Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's årsberetning 2012

2013 januar 30, 13:00 CET

Tom Johnstone, President & CEO:
”Vi så en svag udvikling i vores salg i fjerde kvartal og især i december måned, dette er en følge af den usikre makroøkonomiske situation og reducering af varelagre på markedet.
Vi reducerede vores produktion og varelagre mere end planlagt i begyndelse af kvartalet. Dette gav os mulighed for at levere et meget stærkt cash flow, selv om det påvirkede vores resultat.For hele året var vores salg, i lokal valuta, noget lavere - med en vækst i Nord- og Latinamerika og mindre salg i Europa, Asien, Mellemøsten og Afrika. Vi reducerede vores varelager gennem hele året og skabte et godt cash flow, hvilket betyder, at vi fortsat har en stærk finansiel position.
I starten af året adviserede vi tiltag, som skulle fremskynde og udvide vores aktiviteter for at reducere omkostninger og øge væksten på hurtigt voksende markeder. Disse meget vigtige tiltag gør det muligt for os at nå vores langsigtede mål for tilvækst og lønsomhed. Vi meddelte også erhvervelsen af Blohm + Voss Industries, hvilket er en vigtigt tilføjelse til vores marine-virksomhed, og som vil styrke vores tilbud til denne industri.
Den makroøkonomiske situation er svær at tyde og er stadig præget af stor usikkerhed. For koncernen regner vi dog med, at efterspørgslen i første kvartal vil fortsætte på samme niveau, som i fjerde kvartal, men stadig er mindre set over hele året. Vi planlægger at holde produktionsniveauet på stort set samme niveau, som salget. ”


Nøgletal

Q4

Q1 2012

Q4

2011

Hele året 2012

Hele året

2011

Nettoomsætning, MSEK

14.984

16.257

64.575

66.216

Driftsoverskud, MSEK

1.227

2.006

7.333

9.612

Bruttoavance, %

8,2

12,3

11,4

14,5

Overskud før skat, MSEK

995

1.823

6.511

8.932

Nettooverskud, MSEK

1.011

1.205

4.878

6.224

Resultat pr. aktie, SEK

2,16

2,57

10,37

13,29
Driftsresultatet er påvirket af engangsomkostninger på cirka 300MSEK i fjerde kvartal, hvoraf MSEK 200 var omstruktureringer og 100 MSEK var nedskrivninger. Hele årets resultat inkluderer engangsomkostninger på 440 MSEK. Eksklusiv disse var driftsmarginalen på 10,2% for fjerde kvartal og 12% for hele året.


Nettoomsætningsændring i SEK, der kan henføres til:

Volumen

 

Pris/sammensætning

 

Struktur

 

Valuta

effekt

I alt

 

Q4 2012

-5,9 %

0,7 %

1,0 %

-3,6 %

-7,8 %

Hele året 2012

-3,9 %

1,4 %

0,4 %

-0,4 %

-2,5 %Salget i fjerde kvartal i lokal valuta eksklusiv struktur mindskedes med 7% i Europa, med 11% i Asien og med 9% i Mellemøsten og Afrika. I Nordamerika var øgningen på 2% og i Latinamerika 9%.
Produktionsniveauet i fjerde kvartal var betydeligt lavere end resten af året.

Salget for hele året i lokal valuta og eksklusiv struktur faldt med 5% i Europa, med 10% i Asien og med 2% i Mellemøsten og Afrika. I Nord Amerika en øgning på 7% og i Latin Amerika på 11%.
Produktionsniveauet gennem hele året var betydeligt lavere.

Forslag til udbytte
Bestyrelsen har besluttet at foreslå en uændret dividende på SEK 5.50 pr. aktie.


Markedsudsigter for første kvartal 2013

Efterspørgsel sammenlignet med første kvartal 2012

Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være lidt lavere for koncernen. I Europa forventes den at blive betragteligt lavere. For Asien noget lavere og i Nordamerika og Latinamerika relativt uforandret. Efterspørgslen forventes at blive lavere inden for Industrial Market, Strategic Industries og SKF Automotive. For Industrial Market, Regional Sales and Service forventes den også at blive noget lavere.

Efterspørgsel sammenlignet med fjerde kvartal 2012
Efterspørgslen på SKF’s produkter og serviceydelser forventes at blive relativt uforandret for koncernen, inden for alle forretningsområder og i alle geografiske regioner.

Produktion
Produktionen forventes at blive lavere set over hele året og højere sammenlignet med fjerde kvartal.

Gøteborg, den 30. januar 2013
Aktiebolaget SKF
(publ.)

Tom Johnstone 
President & CEO

_____________________________________________________________

AB SKF is required to disclose the information provided herein pursuant to the Securities
Markets Act and/or the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted
for publication at 13.00 on 30 January 2013.
_____________________________________________________________

A teleconference will be held on 30 January 2013 at 14.30 CET, 13.30 (UK), 08.30 (US):
SE: +46 (0) 31 337 24 00
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490


Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's årsresultat for 2011 på IR-websiden.
investors.skf.com/quarterlyreporting
Yderligere oplysninger kan rekvireres fra:
Ingalill Östman, Group Communications
telefonnr.: +46-31-3373260, mobilnr.: +46-706-973260, e-mail: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Investor Relations
telefonnr.: +46-31-3371994, mobilnr.: +46-705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com
SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2011 havde SKF en omsætning på SEK 66.216 millioner og 46.039 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group | © SKF Group 2012
™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.

Download pressemappe

Pressemappe (310 KB)

SKF logo