Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF lancerer et købstilbud for alle ikke-indløste aktier i Kaydon Corporation

2013 september 16, 14:00 CEST

Göteborg, Sverige, den 16. september 2013: SKF har i dag offentliggjort lanceringen af sit tilbud om at købe alle ikke-indløste aktier i Kaydon Corporation (NYSE:KDN) ("Kaydon") til en pris af USD 35,50 pr. aktie kontant. Købstilbuddet afgives i overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte aftale og fusionsplan dateret den 5. september 2013 om SKF's erhvervelse af Kaydon.

Købstilbuddet er underlagt de sædvanlige vilkår og betingelser, herunder myndighedsgodkendelser og tilbuddet om at købe mindst majoriteten af de ikke-indløste ordinære aktier i Kaydon. Når købet via købstilbuddet er gennemført, vil SKF overtage alle de resterende aktier via en fusion, en såkaldt short form merger, til prisen afgivet i købstilbuddet.

SKF vil i dag hos det amerikanske børstilsyn SEC (United States Securities and Exchange Commission) gennem sine helejede datterselskaber Atlas Management, Inc. og Dublin Acquisition Sub Inc. registrere en købstilbudserklæring på formularen "Schedule TO", hvor købstilbuddets vilkår og betingelser beskrives i detaljer. Derudover vil Kaydon i dag hos SEC registrere en erklæring på formularen Schedule 14D-9, hvor man blandt andet i detaljer beskriver Kaydon Corporations bestyrelses enstemmige anbefaling til Kaydons aktionærer om at acceptere købstilbuddet og gøre deres aktier tilgængelige.

Kopier af disse erklæringer og andre dokumenter, som er registreret hos SEC, er tilgængelige på www.sec.gov eller hos MacKenzie Partners, Inc. på tlf. +1 (212) 929-5500 eller inden for USA gratis på tlf. (800) 322-2885.

Købstilbuddet og eventuelle tilbagekaldelsesrettigheder, som Kaydons aktionærer måtte være berettiget til, udløber kl. 11:59 p.m., Eastern Time (USA), den 15. oktober 2013, medmindre købstilbuddet forlænges eller afsluttes på et tidligere tidspunkt.

Aktieselskabet SKF
(publ)


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Media Hotline: +46 31 337 24 00
Pressemappe Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investorrelationer: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group


Vigtig information
Det købstilbud, der er beskrevet i denne pressemeddelelse ("tilbuddet"), er trådt i kraft. I medfør af købstilbuddet tilbyder Dublin Acquisition Sub Inc. ("Dublin"), som er et helejet datterselskab tilhørende Atlas Management, Inc. ("Atlas"), som er et helejet datterselskab tilhørende AB SKF, at købe alle de ordinære aktier i Kaydon Corporation ("Kaydon"). Denne pressemeddelelse har udelukkende til formål at informere og udgør hverken et tilbud om at købe eller en opfordring til at sælge nogen værdipapirer. Tilbuddets vilkår og betingelser er beskrevet i købstilbudserklæringen, der er fremsat på formularen Schedule TO, herunder et købstilbud, en overførselsmeddelelse og de tilhørende dokumenter, som er registreret hos det amerikanske børstilsyn, United States Securities and Exchange Commission (SEC), den 16. september 2013 af Atlas og Dublin. Tilbuddet fremsættes kun i medfør af dette købstilbud, overførselsmeddelelsen og de tilhørende dokumenter, der er registreret sammen med en sådan Schedule TO-formular. Kaydon har desuden registreret en anmodnings-/opfordringsmeddelelse på formularen Schedule 14D-9 hos SEC. INVESTORER OG VÆRDIPAPIREJERE OPFORDRES TIL AT LÆSE KØBSTILBUDSERKLÆRINGEN OG ANMODNINGS/-OPFORDRINGSMEDDELELSEN, DA DISSE HVER ISÆR KAN BLIVE REVIDERET FRA TID TIL ANDEN, FORDI DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER. Investorer og værdipapirejere kan få et gratis eksemplar af disse meddelelser og erklæringer og de andre dokumenter, som er registreret hos SEC, på det websted, der drives af SEC, på www.sec.gov eller ved at sende en anmodning herom til MACKENZIE PARTNERS INC. på tlf. +1 (212) 929-5500 eller gratis inden for USA på (800) 322-2885.

Forbehold
Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende erklæringer, som er fremsat i medfør af Safe Harbor-bestemmelserne i den amerikanske lov Private Securities Litigation Reform Act fra 1995, og som er baseret på ledelsens overbevisninger og antagelser. I visse tilfælde kan fremadskuende erklæringer identificeres ved brugen af ord som "kan", "vil", "bør", "kunne", "ville", "forventer", "planlægger", "forudser, "tror", "vurderer", "fremskriver", "prognose", "potentielle" og lignende udtryk. Sådanne erklæringer, herunder erklæringer vedrørende SKF's forventninger til Kaydon Corporations fremtidige resultater, de fremtidige muligheder, der knytter sig til opkøbet, og SKF's succes med at integrere Kaydon i den eksisterende virksomhed, anses ikke som historiske fakta, men anses som værende fremadskuende erklæringer i henhold til den amerikanske børslovgivning. Sådanne fremadskuende erklæringer er behæftet med visse risici og usikkerheder, der muligvis kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der er beskrevet enten udtrykkeligt eller underforstået. Læserne bør ikke lægge overdreven vægt på disse fremadskuende erklæringer, som alene tager udgangspunkt i forholdene, som de var, da erklæringerne blev fremsat. Sådanne risici og usikkerheder omfatter muligheden for, at SKF ikke gennemfører transaktionen med Kaydon, ændringer i økonomiske, markedsmæssige og konkurrencemæssige forhold, ændringer i lovgivningsmæssige rammer og andre regeringsindgreb, udsving i valutakurser og andre faktorer, som er nævnt i SKF's seneste årsregnskab (kan findes på www.skf.com) under Administration Report; "Important factors influencing the financial results", "Financial risks" og "Sensitivity analysis" samt i den fuldstændige årsberetning under "Risks and uncertainties in the business". Vi forpligter os ikke til offentligt at revidere eller opdatere de fremadskuende erklæringer, medmindre der er lovkrav om dette.

SKF logo