Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF AB's årlige generalforsamling

2014 marts 28, 16:00 CET

Gøteborg, den 28. marts 2014: Den årlige generalforsamling i Aktiebolaget SKF, der er moderselskab for SKF-koncernen, blev afholdt i dag under ledelse af formand Leif Östling.

Resultatopgørelserne og balancerne blev godkendt sammen med bestyrelsens forslag til uddeling af udbytte. Et udbytte på SEK 5,50 pr. aktie blev godkendt. For at have ret til udbyttet skal aktionærerne være optaget i aktieregistret per 2. april 2014.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne, så det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer hæves fra ti til tolv.

Generalforsamlingen fastsatte bestyrelsens honorar for 2014 i overensstemmelse med følgende:

a) en fast tildeling på SEK 5.895.000, der fordeles med SEK 1.440.000 til bestyrelsesformanden og med SEK 495.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på den årlige generalforsamling, og som ikke er ansat af selskabet

b) en variabel tildeling svarende til værdien, som nedenfor beregnet, af antallet af B-aktier i selskabet, hvis værdi efter den årlige generalforsamling skal beløbe sig til SEK 400.000, der skal modtages af formanden, og antallet af B-aktier i selskabet, hvis værdi efter den årlige generalforsamling skal beløbe sig til SEK 137.500, der skal modtages af hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt

c) en tildeling for udvalgsarbejde på SEK 918.000, der skal fordeles med SEK 210.000 til formanden for revisionsudvalget, med SEK 150.000 til hvert af de øvrige medlemmer i revisionsudvalget, med SEK 120.000 til formanden for løn- og vederlagsudvalget og med SEK 96.000 til hvert af de øvrige medlemmer i løn- og vederlagsudvalget.

En forudsætning for at opnå en tildeling er, at bestyrelsesmedlemmet er valgt af den årlige generalforsamling og ikke er ansat af selskabet.

Når der træffes beslutning om den variable tildeling, (i) skal antallet af aktier fastlægges ved at dividere beløbet på hhv. SEK 400.000 og SEK 137.500 med den gennemsnitlige seneste betalingskurs for en B-aktie i overensstemmelse med noteringerne på NASDAQ OMX Stockholm AB i løbet af de fem handelsdage, der umiddelbart efterfølger den dag, hvor aktien handles, uden nogen ret til at modtage udbytte for 2014, og (ii) værdien af en B-aktie skal fastlægges til den gennemsnitlige seneste betalingskurs i overensstemmelse med noteringerne på NASDAQ OMX Stockholm AB i løbet af de fem handelsdage efter offentliggørelsen af selskabets pressemeddelelse for regnskabsåret 2014.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen og Baba Kalyani. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev nyvalgt: Hock Goh og Marie Bredberg.

Leif Östling blev valgt til bestyrelsesformand.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag vedrørende principper for aflønning af koncernledelsen samt bestyrelsens forslag til en beslutning om SKF's præstationsaktieprogram for 2014. Programmet dækker maksimum 310 topledere og nøglemedarbejdere i SKF-koncernen, som får mulighed for, vederlagsfrit, at få tildelt SKF B-aktier. I henhold til programmet må der ikke tildeles mere end 1.000.000 aktier svarende til cirka 0,2 % af det samlede antal udestående aktier. Det antal aktier, der kan tildeles, skal være relateret til graden af opnåelse af målniveauet for TVA (Total Value Added), som defineret af bestyrelsen, for regnskabsåret 2014 og TVA-udviklingen for regnskabsåret 2016 sammenlignet med regnskabsåret 2014.

Generalforsamlingen godkendte det fremsatte forslag vedrørende nomineringsudvalget.


Aktieselskabet SKF
(publ)


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Presse: Ingalill Östman, +46 31 337 3260, mobil: +46 706 973 260, ingalill.ostman@skf.com
Investorrelationer: Marita Björk, +46 31 337 1994, mobil: +46 705 181 994, marita.bjork@skf.comSKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

SKF logo