Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Vi ønsker at levere bæredygtig mobilitet i form af innovative løsninger

SKF bruger avanceret teknologi og trækker på en teknisk viden, der er opbygget over mere end 100 år, for at sikre omkostningseffektive løsninger, der har den optimale præstation. Her gennemgår vi nogle af de måder, organisationen danner bro mellem markedskrav og miljøspørgsmål på.

Med sin omfattende viden om teknikken vedr. bevægelige dele kan SKF gøre en forskel og bidrage med bæredygtige løsninger til bilindustrien.

Den globalt stigende efterspørgsel efter energi løses stadig primært ved forbrænding af fossile brændstoffer, hvilket – som vi ved – resulterer i en hastigt stigende forøgelse af kuldioxid (CO2) i atmosfæren. I denne sammenhæng spiller effektivitet under omdannelsen af energi en afgørende rolle. Som svar på spørgsmålet om, hvordan den mekaniske effektivitet kan forbedres, navnlig ved at reducere friktionstab, bidrager SKF med at udvikle innovative leje- og tætningsløsninger.

SKF's primære fokus er at reducere friktion og vægt, integrere sensorer til intelligente funktioner, optimere transmissioner, integrere komponenter i moduler og enheder og dermed reducere størrelse og forenkle montagearbejdet. Formålet med alt dette er at skræddersy løsninger, som giver køretøjet den rette ydeevne. 


Inden for produktområderne lejer og enheder, tætninger, smøresystemer, mekatronik og serviceydelser kombinerer SKF sin tekniske viden for at skabe bæredygtige løsninger.


Tekniske partnere
For at være så innovativ og effektiv som muligt er det også vigtigt at samarbejde med de rette innovative aktører i bilindustrien. SKF deltager i udviklingsprojekter med eksterne ingeniørvirksomheder inden for området transmissionsteknologier. Et andet eksempel er, at SKF i 2011 deltog i et projekt sammen med Volvo Car Corporation og Volvo Group, hvis mål var at evaluere svinghjul til masseproduktion. Svinghjulets såkaldte KERS-system (Kinectic Energy Recovery System) kan bidrage til brændstofbesparelser på helt op til 20 %, der igen muliggør betydelig CO2-reduktion. I dag leverer SKF kritiske komponenter til svinghjulssystemer, hvilket giver viden om, hvordan dette system industrialiseres.

Edward Holweg, der er direktør for produkt- og systemudvikling hos SKF Automotive, siger: "SKF er altid på udkig efter den rette ekspertise, så vi kan kombinere arbejde og viden og lave nye løsninger, der kan understøtte industriens krav."
Han fortsætter: "For at opnå succes skal du lytte nøje til kundernes krav. Når vi ved, hvad kunderne ønsker, kan vi foreslå løsninger, som bidrager til, at deres ideer forbedrer køretøjernes ydeevne og reducerer den negative indvirkning på miljøet. Dette fokusområde ligger SKF stærkt på sinde."


Produktudvikling
SKF udvikler produkter og leverer løsninger, der gør det muligt for køretøjsproducenter at fokusere på at løse vigtige forretningsspørgsmål, herunder:

  • Hybrid og elektrificering af køretøjer
  • Reduktion af vægt og friktion
  • Transmissionsteknologi og -effektivitet
  • Downsizing og forbedring af motorer
  • Motorstyring


Inden for disse fokusområder er mulige løsninger blevet identificeret. Nogle få af disse løsninger omfatter:


Integrering af sensorer til intelligente funktioner
SKF integrerer sensorer med lejer og tætninger for at muliggøre forskellige funktioner med det formål at sikre, at applikationer og systemer kan levere den højeste nøjagtighed og driftssikkerhed. Disse løsninger bidrager rigtig godt til energieffektivitet.
For nogle få år siden lancerede SKF løsninger til hybridbilers Stop-Start-system: SKF's rotorleje med positioneringsfunktion og SKF's sensorlejeenhed med omkoblingsfunktion. Stop-Start-systemet bidrager til at reducere CO2 og brændstof med op til 15 % ved bykørsel, hvor motoren stopper og starter mange gange.
En Stop-Start-løsning til tohjulede køretøjer blev lanceret af SKF i 2011. Nu tog SKF et skridt videre ved at tilbyde det komplette system SKF StopGo. Med denne løsning er det muligt at opnå en brændstofbesparelse på 6-8 %.

Antallet af el-biler bliver ved med at stige. De seneste udviklinger fra SKF på dette område har haft fokus på at forbedre effekttætheden og energieffektiviteten i banemotorer. Denne type produkter vil bidrage til at øge el-bilers kilometertal. På dette område har SKF for nylig annonceret et forretningssamarbejde med den franske virksomhed Bollore, der leverer el-biler til en biludlejningsordning med Paris Autolib. Denne ordning blev lanceret i december 2011. SKF tilbyder forskellige lejer, der består af et materiale, som er særdeles bestandigt over for elektrisk strøm og andre betingelser, der er nødvendige for at have en driftssikker el-bil med høj ydeevne, som kan køre så mange kilometer som muligt.
Forskellige regerings- og byinitiativer bevæger sig i retning mod el-biler som værende den løsning, der skal reducere CO2-udledninger i bytrafik. Formålet med Paris Autolib var at give indbyggerne i Paris et enkelt og bæredygtigt alternativ til vore dages gængse offentlige transportmuligheder. Der vil helt sikkert komme andre initiativer som dette.


Optimering af transmissioner
For at optimere transmissioner skal man reducere friktion og vægt, tilbyde kompakte løsninger, tilføje sensorer, der giver mere intelligent styring, og man skal kunne udforske alternative teknologier for at forbedre ydeevnen i disse applikationer. De miljøer, som disse produkter skal bruges i, udsættes ofte for at skulle modstå høje temperaturspænd, forskellige væsker, høje hastigheder og ekstreme tryk.

Eksempelvis har det stigende antal transmissioner med dobbeltkobling (DCT, Double Clutch Transmission) ført til, at SKF har udviklet kompakte letvægtsprodukter, der kan modstå de høje temperatur- og belastningsbetingelser, som komponenter i DCT-enheder udsættes for. SKF's dobbeltkoblingslejesæt og koblingsunderstøtningen ACBB medvirker til at forlænge transmissionens levetid. DCT-enheden er et af de primære transmissionssystemer, der bidrager til yderligere CO2-reduktioner.
SKF's energieffektive portefølje af lejer og tætninger til drivlinje er blevet udviklet for at reducere friktion og vægt og også for at muliggøre optimering af transmissionen. Et beregningseksempel, som SKF har foretaget, viser, at en reduktion af CO2 med 8 gram/km – sammenlignet med standardprodukter – er mulig ved at erstatte flere standardlejer med energieffektive og intelligente, kompakte, integrerede løsninger. Eksemplet er baseret på den normale europæiske kørecyklus og en mellemstor bil. Udviklingen går i retning af muligheder for yderligere CO2-reduktion.

Med en stigende efterspørgsel efter motorforbedrende teknologier kan kuglelejer erstatte de nuværende glidelejer med forbedret effektivitet til følge. SKF's turbolader med kugleleje er en robust og letmonterbar enhed, der muliggør en reduktion af brændstof på op til 2 % og en reduktion af CO2-emission på op til 3%.
At reducere friktion er et nøgleområde inden for motoreffektivitet på linje med løsninger, der kan modstå høje temperaturer og højt tryk og samtidig levere høj ydeevne og lang levetid. Der er mange tætninger i motoren, og en af de seneste tætninger fra SKF er SKF's lavfriktions-motortætning, der reducerer friktionen med 55 % sammenlignet med standardtætninger.


Beregning og simulering
At bevise værdi og ydeevne gennem beregning og simulering giver vigtigt input, når man skal beslutte sig for en bestemt løsning. SKF's simulator til test af køretøjers miljøpræstation, Vehicle Environmental Performance Simulator, er udviklet med det formål at vise kunder den CO2-værdi, som den foreslåede løsning vil udlede. Ved at beregne og omsætte friktions- og vægtreduktionen til reelle tal kan SKF fremvise reelle besparelser på CO2-udledning for et køretøj.


Omtanke
Vejen foran os er mere udfordrende end nogensinde før. Udvikling af innovative løsninger til en bæredygtig verden – for at gøre en forskel – er det, SKF handler om. Omtanke er udgangspunktet for det hele. Det kræver viden og drivkraft. Det ønskede resultat er en renere verden.


SKF – The Power of Knowledge Engineering

Fakta om SKF:
SKF, The Knowledge Engineering Company, samarbejder med kunder over hele verden om at levere tekniske løsninger, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, ingeniørrådgivning og uddannelse. Med kontorer i mere end 130 lande og 15.000 forhandlere globalt er SKF en førende leverandør af lejer, tætninger, mekatronik og smøresystemer samt serviceydelser. I 2011 havde SKF en omsætning på SEK 66.216 millioner og 46.039 medarbejdere.


Kontaktoplysninger
Robert Arnved
Sales Manager
SKF Automotive, Danmark
+45 43 43 66 33
Robert.Arnved@skf.com
www.skf.dk


SKF logo