Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's Capital Markets Day – giver en bredere indsigt i SKF's forretning

2014 september 11, 09:00 CEST

Gøteborg, den 11. september 2014: Formålet med SKF's Capital Markets Day i London den 10. september var at give investorer og analytikere en bredere indsigt i SKF's forretning. Hele SKF's ledelse var til stede sammen med et antal ledere af forretningsenheder.

SKF's President og CEO, Tom Johnstone, havde følgende kommentar til dagen: "Vi havde en meget livlig og interaktiv Capital Markets Day. Vi benyttede lejligheden til at grave lidt dybere ned i vores virksomhed på en række områder, og vi fokuserede særligt på, hvordan vi i samarbejde med vores kunder arbejder med aktivers livscyklus. Vi benyttede også lejligheden til at kigge på de prioriteringer og tiltag, vi har iværksat for at kunne nå vores finansielle mål. Jeg vil gerne takke alle for den store interesse, de har vist for SKF."

SKF præsenterede en række forskellige eksempler på, hvordan kunder drager fordele af virksomhedens tilgang til aktivers livscyklus. Et eksempel var fra cementindustrien, hvor en slutkunde henvendte sig til SKF med et vibrationsproblem. Efter at have fastlagt årsagen til problemet designede SKF en skræddersyet løsning, som senere blev indført af en OEM-leverandør. Det gav SKF flere nye kunder.

Mineselskabet RWE Power, der er kunde hos SKF, fortalte ved arrangementet, hvorfor virksomheden har valgt SKF som strategisk samarbejdspartner, og hvilke fordele det har givet at anvende SKF's løsninger. Ingeniør Bruno van den Heuvel forklarede: "SKF er ikke blot kendt for kvalitetsprodukter, et højt serviceniveau og fremragende leverandørresultater, virksomheden har også et dybtgående kendskab til lejesystemer og en forståelse af vores aktiver og særlige driftsforhold."

I overensstemmelse med virksomhedens strategi om at udvide sine aktiviteter inden for serviceydelser og løsninger, både via organisk vækst og via opkøb, annoncerede SKF, at virksomheden har købt to andre virksomheder. Det drejer sig om GLOi, en svenskbaseret virksomhed, der leverer teknologiske løsninger til akselopretning, og Hofmann Engineering North America, en specialiseret leverandør af teknisk service, som er baseret i Canada.

SKF's udvikling på markedet for vedvarende energi var også på programmet, med særlig fokus på vindenergimarkedet og dets eftermarked, som er i vækst. SKF er trendsætter på dette marked i kraft af sine tilstandsovervågningssystemer, SKF WindCon, lejer til hovedaksler, SKF Nautilus, og kvalitetsstandarden SKF Wind Industry Quality Standard, der skal sikre fælles standarder og sporbarhed for kritiske komponenter. SKF er også leverandør af reservedele til det voksende eftermarked inden for vindenergi og har oparbejdet en stærk position på dette marked. Inden for forretningsområdet smøring var fokus på automatiske systemer, hvor der er potentielt store miljømæssige og forretningsmæssige gevinster at hente. Automatiske smøresystemer bruger 30% mindre smøremiddel end systemer med manuel smøring, og da kun ca. 20% af alle smørepunkter er automatiske i dag, er der på dette område et stort potentiale for miljøforbedringer og vækst.

Der blev sat fokus på SKF's positive forretningsudvikling i Asien, og Kina blev fremhævet som et marked, hvor SKF bygger videre på sine stærke kompetencer inden for porteføljestyring og er i gang med at skabe sig en førende position inden for udvalgte markedssegmenter. Den positive udvikling inden for SKF's sekundære varemærker samt deres stærke vækst og voksende globale tilstedeværelse blev også omtalt.

På sidste års Capital Markets Day blev den fortsatte stærke ordretilgang fra automobilkunder fremhævet, og nogle af leverancerne til disse kunder er nu påbegyndt. Dagen bød også på et antal kundeanbefalinger, f.eks. fra Volvo Cars, Geely, Great Wall, Dongfeng og Hyundai. SKF har indgået flere strategiske samarbejdsaftaler inden for automobilsektoren. Et eksempel på dette er Great Wall i Kina. Samarbejdet gør det muligt for SKF at blive involveret meget tidligt i kundens udviklingsarbejde som foretrukken leverandør. Det giver SKF en stor mulighed for at udvikle langsigtede forretningsaftaler til nye platforme.

SKF bekræftede virksomhedens langsigtede mål og fremlagde en mellemfinansiering bestående af komponenter, der skal bringe virksomheden op på den bruttoavance på 15%, der er målet. Det blev også fremlagt, hvordan det planlagte mål om en driftskapital på 27% kan opnås inden 2017. Dette vil frigøre en kapital på ca. SEK 3 mia.

SKF's omkostningsreduktionsprogram, der skal nedbringe de årlige omkostninger med SEK 3 mia. inden udgangen af 2015, blev diskuteret, og eksempler på de opnåede omkostningsreduktioner blev præsenteret. Indkøbsomkostningerne er for eksempel blevet nedbragt væsentligt ved at anvende en centerledet indkøbsstruktur, et program til reduktion af antallet af leverandører og førende indkøbsmetoder såsom strategiske indkøbsprogrammer og integrerede omkostningsreduktionsprogrammer. Antallet af direkte materialeleverandører er blevet reduceret fra 6.000 i 2012 til ca. 4.000 i 2014, og målet er at nå ned på ca. 2.000 i 2016. Vi redegjorde også for, hvordan de samlede udgifter til smøremidler blev reduceret med 15% og udgifterne til plast- og papemballage med 10%.

Udstilling
For at give en bedre indsigt i virksomheden SKF var der etableret flere udstillingsområder, som var tilgængelige dagen igennem. Hovedfokus lå på SKF's evne til at optimere aktivers effektivitet. Denne del af udstillingen præsenterede et bredt udvalg af løsninger til tilstandsovervågning, herunder SKF's online- og offlineenheder, fjerndiagnostiktjenester samt de nyeste produkter inden for mobilapplikationer. Et af udstillingens højdepunkter var SKF's nyeste teknologiske gennembrud, SKF Insight®. Produkter og løsninger til vindenergisektoren, til smøresystemer og til bileftermarkedet blev også fremhævet.

Hele dagen blev filmet og vil blive lagt ud på SKF's websted.

Aktieselskabet SKF
(publ)


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31 337 6576; +46 725 776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.comSKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

SKF logo