Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's kvartalsregnskab for Q3 2013

2013 oktober 15, 12:00 CEST

Tom Johnstone, President & CEO:

"Vores cash flow for kvartalet var godt. Vi forbedrede vores driftsavance sekventielt på trods af den negative sammensætning og en stærkere modvind på valutamarkedet end forventet. Det viser, at de handlinger, vi har iværksat for at forbedre vores produktportefølje, investere i vores virksomhed og reducere omkostningerne, giver resultater.

SKF's omsætning for kvartalet udviklede sig positivt inden for bilsegmentet, men var noget lavere end forventet inden for industrisegmentet. Inden for industrisegmentet oplever vi en positiv udvikling inden for segmenterne luftfart, vedvarende energi og jernbane. Der er dog en vis mangel på fremdrift inden for en række andre industrisegmenter, hvor der, selvom der ikke er tegn på tilbagegang, heller ikke er tegn på fremgang. Bilsegmentet har nydt godt af en øget efterspørgsel og en bedre produktsammensætning, særligt inden for lastbiler og Vehicle Service Market, og det har, kombineret med de tiltag, vi har iværksat, bidraget positivt til avancen.

I løbet af kvartalet tog vi et andet vigtigt skridt, der skal styrke SKF, ved at indgå en aftale om at købe Kaydon Corporation. Kaydon er et fremragende match for SKF på rigtig mange måder, og købet vil give os bedre muligheder for at betjene vores kunder og forhandlere. Købstilbuddet for aktierne lukker i dag, og herefter kan vi forhåbentlig hurtigt gennemføre opkøbet.
Når vi kigger frem mod fjerde kvartal, forventer vi at omsætningen og produktionen kommer til at være uændret samlet set.
"Key figures

Q3 2013

Q3 2012

YTD 2013

YTD 2012

Nettoomsætning, MSEK

15.623

15.486

47.167

49.591

Driftsoverskud, MSEK

1.923

1.908

5.240

6.093

Bruttoavance, %

12,3

12,3

11,1

12,3

Bruttoavance eksklusive engangsomkostninger, %

12,9

12,3

12,2

12,6

Overskud før skat, MSEK

1.717

1.709

4.581

5.439

Nettooverskud, MSEK

1.165

1.251

3.087

3.821

Resultat pr. aktie, SEK

2,47

2,67

6,57

8,11Driftsoverskuddet blev påvirket af engangsomkostninger i tredje kvartal på omkring SEK 85 mio., hvilket hovedsageligt skyldes nedskrivninger og værdiforringelser, som ikke var en del af det allerede annoncerede omstruktureringsprogram. Driftsoverskuddet i de første tre kvartaler blev påvirket af engangsomkostninger på omkring SEK 525 mio. (140).

Nettoomsætning år til år, i SEK,

tilskrives:

Volumen

Pris/
sammensætning

Struktur

Valuta
effekt

I alt

Q3 2013

2,2%

-0,2%

1,1%

-2,2%

0,9%

År til dato 2013

-3,0%

0,0%

1,8%

-3,7%

-4,9%
Salget i tredje kvartal i lokale valutaer og eksklusive struktur steg med 1% i Europa, med 9% i Latinamerika, med 5% i Asien og med 8% i Mellemøsten og Afrika. I Nordamerika faldt det med 2%.
Produktionen i tredje kvartal var en smule højere end sidste år.
Salget i de første tre kvartaler i lokale valutaer og eksklusive struktur faldt med 4% i Europa og Nordamerika, med 3% i Asien og er relativt uændret i Mellemøsten og Afrika. I Latinamerika steg det med 10%.
Produktionen i de første tre kvartaler er relativt uændret i forhold til sidste år.

Markedsudsigter for fjerde kvartal 2013

Efterspørgsel sammenlignet med fjerde kvartal 2012
Efterspørgslen efter SKF’s produkter og serviceydelser forventes at blive en smule højere for koncernen, Asien og Europa og forblive relativt uændret for Nordamerika og Latinamerika. Den forventes at blive lidt højere for Strategic Industries og Regional Sales and Service og højere for Automotive.

Efterspørgsel sammenlignet med tredje kvartal 2013
Efterspørgslen efter SKF’s produkter og serviceydelser forventes at blive relativt uændret for koncernen, Europa, Nordamerika og Latinamerika samt inden for alle forretningsområder. Den forventes at blive en anelse højere i Asien.

Produktion
Produktionen forventes at blive højere år til år og relativt uændret sammenlignet med tredje kvartal.

Göteborg, 15. oktober 2013

Aktieselskabet SKF
(publ)


Der vil blive afholdt en telefonkonference den 15. oktober kl. 13.00 CEST, 12.00 (UK), 07.00 (US):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490

Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's tredjekvartalsresultater for 2013 på
IR-webstedet.

investors.skf.com/quarterlyreporting


SKF AB er underlagt pligt til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse ca. kl. 12.00 den 15. oktober 2013.


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Presse: Ingalill Östman, +46 31 337 3260; +46 706 97 3260; ingalill.ostman@skf.com
Investorrelationer: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 18 1994; marita.bjork@skf.com


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.
Download pressemappe

Pressemappe (1.0 MB)

SKF logo