Cookies på SKF's websted

Vi bruger cookies for at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige oplevelse på vores websted og i vores webapplikationer. Hvis du fortsætter uden at ændre dine browserindstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage cookies. Du kan dog til enhver tid ændre cookieindstillingerne i din browser.

AB SKF's årlige generalforsamling

2012 april 25, 17:25 CET

Den årlige generalforsamling i Aktiebolaget SKF, der er moderselskab for SKF-koncernen, blev afholdt i Göteborg, onsdag den 25. april 2012 under ledelse af formand hr. Leif Östling.

Resultatopgørelserne og balancerne blev godkendt sammen med bestyrelsens forslag til uddeling af udbytte. Et udbytte på SEK 5,50 pr. aktie blev godkendt. For at være berettiget til at modtage udbyttet skal aktionærerne være optaget i aktiebogen den 30. april 2012.

Generalforsamlingen fastsatte bestyrelsens honorar for 2012 i overensstemmelse med følgende:

a) en fast tildeling på SEK 4.500.000, der fordeles med SEK 1.200.000 til bestyrelsesformanden og med SEK 412.500 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på den årlige generalforsamling, og som ikke er ansat af selskabet

b) en variabel tildeling svarende til værdien, som nedenfor beregnet, af antallet af B-aktier i selskabet, hvoraf værdien efter den årlige generalforsamling skal beløbe sig til SEK 400.000, der skal modtages af formanden, og antallet af B-aktier i selskabet, hvoraf værdien efter den årlige generalforsamling skal beløbe sig til SEK 137.500, der skal modtages af hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt

c) en tildeling for udvalgsarbejde på SEK 765.000, der skal fordeles med SEK 175.000 til formanden for revisionsudvalget, med SEK 125.000 til hvert af de øvrige medlemmer i revisionsudvalget, med SEK 100.000 til formanden for løn- og vederlagsudvalget og med SEK 80.000 til hvert af de øvrige medlemmer i løn- og vederlagsudvalget.

En forudsætning for at opnå en tildeling er, at bestyrelsesmedlemmet er valgt af den årlige generalforsamling og ikke er ansat af selskabet.

Når der træffes beslutning om den variable tildeling, (i) skal antallet af aktier fastlægges ved at dividere beløbet på hhv. SEK 400.000 og SEK 137.500 med den gennemsnitlige seneste betalingskurs for en B-aktie i overensstemmelse med noteringerne på NASDAQ OMX Stockholm AB i løbet af de fem handelsdage, der umiddelbart efterfølger den dag, hvor aktien handles, uden nogen ret til at modtage udbytte for 2012, og (ii) værdien af en B-aktie skal fastlægges ved den gennemsnitlige seneste betalingskurs i overensstemmelse med noteringerne på NASDAQ OMX Stockholm AB i løbet af de fem handelsdage efter offentliggørelsen af selskabets pressemeddelelse for regnskabsåret 2012.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Hr. Leif Östling, fr. Ulla Litzén, hr. Tom Johnstone, fr. Winnie Fok, fr. Lena Treschow Torell, hr. Peter Grafoner, hr. Lars Wedenborn, hr. Joe Loughrey, hr. Jouko Karvinen og hr. Baba Kalyani. 

Hr. Leif Östling blev valgt til bestyrelsesformand.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag vedrørende principper for aflønning af koncernledelsen og bestyrelsens forslag til en beslutning om SKF's præstationsaktieprogram for 2012. Programmet dækker maksimum 310 topledere og nøglemedarbejdere i SKF-koncernen, som får mulighed for, vederlagsfrit, at få tildelt SKF B-aktier. I henhold til programmet må der ikke tildeles mere end 1.000.000 aktier svarende til cirka 0,2 % af det samlede antal udestående aktier. Det antal aktier, der kan tildeles, skal være relateret til graden af opnåelse af målniveauet for TVA (Total Value Added), som defineret af bestyrelsen, for regnskabsåret 2012 og TVA-udviklingen for regnskabsåret 2014 sammenlignet med regnskabsåret 2012.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at træffe beslutning om tilbagekøbet af selskabets egne aktier for perioden indtil den næste årlige generalforsamling. Bemyndigelsen vedrører såvel A-aktier som B-aktier. Den samlede mængde aktier, der kan tilbagekøbes som maksimum, er så mange aktier, at selskabet efterfølgende ejer maksimum 5 % af alle aktier udstedt af selskabet.

Generalforsamlingen godkendte det fremsatte forslag vedrørende nomineringsudvalget.


Göteborg, den 25. april 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
PRESSE: Ingalill Östman, SKF Group Communications
telefonnr. +46 31-337 3260, mobile:+46 706-973260, e-mail: ingalill.ostman@skf.com

IR: Marita Björk, SKF Investor Relations
telefonnr. +46 31-337 1994, mobilnr.: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.comSKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2011 havde SKF en omsætning på SEK 66.216 millioner og 46.039 medarbejdere. www.skf.com

SKF logo