Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF erhverver amerikanske Kaydon Corporation

2013 september 05, 09:00 CEST

Göteborg, Sverige, 5. september 2013: SKF og Kaydon Corporation (NYSE:KDN) har indgået en aftale om, at SKF køber Kaydon i en ren kontanttransaktion til en værdi af ca. USD 1,25 milliarder, inklusive en nettogæld på USD 95 millioner. Betalingen for transaktionen sker via eksisterende kontant- og lånerammer og bliver kapitalforøgende for SKF's omsætning i år 1.

Tom Johnstone, President og CEO for SKF, forklarer: "Vi har fulgt udviklingen i Kaydon gennem længere tid. De har en stærk produktportefølje, en stærk ledelse og en solid økonomisk præstation, og jeg er meget glad for, at de snart bliver en del af SKF Group. Deres produkter og teknologier supplerer vores egne godt, og deres geografiske tilstedeværelse, kundebase samt produktionsmæssige dækningsområde gør, at vi kan servicere vores kunder og forhandlere på det globale industrielle marked endnu bedre. Netop dette opkøb viser, sammen med vores andre aktiviteter, investeringer og opkøb gennem de seneste år, vores stærke engagement i det nordamerikanske marked."

Kaydon er en diversificeret industriel producent med tre forskellige forretningsområder: produkter til friktionskontrol (lejer), produkter til hastighedskontrol og specialprodukter, herunder miljøydelser. Kaydon er en global aktør, hvis omsætning fordeler sig med 62% i Nordamerika, 24% i Europa, 12% i Asien og Stillehavsområdet og 2% i resten af verden. I 2012 havde virksomheden en omsætning på USD 475 millioner med et justeret driftsresultat på ca. 16% og flere end 2.100 medarbejdere.

James O'Leary, bestyrelsesformand og CEO for Kaydon Corporation, kommenterede: "Vores bestyrelse mener, at den påtænkte transaktion skaber god værdi for vores aktionærer. Vi er overbevist om, at denne transaktion repræsenterer en god strategisk mulighed for Kaydon, som vil skabe vækst inden for vores markedsførende forretningsområder, når vi bliver slået sammen med SKF, som er markedsførende på verdensplan."

Handlens indhold
SKF lancerer et rent kontant købstilbud for alle ikke-indløste aktier i Kaydon. I henhold til betingelserne i den endelige aftale, som er enstemmigt godkendt af begge virksomheders bestyrelser, lancerer SKF et tilbud om at købe alle ikke-indløste aktier i Kaydon til en pris af USD 35,50 pr. aktie kontant. Købstilbuddet bliver lanceret den 16. september 2013 og er underlagt de sædvanlige vilkår og betingelser samt myndighedsgodkendelser, herunder tilbuddet om at købe mindst majoriteten af de ikke-indløste ordinære aktier i Kaydon. Når købet via købstilbuddet er gennemført, vil SKF overtage alle de resterende aktier via en fusion, en såkaldt short form merger.

Transaktionen repræsenterer en overkurs på 22% i forhold til slutkursen på Kaydon-aktien den 4. september 2013, en overkurs på 21% i forhold til den volumenvægtede gennemsnitspris over 30 dage og 12,7 gange Kaydons LTM-justerede EBITDA (USD 98 millioner pr. 29. juni 2013). Transaktionen forventes gennemført i løbet af fjerde kvartal 2013.

En stærk tilføjelse til SKF Group
Opkøbet af Kaydon er i tråd med SKF's strategi om at styrke virksomhedens teknologiske platforme og blive en knowledge engineering-virksomhed. SKF forventer at opnå væsentlige synergier i løbet af de kommende år i størrelsesordnen USD 30 millioner på omkostningssiden og USD 50 millioner på omsætningssiden årligt.

Kaydon supplerer SKF's eksisterende virksomhed både fra et produktmæssigt og fra et geografisk perspektiv og vil gøre det muligt for SKF at:

  • yde bedre service til kunder i mange nøgleindustrier over hele verden i kraft af en mere komplet produktportefølje
  • tilbyde forbedrede løsninger og serviceydelser via kombinationen af Kaydons og SKF's teknologier, der supplerer hinanden godt
  • sælge Kaydons produkter via SKF's forhandlernetværk på globalt plan
  • drage fordel af Kaydons tilstedeværelse i Nordamerika.

Sammenlægningen af Kaydon Corporation med SKF Group ville have øget omsætningen for kalenderåret 2012 fra SEK 64,6 milliarder til ca. SEK 67,7 milliarder på proformabasis samt have øget det justerede driftsresultat fra SEK 7,3 milliarder til ca. SEK 7,8 milliarder . Tilsvarende vil halvårsregnskabet for første halvdel af 2013 øge SKF's omsætning fra SEK 31,5 milliarder til ca. SEK 33,0 milliarder på proformabasis samt øge det justerede driftsresultat fra SEK 3,3 milliarder til ca. SEK 3,5 milliarder.

Kort og godt om Kaydon Corporation
Kaydon Corporation er en førende designer og producent af lejer og produkter til hastighedskontrol såsom industrielle støddæmpere, gasfjedre og produkter til isolering af vibrationer. Virksomhedens specialprodukter omfatter filtre og filtersystemer, skræddersyede ringe og tætninger samt miljøydelser. Produkterne anvendes af kunder i en bred vifte af brancher såsom luftfart, forsvarsindustrien, medicinalindustrien, vindenergi, materialehåndtering og værktøjsmaskiner.
  • Kaydon er, med sine meget avancerede og driftskritiske produkter, førende inden for sine produktkategorier såsom delte lejer og lejer med tynde profiler.
  • Kaydons varemærker, der nyder anerkendelse i branchen, og virksomhedens førende teknologier henvender sig til globale markedssegmenter med høj værdi. 
  • Deres produktsortiment er et stærkt supplement til SKF's produktportefølje og vil forbedre SKF's udbud til kunder over hele verden.
  • Kaydon er leverandør til et antal segmenter, der ikke er så stærkt repræsenteret i SKF's nuværende kundebase, og det betyder, at virksomheden har mulighed for at udvide sit produktudbud til disse kunder.
  • Kaydon har gennem mange år leveret stærke økonomiske præstationer med en robust overskudsmargen og likviditet.

Kort og godt om SKF Group
SKF er en førende global leverandør af produkter, løsninger og serviceydelser inden for
lejer, tætninger, mekatronik, serviceydelser og smøresystemer. Koncernens serviceydelser
omfatter teknisk support, vedligeholdsservice, tilstandsovervågning, optimering af
effektivitet, teknisk rådgivning og uddannelse.

SKF har ca. 140 produktionsanlæg i 28 lande og er repræsenteret i over 130 lande via egne salgsselskaber og mere end 15.000 forhandlere. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere.

J.P. Morgan fungerer som særlig finansiel rådgiver for SKF, og Reed Smith leverer juridisk bistand.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Media Hotline: +46 31 337 24 00
SKF Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
SKF Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com
Kontaktperson vedrørende købstilbuddet:
Dan Burch, +1 212-929-5748, +1 516-429-2721, dburch@mackenziepartners.com
Charlie Koons, +1 212-929-5708, +1 917-545-4523, ckoons@mackenziepartners.com


Der vil blive afholdt en telefonkonference for medier, investorer og analytikere den 5. september kl. 10.00 CET (9.00 GMT):
SE: +46 (0) 31 337 24 00
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490


Aktieselskabet SKF
(publ)


AB SKF er underlagt pligt til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse kl. 09.00 CET den 5. september 2013.


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.Forbehold

Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende erklæringer, som er fremsat i medfør af Safe Harbor-bestemmelserne i den amerikanske lov Private Securities Litigation Reform Act fra 1995, og som er baseret på ledelsens overbevisninger og antagelser. I visse tilfælde kan fremadskuende erklæringer identificeres ved brugen af ord som "kan", "vil", "bør", "kunne", "ville", "forventer", "planlægger", "forudser, "tror", "vurderer", "fremskriver", "prognose", "potentielle" og lignende udtryk. Sådanne erklæringer, herunder erklæringer vedrørende SKF's forventninger til Kaydon Corporations fremtidige resultater, de fremtidige muligheder, der knytter sig til opkøbet, og SKF's succes med at integrere Kaydon i den eksisterende virksomhed, anses ikke som historiske fakta, men anses som værende fremadskuende erklæringer i henhold til den amerikanske børslovgivning. Sådanne fremadskuende erklæringer er behæftet med visse risici og usikkerheder, der muligvis kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der er beskrevet enten udtrykkeligt eller underforstået. Læserne bør ikke lægge overdreven vægt på disse fremadskuende erklæringer, som alene tager udgangspunkt i forholdene, som de var, da erklæringerne blev fremsat. Sådanne risici og usikkerheder omfatter muligheden for, at SKF ikke gennemfører transaktionen med Kaydon, ændringer i økonomiske, markedsmæssige og konkurrencemæssige forhold, ændringer i lovgivningsmæssige rammer og andre regeringsindgreb, udsving i valutakurser og andre faktorer, som er nævnt i SKF's seneste årsregnskab (kan findes på www.skf.com) under Administration Report; "Important factors influencing the financial results", "Financial risks" og "Sensitivity analysis" samt i den fuldstændige årsberetning under "Risks and uncertainties in the business". Vi forpligter os ikke til offentligt at revidere eller opdatere de fremadskuende erklæringer, medmindre der er lovkrav om dette.


DET KØBSTILBUD, DER ER BESKREVET I DENNE PRESSEMEDDELELSE ("TILBUDDET"), ER ENDNU IKKE TRÅDT I KRAFT, OG DENNE PRESSEMEDDELELSE UDGØR HVERKEN ET TILBUD OM AT KØBE ELLER EN ANMODNING OM ET TILBUD OM AT SÆLGE NOGEN ANDEL AF AKTIEKAPITALEN i KAYDON CORPORATION ("KAYDON") ELLER NOGEN ANDRE VÆRDIPAPIRER. PÅ TILBUDDETS IKRAFTTRÆDELSESDATO VIL EN KØBSTILBUDSERKLÆRING PÅ FORMULAREN "SCEHDULE TO", HERUNDER ET TILBUD OM KØB, EN OVERFØRSELSMEDDELELSE OG DE TILHØRENDE DOKUMENTER BLIVE REGISTRERET HOS DET AMERIKANSKE BØRSTILSYN (UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION). TILBUDDET OM AT KØBE KAYDON-AKTIER VIL KUN BLIVE FREMSAT I MEDFØR AF KØBSTILBUDDET, OVERFØRSELSMEDDELSEN OG DE TILHØRENDE DOKUMENTER, DER ER REGISTRERET SAMMEN MED EN SÅDAN "SCHEDULE TO"-FORMULAR. KØBSTILBUDSERKLÆRINGEN VIL BLIVE REGISTRERET HOS DET AMERIKANSKE BØRSTILSYN AF ATLAS MANAGEMENT, INC. ("ATLAS"), SOM ER ET HELEJET DATTERSELSKAB AF AB SKF, OG DUBLIN ACQUISITION SUB INC., OG KAYDON ER FORPLIGTET TIL AT REGISTRERE EN ANMODNINGS-/OPFORDRINGSMEDDELELSE HOS DET AMERIKANSKE BØRSTILSYN. INVESTORER OG VÆRDIPAPIREJERE OPFORDRES TIL AT LÆSE KØBSTILBUDSERKLÆRINGEN, DA DEN KAN BLIVE REVIDERET FRA TID TIL ANDEN, NÅR DEN BLIVER TILGÆNGELIG, FORDI DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER. INVESTORER OG VÆRDIPAPIREJERE KAN FÅ ET GRATIS EKSEMPLAR AF DISSE MEDDELELSER OG ERKLÆRINGER (NÅR DE BLIVER TILGÆNGELIGE) OG ANDRE DOKUMENTER, SOM REGISTRERES HOS DET AMERIKANSKE BØRSTILSYN, PÅ DET WEBSTED, DER DRIVES AF DET AMERIKANSKE BØRSTILSYN, PÅ WWW.SEC.GOV ELLER VED AT SENDE EN ANMODNING TIL MACKENZIE PARTNERS INC. PÅ TLF. +1 (212) 929-5500 eller gratisnummeret +1 (800) 322-2885.


- SLUT -

Download pressemappe

Pressemappe (76.6 KB)

SKF logo