Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF's årsberetning 2013

2014 januar 28, 13:00 CET

Tom Johnstone, President & CEO:
"I det forgangne kvartal afsluttede SKF købet af Kaydon, hvilket betyder, at vi kan tilbyde vores kunder et mere komplet sortiment af produkter og serviceydelser. Kaydons omsætning og driftsoverskud udviklede sig som forventet, og integrationen i koncernen går rigtig godt.
Koncernens driftslikviditet var god, og den samlede omsætning udviklede sig som forventet sekventielt og steg betydeligt i forhold til det svage fjerde kvartal i 2012. Sammensætningen var mere negativ end forventet på grund af stærkere omsætning inden for bilsegmentet og industrielle OEM-kunder. Vi fortsatte arbejdet med at forsøge at skabe en lønsom vækst. Vi fik flere vigtige nye ordrer i hus inden for alle tre forretningsområder. Vi åbnede 4 nye SKF Solution Factories i det forgangne kvartal og er nu oppe på 27 på verdensplan. Investeringerne i forskning og udvikling blev øget, og antallet af patenter steg med over 10%. Vi har også annonceret, at vi opretter 2 nye globale tekniske centre i Europa, som vil styrke vores forsknings- og udviklingsaktiviteter yderligere.
Overskuddet blev kraftigt påvirket i fjerde kvartal som følge af hensættelsen til den forventede bøde fra Europa-Kommissionen samt nogle engangsomkostninger, som primært knytter sig til købet af Kaydon og omstruktureringer. Det blev også påvirket af de skridt, vi har taget for at reducere lagerbeholdningen, og af den negative sammensætning.
Når vi kigger fremad, forventer vi, at efterspørgslen bliver en smule højere end i første og fjerde kvartal sidste år."Nøgletal
(Kaydon Corporation indgår fra 16. oktober 2013)

 

Q4 2013

Q4 2012

Hele året 2013

Hele året 2012

Nettoomsætning, MSEK

16.430

14.984

63.597

64.575

Driftsunderskud/-overskud, MSEK

-1.547

1.221

3.693

7.314

Driftsoverskud ekskl. engangsomkostninger, MSEK

1.803

1.521

7.568

7.754

Bruttoavance, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Bruttoavance ekskl. engangsomkostninger, %

11,0

10,2

11,9

12,0

Underskud/overskud før skat, MSEK

-1.760

969

2.821

6.408

Nettounderskud/-overskud, MSEK

-2.043

995

1.044

4.816

Resultat pr. aktie, SEK

-4,57

2,12

2,00

10,23Driftsunderskuddet/-overskuddet for fjerde kvartal inkluderer engangsomkostninger på MSEK 3.350 (300), hvoraf MSEK 3.000 er knyttet til en mulig bøde i forbindelse med Europa-Kommissionens igangværende undersøgelse, MSEK 260 er knyttet til købet af Kaydon, og MSEK 90 (300) er knyttet til andre engangsomkostninger. Hele årets resultat inkluderer engangsomkostninger på MSEK 3.875 (440).

Nettoomsætning år til år, i SEK,

tilskrives:

Volumen

Pris/
sammensætning

Struktur

Valuta
effekt

I alt

Q4 2013

 7,1%

-0,2%

4,8%

-2,1%

9,6%

Hele året 2013

-0,7%

0,0%

2,5%

-3,3%

-1,5%Salget i fjerde kvartal i lokale valutaer steg med 3,4% i Europa, med 3,8% i Nordamerika, med 10,5% i Latinamerika, med 14,7% i Asien og med 15,8% i Mellemøsten og Afrika.
Produktionen i fjerde kvartal var højere end sidste år.
Salget for hele året i lokale valutaer og eksklusive struktur faldt med 2,7% i Europa og med 2,5% i Nordamerika. I Asien steg salget med 1,6%, i Latinamerika med 10,3% og i Mellemøsten og Afrika med 3,3%.
Produktionen for hele året var relativt uændret i forhold til sidste år.

Forslag til udbytte
Bestyrelsen har besluttet at foreslå et udbytte på SEK 5,50 pr. aktie på den årlige generalforsamling.


Markedsudsigter for første kvartal 2014

Efterspørgsel sammenlignet med første kvartal 2013

Efterspørgslen efter SKF’s produkter og serviceydelser forventes at være en smule højere for koncernen, for Europa og for Nordamerika. Den forventes at være en smule lavere i Latinamerika og højere i Asien og Stillehavsområdet. Den forventes at være relativt uændret for Strategic Industries, en smule højere for Regional Sales and Service og højere for Automotive.

Efterspørgsel sammenlignet med fjerde kvartal 2013

Efterspørgslen efter SKF’s produkter og serviceydelser forventes at være en smule højere for koncernen, for Europa og for Nordamerika. Den forventes at være relativt uændret i Asien og Stillehavsområdet og en smule lavere i Latinamerika. Den forventes at være en smule højere for Regional Sales and Service samt Automotive og relativt uændret for Strategic Industries.

Produktion
Produktionen forventes at være lavere set over hele året og højere sammenlignet med fjerde kvartal.

Gøteborg, den 28. januar 2014

Aktieselskabet SKF
(publ)


Der vil blive afholdt en telefonkonference den 28. januar kl. 14.00 CET, 13.00 (UK), 08.00 (US):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490

Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's årsresultat for 2013 på
IR-webstedet.

investors.skf.com/quarterlyreporting


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:

Presse: Ingalill Östman, +46 31 337 3260; +46 706 97 3260; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 18 1994; marita.bjork@skf.com


SKF AB er underlagt pligt til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse ca. kl. 13.00 den 28. januar 2014.


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com 

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group
™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.


Download pressemappe

Pressemappe (247 KB)

SKF logo