Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF indgår et forlig med Europa-Kommissionen

2014 marts 19, 12:00 CET

Gøteborg, den 19. marts 2014: SKF-koncernen har indgået et forlig med Europa-Kommissionen, og dermed afsluttes undersøgelsen angående leveringen af lejer til den europæiske bilindustri. Virksomheden har accepteret at betale 315.109.000 EUR (omkring 2,8 mia. SEK), og afregningsbeløbet dækkes af den tidligere annoncerede hensættelse, som SKF allerede foretog i fjerde kvartal af 2013.

"Det er en meget trist dag for alle i SKF-koncernen, og jeg beklager dybt, at det er sket", siger Tom Johnstone, SKF's President og CEO. "Vi er overbevist om, at der ikke er forvoldt nogen skade på vores forretningspartnere, men denne adfærd er klart i modstrid med vores værdier og SKF's adfærdskodeks. SKF har samarbejdet fuldt ud med myndighederne under undersøgelsen, og samtidig har vi i høj grad intensiveret vores adfærds- og uddannelsesprogrammer i hele SKF-koncernen, bl.a. hvad angår overholdelse af regler. Det, der skete, var uacceptabelt, og det må aldrig ske igen"

Den afgørelse, som Europa-Kommissionen har truffet i dag, dækker overtrædelser af de europæiske konkurrenceregler med hensyn til salg af lejer til bilindustrien i Europa. SKF var en af seks lejeproducenter, der var involveret i undersøgelsen. I forligsafgørelsen er der ikke fremlagt dokumentation for, at SKF's øverste ledelse har været involveret i eller haft kendskab til den anfægtede adfærd.

Aktieselskabet SKF
(publ)


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Koncernkommunikation: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Investorrelationer: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com


SKF AB er underlagt pligt til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse kl. 12.00 den 19. marts 2014.


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

SKF logo