.

Přínos kurzu:
Snadná orientace ve volbě ložiska, vyhledání jeho technických parametrů s využitím hlavního katalogu ložisek SKF. Přehled o ostatních komponentech rotačních strojů souvisejících s ložisky jako jsou těsnění, plastická maziva, mazací systémy a prvky pro přenos výkonu. Schopnost vybrat a použít vhodnou montážní a demontážní metodu včetně vhodného nářadí. Základní znalosti v oblasti identifikace poškození valivých ložisek.

Obsah kurzu:
1. Seznámení s historií a současností SKF
2. Technika jednotlivých typů valivých ložisek, jejich vlastností, výhod a použití
3. Mechanické a ohřevové metody montáže a demontáže ložisek
4. Lineární produkty SKF
5. Poškození ložisek a jejich příčiny + praktické cvičení na určování poškození
6. Zásady ustavování souososti strojů
7. Mazání ložisek
8. Hydraulické metody montáže a demontáže ložisek
9. Prvky pro přenos výkonu SKF
10. Praktická cvičení montáže a demontáže ložisek
11. Mazací systémy a filtry
12. Těsnění SKF
13. Technická diagnostika stručný přehled
14. Závěrečný test
15. Vyhodnocení kurzu

Kurz je určen pro:                 Pracovníky a techniky údržby do úrovně mistra
Délka kurzu:                          4 dny
Místo konání:                         Praha
Cena za osobu bez DPH:       12 900 Kč bez DPH
Termíny kurzu:                      7. - 10. 11. 2017

Technický kurz
Dvoudenní zkrácená forma všeobecného praktického kurzu

Přínos pro účastníka:

Orientace v základních poznatcích z techniky valivých ložisek, práce s hlavním katalogem SKF a ostatními publikacemi SKF. Základní orientace ve volbě správné montážní a demontážní metody pro ložiska. Teoretická znalost poškození valivých ložisek.

Obsah kurzu:
1. Stručné seznámení s SKF a sortimentem výrobků
2. Technika jednotlivých typů ložisek, jejich vlastností, výhod a použití
3. Zásady správné montáže a demontáže ložisek
4. Mechanické a ohřevové metody montáže a demontáže ložisek
5. Poškození ložisek a jejich příčiny
6. Závěrečný test
7. Vyhodnocení kurzu

Kurz je určen pro:                 Pracovníky a techniky údržby do úrovně mistra
Délka kurzu:                          2 dny
Místo konání:                         Praha
Cena za osobu bez DPH:       7 900 Kč bez DPH
Termíny kurzu:                      bude upřesněno
Základní kurz vibrační diagnostiky
Slite 171.psd

Tento třídenní kurz je zaměřený na problematiku kmitání strojů, diagnostiku ložisek, vyrovnání souososti, vyvažování a diagnostiku strojů pro začínající diagnostiky, údržbáře a širší okruh techniků.

Přínos pro účastníka:
Získání základních vědomostí o kmitání strojů a jejich diagnostice, které povede k větší spolehlivosti svěřených zařízení.

Obah kurzu:
1. Principy vibrací
2. Sběr dat
3. Zpracování signálů
4. Monitorování stavu
5. Analýza závad
6. Nápravné zásahy
7. Znalost zařízení
8. Přejímací zkoušky
9. Zkoušení zařízení a diagnostika
10. Referenční normy
11. Zprávy a dokumentace
12. Určení závažnosti závad

Uzávěrka přihlášených je 3 týdny před konáním kurzu.

Účastníkům kurzu je doporučeno přinést své vlastní přístroje (mají-li je).

Kurz je určen pro:                 Technici a začínající diagnostici
Délka kurzu:                          3 dny
Místo konání:                         Praha, Ostrava
Cena za osobu bez DPH:       11 900 Kč bez DPH
Termíny kurzu:                     24. - 26. 10. 2017

Pokročilý kurz vibrační diagnostiky
Slite 171.psd

Tento čtyřdenní kurz navazuje na základní kurz vibrační diagnostiky a je zaměřen na problematiku kmitání a diagnostiku strojů, diagnostické metody pro zjišťování vad ložisek, technologie SKF SEE, obálkovou a frekvenční analýzu, vyvažování strojů a praktické diagnostické problémy pro diagnostiky a údržbáře.

Přínos pro účastníka:
Rozšíření základních diagnostických znalostí analýzy strojů. Diagnostické metody pro zjišťování vad ložisek, technologie SKF SEE, obálková a frekvenční analýza, vyvažování strojů. Praktické diagnostické problémy, které řeší zavedení prediktivní údržby s následnou úsporou nákladů na údržbu. Orientace v jednotlivých typech poškození valivých ložisek.

Obsah kurzu:
1. Principy vibrací
2. Sběr dat
3. Zpracování signálů
4. Monitorování stavu
5. Analýza závad
6. Nápravné zásahy
7. Znalost zařízení
8. Přejímací zkoušky
9. Zkoušení zařízení a diagnostika
10. Referenční normy
11. Zprávy a dokumentace
12. Určení závažnosti závad

Uzávěrka přihlášených je 3 týdny před konáním kurzu.

Účastníkům kurzu je doporučeno přinést své vlastní přístroje (mají-li je).

Kurz je určen pro:                 Technici a diagnostici, se základními
                                              znalostmi diagnostiky, uživatelé
                                              diagnostických zařízení
Délka kurzu:                          4 dny
Místo konání:                         Praha, Ostrava
Cena za osobu bez DPH:       18 900 Kč bez DPH
Termíny kurzu:                     21. - 24. 11. 2017                  

Vyvažování strojů
Dvoudenní kurz o vyvažování rotačních strojů, zjištění typu a velikosti nevývahy a její odstranění, teorie a praxe.

Přínos pro účastníka:
Získání teoretických i praktických znalostí z oblasti vyvažování rotačních strojů, prodloužení intervalu mezi odstávkami strojů, úspora nákladů na údržbu.

Obsah kurzu:
1. Potvrzení nevyváženosti jako dominantního problému (s ověřením pomocí spektrální a fázové analýzy)
2. Vysvětlení provozního vyvažování s použitím grafických i početních metod
3. Provozní vyvažování v jedné i dvou rovinách s použitím přenosných analyzátorů
4. Seznámení s dalšími postupy a metodami vyvažování
5. Související normy – seznámení a vysvětlení

Kurz je určen pro:                 Technici a začínající diagnostici
Délka kurzu:                          3 dny
Místo konání:                         Praha, Ostrava
Cena za osobu bez DPH:       11 900 Kč bez DPH
Termíny kurzu:                      bude upřesněno
Nástroje pro detekci poškození ložisek (vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribologie, analýza poškození ložisek)
Dvoudenní kurz ve kterém účastníci získají přehled o komplexních možnostech včasné detekce a analýzy poškození ložisek. Součástí kurzu je analýza poškození ložisek dle ISO 15 243 včetně praktických cvičení.

Přínos pro účastníky:
Získání přehledu o komplexních možnostech včasné detekce a analýzy poškození ložisek, vedoucích ke zvýšení spolehlivosti strojů.

Obsah kurzu:
1. Možnosti detekce poškození ložisek obecně
2. Vibrodioagnostika, její možnosti, představení přístrojů
3. Termodiagnostika, její možnosti, představení přístrojů
4. Tribologie, základní pojmy, požadavky na maziva, možnosti analýzy, interpretace výsledků
5. Poškození ložisek dle ISO 15 243, praktická cvičení na rozpoznání jednotivých typů poškození

Kurz je určen pro:                 Vedoucí údržeb, předáci, technici
Délka kurzu:                          2 dny
Místo konání:                         Praha
Cena za osobu bez DPH:       12 900 Kč bez DPH
Termíny kurzu:                     bude upřesněno
Ustavování souososti strojů, laserová technologie
Jednodenní školení o ustavování souososti strojů. Získání přehledu o způsobech a technice laserového ustavování souososti.

Přínos pro účastníka:
Orientace ve způsobech a technice laserového ustavování souososti strojů, získání praktických poznatků.

Obsah kurzu:
1. Způsoby ustavování souososti obecně
2. Představení laserové technologie, typy vysílačů
3. Způsoby upínání vysílačů, měkká patka, teplotní růst
4. Postup ustavování souososti strojů pomocí laserové technologie
5. Další možnosti laserové technologie – geometrická měření
6. Praktické ukázky

Kurz je určen pro:                 Technici, uživatelé termografických zařízení
Délka kurzu:                          2 dny
Místo konání:                         Praha, Ostrava
Cena za osobu bez DPH:       11 900 Kč bez DPH
Termíny kurzu:                      bude upřesněno
Další kurzy

Správná montáž a demontáž ložisek- zásady správné montáže a demontáže ložisek s válcovou a kuželovou dírou, teorie a praktická cvičení. Celková délka školení 3 hodiny.

 
Volba vhodného typu ložiska včetně uložení- základní orientace ve výběru vhodného typu ložiska, požadavků na uložení. Celková délka školení 3 hodiny.

 
Volba a návrh lineárního vedení
- základní orientace ve výběru vhodného lineárního vedení. Celková délka školení 3 hodiny.

 
Správná montáž vřetenových ložisek
- správný způsob montáže vřetenových ložisek. Celková délka školení 3 hodiny.

 
Repase ložisek
- posouzení vhodnosti ložiska k následné repasi. Celková délka školení 3 hodiny.

 
Centrální mazací systémy
- orientace v jednotlivých mazacích systémech a jejich vhodnosti pro danou aplikaci. Celková délka školení 3 hodiny.

 
Instalace centrálních mazacích systémů- zásady správné montáže mazacích systémů. Celková délka školení 3 hodiny.

 
Návrh rotačních těsnění + Seal Jet
- požadavky a volba vhodného rotačního těsnění + možnost zakázkové výroby na Seal Jetu. Celková délka školení 3 hodiny.

 
Návrh hydraulických a pneumatických těsnění + Seal Jet
- požadavky a volba vhodného hydraulického a pneumatického těsnění + možnost zakázkové výroby na Seal Jetu. Celková délka školení 3 hodiny.

 
Správná montáž ložisek a komponentů v automobilních aplikacích
- zásady správné montáže komponentů v automobilním průmyslu (nápravová ložiska, rozvody, vodní pumpy atd.) Celková délka školení 3 hodiny.

SKF logo