Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF gennemfører opkøbet af Kaydon Corporation

2013 oktober 16, 08:00 CEST

Göteborg, Sverige, den 16. oktober 2013: SKF Group annoncerede i dag, at virksomheden har gennemført det kontante købstilbud for alle ikke-indløste aktier i Kaydon Corporation (NYSE:KDN) til en pris af USD 35,50 pr. aktie kontant. SKF forventer at afslutte købet af Kaydon senere i dag gennem en fusion i henhold til paragraf 251(h) i aktieselskabsloven for staten Delaware, "General Corporation Law". 

"Jeg er meget glad for, at Kaydon og alle virksomhedens medarbejdere snart bliver en del af SKF Group. Det, Kaydon bringer med sig ind i SKF, er en produktportefølje, der er et stærkt supplement til den eksisterende, samt en forbedret kundebase og geografisk tilstedeværelse. De har et stærkt lederteam og nogle højtuddannede og kompetente medarbejdere", siger Tom Johnstone, SKF's President og CEO. "Opkøbet understøtter fuldt ud SKF's strategi om at blive en knowledge engineering-virksomhed, og det gør, at vi kan servicere vores kunder og distributører over hele verden endnu bedre".

Kaydon er en diversificeret industriel producent med tre forskellige forretningsområder: produkter til friktionskontrol (primært lejer), produkter til hastighedskontrol og specialprodukter, herunder miljøydelser. Kaydon er en global aktør, hvis omsætning fordeler sig med 62% i Nordamerika, 24% i Europa, 12% i Asien og Stillehavsområdet og 2% i resten af verden. I 2012 havde virksomheden en omsætning på USD 475 millioner med et justeret driftsresultat på ca. 16% og flere end 2.100 medarbejdere.

SKF forventer at opnå synergier i størrelsesordnen USD 30 millioner på omkostningssiden og USD 50 millioner på omsætningssiden årligt i løbet af de kommende år. Disse resultater skal opnås ved at udnytte synergier inden for omkostninger og indkøb, inden for distribution og salgskanaler samt ved at udnytte den samlede produktionskapacitet.

Købstilbuddet udløb kl. 11.59 p.m. Eastern Time den 15. oktober 2013, og i alt 25.463.526 aktier indgik på gyldig vis i og blev ikke på gyldig vis trukket ud af købstilbuddet. Det svarer til ca. 77,1% af de ikke-indløste aktier i Kaydon på fuldt udvandet basis. Betingelsen i købstilbuddet om, at majoriteten af de ikke-indløste aktier i Kaydon på fuldt udvandet basis på gyldig vis skulle indgå og ikke på gyldig vis trækkes ud, er dermed opfyldt. 

Som et resultat af den fusion, der efter planen sker senere i dag, bliver Kaydon et helejet datterselskab af SKF den 16. oktober 2013, og selskabets regnskab vil blive udarbejdet uafhængigt af de eksisterende forretningsområder. Alle de resterende kvalificerede aktier i Kaydon vil blive konverteret til retten til at modtage en betaling på USD 35,50 pr. aktie kontant, uden renter og med fradrag af eventuel kildeskat, hvilket er samme pris, som blev betalt i forbindelse med købstilbuddet (kvalificerede aktier omfatter ikke de aktier, som aktionærer på korrekt vis har anmodet om værdiansættelse af i henhold til gældende lov i staten Delaware). Når fusionen er gennemført, vil de ordinære aktier i Kaydon ophøre med at blive handlet på børsen i New York, og virksomheden vil ikke længere være børsnoteret. 

J.P. Morgan Limited fungerer som finansiel rådgiver for SKF, og Reed Smith LLP fungerer som SKF's juridiske rådgiver.

Aktieselskabet SKF
(publ)


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Presse: Rebecca Janzon, +46 31 337 3880; +46 727 173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investorrelationer: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.


Forbehold
Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende erklæringer, som er baseret på ledelsens overbevisninger og antagelser. I visse tilfælde kan fremadskuende erklæringer identificeres ved brugen af ord som "kan", "vil", "bør", "kunne", "ville", "forventer", "planlægger", "forudser, "tror", "vurderer", "fremskriver", "prognose", "potentielle" og lignende udtryk. Sådanne fremadskuende erklæringer, herunder erklæringer vedrørende SKF's forventninger til Kaydon Corporations fremtidige resultater, de fremtidige muligheder, der knytter sig til opkøbet, og SKF's succes med at integrere Kaydon i den eksisterende virksomhed, er ikke historiske fakta og er behæftet med visse risici og usikkerheder, der muligvis kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der er beskrevet enten udtrykkeligt eller underforstået. Læserne bør ikke lægge overdreven vægt på disse fremadskuende erklæringer, som alene tager udgangspunkt i forholdene, som de var, da erklæringerne blev fremsat. Sådanne risici og usikkerheder omfatter ændringer i økonomiske, markedsmæssige og konkurrencemæssige forhold, ændringer i lovgivningsmæssige rammer og andre regeringsindgreb, udsving i valutakurser og andre faktorer, som er nævnt i SKF's seneste årsregnskab (kan findes på www.skf.com) under Administration Report; "Important factors influencing the financial results", "Financial risks" og "Sensitivity analysis" samt i den fuldstændige årsberetning under "Risks and uncertainties in the business". Vi forpligter os ikke til offentligt at revidere eller opdatere de fremadskuende erklæringer, medmindre der er lovkrav om dette.

Download pressemappe

SKF logo