Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF – The Power of Knowledge Engineering

2013 april 08, 08:00 CEST

Göteborg, den 7. april 2013: På Hannovermessen 2013, præsenterer SKF et udvalg af produkter og løsninger under navnet ”Release the Power Knowledge Engineering”.

I de seneste år har vi fokuseret på udviklingen af innovative løsninger, som kan hjælpe kunderne til at være konkurrencedygtige – ikke kun i dag og i morgen men langt ud i fremtiden. Vi taler om veltestede løsninger som både er rentable og bæredygtige.

Fordelene ved at samarbejde med SKF er større end nogensinde. Vi er kommet tættere på vores industrikunder og har fundet smartere metoder til at udnytte værdien af den viden, SKF har. I dag følger vi produktionsmaskinerne på alle stadier gennem levetiden – fra design til vedligehold - hvilket hjælper med at forbedre processer til bedre resultater.

SKF har været en af de førende globale leverandør af teknologi siden 1907. Grundlaget er vores evne til at udvikle teknologier – og at skabe konkurrencedygtige produkter til vores kunder Vi gør det ved at kombinere praktiske erfaringer inden for 40 industrisegmenter med vores viden inden for SKF’s tekniske platforme: Lejer og enheder, Tætninger, Mekatronik, Serviceydelser og Smøresystemer. Vi kalder det SKF Knowledge Engineering.

SKF Knowledge Engineering er kombinationen af tre forretningsdimensioner:

1. Den kulturelle/geografiske dimension – forståelse af kulturer og regioner, hvor vi lever og arbejder.
SKF er en global virksomhed med lokal tilstedeværelse. Vi forstår behovene fra vores kunder og deres kunder. Uanset hvor, bliver den lokale ekspertise støttet af globale industrispecialister, som kan sætte disse behov i perspektiv og drage sammenligninger med tilsvarende situationer rundt om i verden. De bliver til gengæld bakket op af SKF’s fabrikker og verdensomspændende support og service.

2. Kundedimensionen - industrier og segmenter
SKF har over to millioner kunder, og vi tager aktivt del i applikationer inden for cirka 40 specialiserede industrier. Ved at arbejde inden for så mange områder har SKF opnået erfaringer nok til at udvikle produkter og services, som præcist opfylder industriens behov – og til at kunne se, når viden fra en type industri med succes kan indføres i en anden type industri.

3. ompetence dimensionen – SKF’s fem teknologiplatforme
SKF’s hold af specialister, som er kompetente inden for områderne lejer og enheder, tætninger, mekatronik, service og smøreløsninger arbejder tæt sammen for at levere avancerede løsninger.

Det er inden for SKF Solution Factory’s netværk, at både små og mellemstore OEM-kunder og end users kan få individuel hjælp med netop deres udfordringer. Her kan de få adgang til SKF Group’s erfaringer inden for de fem platforme, og i samarbejde med lokale SKF-medarbejdere få den optimale kundetilpassede løsning.

SKF Solution Factory tilbyder support inden for en lang række områder: applikationer, leje- og smøreanalyse, tilstandskontrol, diagnosticering, lineære bevægelser, transmissionsprodukter, tætningsløsninger, energi og bæredygtighed, Asset Management, spindelservice, lejerenovering og kursus-programmer.

Hver SKF Solution Factory er en del af et netværk. Det betyder, at viden opnået i en del af verden, hurtigt bliver spredt til den øvrige del af verden. Dette sætter farten op på løsnings-processen, og er grundlaget for en stadig voksende database af viden. 

SKF’s kernekompetencer støtter vores Knowledge Engineering
Lige fra SKF blev grundlagt har vores indsats, research og udvikling resulteret i et utal af innovationer, som har sat nye standarder samt resulteret i nye produkter og løsninger inden for lejeindustrien. I 2012, blev SKF således noteret for 663 patenter, og sendte 421 patentansøgninger. Ved hjælp af vores viden, kan SKF hjælpe kunder med at forbedre deres effektivitet og dermed øge deres succes og indtjening.

SKF’s evne til stadig at udvikle produkter og services, som øger kundernes konkurrencefordele er opnået på to måder: Ved at investere i kerneområder inden for teknologi og specialister og ved at kombinere viden til specielle behov.

Levetids management
En stigende andel af SKF’s forskningsprojekter sigter primært mod at forbedre applikationernes miljømæssige ydeevne. Dette betyder at de miljømæssige konsekvenser ved et produkt eller i produktionen af et produkt altid bliver taget med i overvejelserne.

SKF har for nyligt påbegyndt et levetidsprogram for konstant at forbedre vores viden om de miljømæssige påvirkninger. Denne viden vil blive brugt i vores daglige arbejdsmetoder og værktøjer.

Bæredygtighed og miljø:
SKF har i over 100 år haft fokus på bæredygtighed Vores erfaring har vist, at det er vigtigt at have fokus på eksempelvis friktion. Når friktionen reduceres, bruges der også mindre energi, og dermed kører applikationen bedre. I dag hænger energiforbruget meget sammen med miljøet. Hos SKF er vi overbeviste om, at det at passe på miljøet både er en god forretning – og det det rigtige at gøre. Desuden er det noget, som bliver vigtigere og vigtigere i den verden, vi lever i. I 2005 lancerede SKF BeyondZero. Dette koncept blev lanceret med to mål;
1. At reducere den negative påvirkning af miljøet fra SKF’s fabrikker og produkter
2. At forbedre den positive miljømæssige påvirkning via SKF’s service, løsninger, teknologier og produkter med forbedrede miljømæssige karakteristika.

Ved at kombinere disse mål, er SKF BeyondZero et forsøg på at yde et positivt bidrag til de miljømæssige udfordringer, som planeten står over for.

Den nye BeyondZero portefølje, den nye klimastrategi og medlemskabet af WWF’s Climate Savers Programme er vidnesbyrd om SKF’s forpligtelse over for bæredygtighed og miljø. På nuværende tidspunkt er SKF den eneste Knowledge Engineering virksomhed som er en del af Climate Savers Programme. Programmet sigter mod at reducere drivhusgasser, såsom CO2 udslip på en måde som er reel, målbar og kan bekræftes af eksterne eksperter. SKF har forpligtet sig til at udvikle produkter, der hjælper med at opfylde dette mål – i alle produktionens faser, inden for alle industrier.

En række produkter fra BeyondZero porteføljen vil blive præsenteret på Hannovermessen. Heriblandt en løsning til aeration blæsesystemer i spildevandsanlæg. Løsningen kan reducere energiforbruget med op til 40%. Den bygger på en energieffektiv, højhastigheds-jævnstrømsmotor med permanent magnet. Hvis løsningen bruges i en 350 kW blæser, kan det resultere i en årlig besparelse på 500.000 kWh, svarende til 375 tons reduktion i CO2 udslip.


Sensorvalg og overvågning:
Som svar på kundernes behov for reducering af omkostninger og tidsforbrug – og forbedring af komponenternes levetid – udvikler SKF produkter der effektivt gør brug af trådløse teknologier.

Tilstandskontrol så tæt på komponenten som muligt giver et mere præcist resultat af systemets præstationer. Udover temperatur, hastighed, rotationsretning og vibration, kan belastning overvåges ved hjælp af sensorer der er fastgjort på leje eller lejehus. SKF bliver ved med at videreudvikle disse banebrydende trådløse SKF xxx overvågningsmuligheder til lejer. SKF har udviklet lejer der løbende kan sende information om deres driftsbetingelser og dette uden eksterne sensorer, strøm, kabler eller dataindsamlingselektronik - alt er integreret i lejet. 

SKF Insight™ løsningerne indeholder:
• Miniatureudgave af sensorer, der gør det muligt at måle kritiske parametre, såsom RPM, temperatur, fart, acceleration, lyd og belastning.
• Selvforsynende Smart Lejer, som bruger applikationsomgivelserne til at generere den energi, de skal bruge for at fungere.
• Intelligent trådløs kommunikationsteknologi, indeni lejet gør det enkelt, da der ikke skal installeres sensorer eller kabler
• Netværk af Smart Lejer. Ved at kommunikere igennem hinanden og via en trådløs gateway kan lejer med SKF xxx forme et ”maske netværk” og sende relevant information til SKF Cloud’s servere.


Tribologi:
Interaktionen mellem lejestål og smøremiddel spiller en essentiel rolle hvad angår lejets ydeevne.

SKF fokuserer derfor meget på at forstå, forudse og kontrollere lejernes arbejdsvilkår og dermed reducere friktion og slid, samt forlænge levetiden.

SKF’s nye Extended Life sfæriske ledlejer og ledhoveder bruger et unikt tribologisk system, som inkluderer speciel overfladebehandling, smøremiddel og tætninger. Kombineret med den interne geometri af lejet, gør dette disse lejer robuste og energieffektive.

SKF Extended Life sfæriske ledlejer er med til at reducere omkostninger og miljøpåvirkninger, fordi de har en længere levetid og ikke har behov for gensmøring. Eksempelvis kan et leje med en huldiameter på 100 mm spare op til 876 g smøremiddel om året. En traktor med seks lejer af denne type og størrelse kan dermed spare op til 5,2 kg på et år. Dette kan omregnes til en besparelse på 7,7 kg CO2 om året. Beregningerne er udelukkende baseret på besparelser vedr. smøremidlet og inkluderer ikke de 37 procent, der spares i forbindelse med reducering af friktion. Produkterne er en del af SKF’s BeyondZero portefølje.


Tætninger:
SKF har fokus på at udvikle nye elastomere materialer og optimere læbetætnings-tribologien med henblik på at forbedre tætningerne.

Denne nye generation af materialer betyder lavere friktion. Magnetisk indkodning i tætningerne, kombineret med sensorer gør det muligt at transmittere information om tætningen til kontrolsystemet. Ved at anvende nye metoder og avanceret teknik, er der opnået helt ny indsigt i bl.a. ældning af gummi, friktion og slid.

SKF tilbyder tætningsløsninger til blandt andet lineære, roterende og statiske applikationer samt hydrauliksystemer. Nogle af de specielle aspekter ved SKF’s løsninger er:

• Partnerskab med kunder fra design-fase til serieproduktion med skræddersyede løsninger, som imødekommer kundernes specifikke behov.
• Hurtig produktion og kort leveringstid af skræddersyede tætninger med en diameter på op til 4.000 mm i et stykke. Ved at benytte en speciel svejseteknik, kan der leveres større løsninger.
• Omfattende udvalg af tætningsmaterialer, herunder materialer, der er certificeret til eller opfylder en bred vifte af industristandarder og forskrifter (FDA, NSF, KTW, NORSOK, NACE osv.)


Aktieselskabet SKF
(publ)


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group | © SKF Group 2012
™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.


Download pressemappe

SKF logo