Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF's kvartalsrapport for første kvartal 2014

2014 april 15, 08:00 CEST

Tom Johnstone, President & CEO:
"Salget har udviklet sig godt i det første kvartal sammenlignet med det lave salg i første kvartal sidste år, og det er relativt uændret sammenlignet med fjerde kvartal. Vi har fortsat en negativ sammensætning i vores salg med en stærkere udvikling af vores bilsegment og vores industrielle OEM-salg i Asien. Forudkøb inden prisstigningen på eftermarkedet i Europa og Nordamerika var ikke som forventet.
I løbet af kvartalet modtog vi flere forskellige priser og vi fortsatte med at styrke SKF ved at skabe nye forretninger, lancere flere nye produkter og gøre gode fremskridt med vores omkostningsreduktionsprogram.
Kaydon udvikler sig godt og havde et godt første kvartal. Integrationen skrider frem ifølge planen med et stærkt fokus på både salgs- og omkostningssynergier.
Der blev i løbet af kvartalet indgået en aftale med Europa-Kommissionen angående deres
undersøgelse, og den ligger inden for det beløb, som er hensat i det fjerde kvartal sidste år.
Beløbet udbetales i juni og vil påvirke resultatet i det andet kvartal. 
Fremover forventer vi, at efterspørgslen udvikler sig positivt både sekventielt og i forhold
til sidste års andet kvartal. Produktionen vil være større år for år og en smule
større sammenlignet med første kvartal."Nøgletal

 

 

Q1 2014

Q1 2013

Nettoomsætning, MSEK

 

 

16.734

15.152

Driftsoverskud, MSEK

 

 

2.024

1.480

Bruttoavance, %

 

 

12,1

9,8

Bruttoavance ekskl. engangsomkostninger, %

 

 

11,4

11,4

Overskud før skat, MSEK

 

 

1.787

1.237

Nettooverskud, MSEK

 

 

1.275

818

Resultat pr. aktie, SEK

 

 

2,72

1,74Driftsoverskud for første kvartal omfatter den positive nettovirkning af engangsposter på omkring 120 mio. SEK. Som følge af forliget med Europa-Kommissionen blev der tilbageført 150 mio. SEK relateret til hensættelsen i fjerde kvartal 2013. Kvartalet omfattede også engangsposter på omkring 30 mio. SEK relateret til omstrukturering samt en negativ opskrivningseffekt som følge af devalueringen af den argentinske peso.

Nettoomsætning år til år, i SEK,

tilskrives:

Volumen

Pris/
sammensætning

Struktur

Valuta
effekt

I alt

Q1 2014

6,2%

-0,4%

4,7%

-0,1%

10,4%Salget i fjerde kvartal i lokale valutaer og eksklusive struktur steg med 4,4% i Europa, med 2,9% i Nordamerika, med 4,1% i Latinamerika, med 10,6% i Asien og med 21,4% i Mellemøsten og Afrika.
Produktionen i første kvartal var højere end sidste år.


Markedsudsigter for andet kvartal 2014

Efterspørgsel sammenlignet med andet kvartal 2013

Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være en smule højere for koncernen, for Nordamerika og Asien. Den forventes at være relativt uændret for Europa og en smule lavere for Latinamerika. Den forventes at være en smule højere for Strategic Industries and Automotive og relativt uændret for Regional Sales and Service.

Efterspørgsel sammenlignet med første kvartal 2014
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være en smule højere for koncernen, for Nordamerika Asien. Den forventes at være relativt uændret for Latinamerika. Den forventes at være en smule højere for Strategic Industries and Automotive og relativt uændret for Regional Sales and Service.

Produktion
Produktionen forventes at være højere år til år og en smule højere sammenlignet med første kvartal.

Gøteborg, 15. april 2014

Aktieselskabet SKF
(publ)


Der vil blive afholdt en telefonkonference den 15. april kl. 09.00 CEST, 08.00 (UK):
SE: +46 (0)8 505 564 74
UK: +44 (0)203 364 5374

Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's førstekvartalsresultater 2014
på IR-websiden.

investors.skf.com/quarterlyreportingYderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Presse: Ingalill Östman, +46 31 337 3260; +46 706 97 3260; ingalill.ostman@skf.com
Investorrelationer: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 18 1994; marita.bjork@skf.com


SKF AB er forpligtet til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse kl. 08.00 den 15. april 2014.SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com 

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

Download pressemappe

Pressemappe (209 KB)

SKF logo