Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF Blohm + Voss Industries lancerer emissionsovervågningssystemet Turbulo BlueMon

 • Historie

  2014 juni 03, 16:00 CEST

  SKF Blohm + Voss Industries lancerer et miljøovervågningssystem, som knytter et skibs emissionsværdier til GPS-positionsdata og derved gør det nemmere at overholde de gældende MARPOL-bestemmelser.


  Gøteborg, den 3. juni 2014: SKF Blohm + Voss Industries præsenterer emissionsovervågningssystemet Turbulo BlueMon, som kan registrere alle relevante emissioner fra skibe med kun ét system. Derudover kobler Turbulo BlueMon disse værdier sammen med fartøjets positionsdata baseret på GPS-signaler. Denne kobling, som er en ny udvikling på markedet, gør det nemmere at overholde den gældende lovgivning og gør det muligt problemfrit at auditere og verificere emissioner fra skibe.

   

  Inden for skibsfart er miljøbeskyttelse defineret i de seks bilag i den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL 73/78). Turbulo BlueMon kan registrere alle skibsemissioner, som er anført med grænseværdier i de respektive bilag.

   

  Havområder, som er underlagt andre bestemmelser, f.eks. "Vessel General Permit 2013", som gælder de amerikanske kyster, er også lagret i systemet. Takket være GPS-forbindelsen er det tydeligt, hvor og hvornår de forskellige emissioner er udledt. Data er tilgængelig i mindst 24 måneder, så det efterfølgende kan verificeres, at alle emissionsgrænser er overholdt.

   

  GPS-forbindelsen gør det også muligt at overholde bestemmelserne; Hvis et skib er på vej mod et havområde, hvor der er særlige bestemmelser vedrørende emissioner, sender systemet en advarsel herom til broen. Hermed kan de aktuelle emissionsværdier kontrolleres igen og justeres efter behov for at overholde varierende emissionsgrænser. Turbulo BlueMon kan også styre udledningen af sumpvand via systemets egen overbordsventil i henhold til de grænseværdier, som besætningen har programmeret.

   

  Modulopbygget systemdesign 

  Turbulo BlueMon er modulopbygget og kan konfigureres individuelt efter behov. Systemets standardspecifikationer omfatter en central datalogger, som sluttes til en PC. Afhængigt at kundens behov kan der leveres en softwarepakke for hvert bilag i MARPOL-bestemmelserne, som overvåger de respektive emissioner. Om nødvendigt kan SKF Blohm + Voss Industries også levere de tilhørende tekniske komponenter.

   

  Tydelig brugergrænseflade 

  Alle relevante data kan vises på systemets monitor og giver et hurtigt overblik. Brugeren kan skifte mellem visninger, som viser geografiske kort med skibets aktuelle position og emissionszoner, og et tydeligt overblik over de aktuelle emissionsværdier. Denne visning viser de emissionsværdier, som er angivet i MARPOL, bilag 1 (bestemmelser vedrørende forhindring af olieforurening) – samt en grafisk fremstilling af sumpvandssystemet – på et enkelt skærmbillede. De emissionsværdier, som er anført i bilag 2-6, er opsummeret på et andet skærmbillede.

   

  En endnu stærkere partner for marineindustrien 

  I begyndelsen af 2013 opkøbte SKF den tyske producent af skibskomponenter Blohm + Voss Industries (BVI). Med dette opkøb er det SKF's hensigt at styrke sin produktportefølje til skibsindustrien. Desuden udvider SKF sin adgang til markedet ved at bruge BVI's internationalt førende netværk af salgs- og servicepartnere. Kunderne vil drage fordel af SKF's ekspertise som knowledge engineering-virksomhed og BVI's fokus på skibsbygning og skibsdrift. Den nye fælles organisation vil blive en endnu stærkere partner for marineindustrien gennem levering af vigtige komponenter samt hurtig og pålidelig service og også gennem udvikling af nye applikationer, der tager sigte mod fremtidens udfordringer i en industri i konstant forandring.

   

  www.skf.com/marine

  www.bv-industries.com

   

  Aktieselskabet SKF

   (publ.)


  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:

  Pressekontakt:Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33;lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications:
  Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

   

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, herunder teknisk support, vedligeholdelses- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

   

  ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group

  ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (7.4 MB)

SKF logo