Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Succesfuld udskiftning af 6-tons drejekrans under tidspres

SKF fik fire dage mod de normale syv til at udskifte den 6 tons tunge drejekrans på LKAB's gigantiske lasteanordning, som laster skibe med jernmalm i Narviks havn. Ved kajen lå flere fragtskibe i kø og kostede store summer, mens de ventede på, at drejekransen blev udskiftet, og lastningen kunne påbegyndes. - Allerede efter to og en halv dag havde vi både fjernet den gamle drejekrans og sat det nye i, hvilket betyder store besparelser for kunden, siger Max Andersson fra SKF Solution Factory.

Drejekrans hos LKAB Narvik

Den 2.500 tons tunge lasteanordning transporterer malmen, som kommer fra gruber i Kiruna, Svappavaara og Malmberget, fra kajen ud til fragtskibene, som ligger i Narviks udskibningshavn.
- Skibene, der fragter malmen, ligger i kø og venter på at blive lastet. Hver time, de skal vente ud over de aftalte lastningstider, koster betydelige beløb.
Lastanordningen i Narvik er forsynet med to store drejekranse, som gør, at anordningen kan bevæge sig.
- Der findes en drejekrans foran og en bagerst. Drejekransene blev sidst udskiftet for næsten 20 år siden, og nu var tiden inde til at skifte dem igen, før der indtraf et haveri. Vi fik opgaven at udskifte det bageste drejekrans, som vejer 6.000 kg.

God planlægning gav et godt resultat

Takket være utrolig god planlægning og et velgennemført forberedelsesarbejde lykkedes det teamet fra SKF Solution Factory at udskifte lejet på næsten den halve tid af, hvad LKAB havde givet dem.
- Alt var utrolig omhyggeligt planlagt, siger Max. Vi planlagde og forberedte os i flere uger, før selve udskiftningen blev gennemført. Men al den tid, vi brugte på at forberede os, var godt givet ud, da vi efterfølgende gik i gang med at udskifte drejekransen. Både det at løsne samt demontering af den gamle drejekrans og montering af den nye gik uden nogen større problemer.
Indledningsvis fik SKF-teamet til opgave at udskifte lejet på 10 dage.
- Efterfølgende blev dette indskrænket til syv dage. Efterfølgende blev det yderligere indskrænket til fire dage, hvilket er en meget snæver tidsramme for en udskiftning af denne type. Men vi klarede det på kun to og en halv dag.
Den korte tid, udskiftningen af lejet varede, var ensbetydende med store besparelser for kunden LKAB.
- Fordi vi kunne gennemføre udskiftningen så hurtigt, slap LKAB for at betale for, at fragtskibe skulle vente på at laste malmen.

Enorme tyngder krævede stærke løft

At udskifte drejekransen på den enorme lastanordning er et kompliceret arbejde. For at kunne udskifte den var det nødvendigt, at hele lastanordningen med transportbåndet blev løftet op.
- Vi var tvunget til at støbe nye løfteplader og skaffe meget kraftige donkrafte for at løfte den op. Efterfølgende brugte vi et bjergningskøretøj til at trække den gamle drejekrans ud, da vi havde demonteret det. Også da vi skulle montere den nye drejekrans, var vi nødt til at bruge et bjergningskøretøj for at få det på plads. Vejret i det nordlige Norge i marts, hvor udskiftningen af drejekransen fandt sted, havde også kunnet skabe problemer.
- Vi var utrolig heldige med vejret. Lastanordningen har et meget stort vindfang, og det er ikke muligt at skifte drejekransen, hvis det blæser mere end 12 m/s. Dagen efter, at vi var færdige med udskiftningen, blev det storm, og så havde vi været tvunget til at afbryde udskiftningen af drejekransen.
Temperaturen var også et problem.
- Det var minus 10 grader, da vi skiftede drejekransen, og fedtet, som vi skulle fylde i lejet, størknede. Men vi hentede nyt og holdt det derefter varmt ved hjælp af varmeblæsere.

Yderligere tillid fra ordregiveren

Takket være den vellykkede udskiftning af den bageste drejekrans har LKAB fået yderligere tillid til SKF Solution Factory.
- Senere fik vi endnu en opgave: at udskifte den forreste drejekrans på lasteanordningen. Denne udskiftning blev også gennemført med et vellykket resultat.

SKF Solution Factory – en vidensressource

Det globale netværk omkring SKF Solution Factory består af lokale anlæg, hvor SKF-ingeniører sammen med kunden udvikler løsninger til svære tekniske udfordringer. Hver SKF Solution Factory har specialister, som kombinerer erfaring, relevant teknik og SKF's globale ressourcer for at lave løsninger, som er tilpasset netop til den enkelte kundes behov.


Læs mere om SKF Solution
SKF logo