Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Indvirkning på SKF's kommende resultat for fjerde kvartal 2013

2013 december 20, 08:15 CET

Gøteborg, den 20. december 2013: SKF informerer om indvirkning på SKF's kommende resultat for fjerde kvartal 2013. 

Undersøgelse foretaget af EU-kommissionen
Som tidligere oplyst undersøger EU-kommissionen mulige krænkelser af den europæiske konkurrencelovgivning udført af visse lejeproducenter i forbindelse med levering af lejer til bilproducenter i Europa. Som led i denne undersøgelse aflagde Kommissionen besøg på SKF's kontorer i Sverige og Tyskland i november 2011.

SKF har samarbejdet fuldt ud med Kommissionen og har også udført sin egen undersøgelse. På grundlag af dette og på grundlag af SKF's bedste skøn af en bødes mulige størrelse vil SKF foretage en hensættelse på SEK 3 mia. i resultatet for fjerde kvartal. SKF tror, at Kommissionen vil ikende SKF en bøde i 2014.

"Jeg beklager dybt dette forløb. Selv om vi er af den opfattelse, at det ikke har påført vores forretningspartnere nogen skade, burde det ikke kunne ske, og det er ikke på nogen måde i overensstemmelse med de værdier, vi har i SKF. Vi har et veletableret adfærdskodeks og procedurer, som alle i hele koncernen følger, men det har ikke forhindret dette forløb. Vi har efterfølgende taget yderligere skridt for at styrke uddannelse i og viden om dette i hele koncernen," siger Tom Johnstone, President & CEO. "Vi har tidligere oplyst, at denne sandsynlige bøde vil påvirke vores resultat og cashflow i betydeligt omfang, og vi har indregnet vores bedste skøn over en mulig bøde i resultatet."

Påvirkning af Kaydon-opkøb
Kaydons salgstal for fjerde kvartal estimeres til omkring SEK 750 mio. Driftsresultaterne vil blive påvirket med omkring SEK 250 mio. forårsaget af amortisering af lageropskrivning til dagsværdi samt andre opkøbsomkostninger, hvilket vil resultere i et driftstab på omkring SEK 150 mio.
Fremadrettet forventes Kaydon i 2014 at nå koncernens målniveau for driftsmargin, herunder amortisering af aktiver identificeret i forbindelse med allokering af købsprisen.
Information vedrørende den foreløbige allokering af købsprisen i forbindelse med Kaydon Corporation findes på SKF's websted: investors.skf.com

Andre engangsomkostninger
SKF forventer at tage yderligere en engangsomkostning i fjerde kvartal på ca. SEK 100 mio., hvoraf cirka halvdelen vedrører det løbende omstruktureringsprogram.


Salgsudvikling i fjerde kvartal

Salget i fjerde kvartal er stort set på linje med de udsigter, der blev anført i nimånedersrapporten, dog har sammensætningen af salget været ufordelagtig. Dette kombineret med en lidt lavere produktion end planlagt forventes at have en vis negativ effekt på kvartalsresultatet sammenlignet med det foregående kvartal.

SKF's årsregnskab for 2013 offentliggøres tirsdag den 28. januar 2014.


Telefonkonference
20. december kl. 09.00 (CET), 08.00 (UK)
SE: +46 (0)8 505 564 74
UK: +44 (0)203 364 5374


Aktieselskabet SKF
(publ)

SKF AB er underlagt pligt til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse kl. 08.15 den 20. december 2013.Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Group Communication: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

SKF logo