Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's kvartalsregnskab for Q3 2014

2014 oktober 15, 13:00 CEST

Tom Johnstone, President & CEO:
"Efterspørgslen var lidt lavere end forventet i dette kvartal, særligt i Europa og i vores bilsegment. Som et resultat af dette blev produktionen nedjusteret mere end planlagt i begyndelsen af kvartalet, hvilket påvirkede vores resultater, men samtidig sikrede, at vi også reducerede varelagre i fast valuta. Vores cash flow, på over SEK 1,4 mia., var stærkt, og vi har fortsat fokus på at reducere driftskapitalen. Dette arbejde vil blive forstærket i fjerde kvartal og i de kommende år, da vi tager særlige skridt med henblik på at adressere de forskellige områder inden for driftskapital.
Vi fortsatte med at få en række vigtige ordrer, vi lancerede en række nye produkter og offentliggjorde også etableringen af et nyt Global Technical Centre i Nordamerika. I slutningen af næste år, når centeret er oppe at køre, vil det fuldende vores planlagte netværk bestående af to Global Technical Centres i hver hovedregion på verdensplan.
Det er næsten et år siden, at vi opkøbte Kaydon, og vækst og indtjeningsudvikling har været meget positiv siden da. Integrationen kører fuldt på linje med vores planer, hvad angår salgs- og omkostningssynergier.
Når vi ser fremad, fortsætter vi med at drive virksomhed i et usikkert forretningsmiljø, som endda kan være forværret en anelse i Europa de seneste måneder. Som sådan forventer vi, at efterspørgslen efter vores produkter i fjerde kvartal vil være relativt uændret både sekventielt og år-til-år, og vi vil køre produktionen lidt lavere end salg for yderligere at nedbringe varelagre.
Jeg har tidligere annonceret, at jeg træder tilbage som President & CEO i slutningen af året, og bestyrelsen
har valgt Alrik Danielson som min efterfølger fra den 1. januar. Jeg byder Alrik varmt velkommen tilbage til SKF." 
Key figures

Q3 2014

Q3 2013

YTD 2014

YTD 2013

Nettoomsætning, MSEK

17.787

15.623

52.476

47.167

Driftsoverskud, MSEK

2.073

1.923

6.193

5.240

Bruttoavance, %

11,7

12,3

11,8

11,1

Bruttoavance ekskl. engangsomkostninger, %

11,8

12,9

11,8

12,2

Overskud før skat, MSEK

1.827

1.717

5.375

4.581

Nettooverskud, MSEK

1.407

1.165

3.869

3.087

Resultat pr. aktie, SEK

3,01

2,47

8,27

6,57Nettoomsætning år til år, i SEK,

tilskrives:


Volumen

Pris/
sammensætning

Struktur

Valuta
effekt

I alt

Q3 2014


1,9%

1,3%

5,4%

5,3%

13,9%

År til dato 2014


3,8%

0,7%

4,7%

2,1%

11,3%


Salget i tredje kvartal i lokale valutaer og eksklusive struktur var relativt uændret i Europa og Latinamerika, steg med 3% i Nordamerika, med 8% i Asien og med 7% i Mellemøsten og Afrika.
Produktionen i tredje kvartal var relativt uændret sammenlignet med sidste år.
Salget i de første ni måneder i lokale valutaer og eksklusive struktur steg med 2% i Europa, 3% i Nordamerika, 1% i Latinamerika, 11% i Asien og 14% i Mellemøsten og Afrika.
Produktionen i de første ni måneder var lidt højere sammenlignet med sidste år.

Markedsudsigter for fjerde kvartal 2014

Efterspørgsel sammenlignet med fjerde kvartal 2013

Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være relativt uændret for koncernen og for Europa, lidt højere for Asien og Nordamerika og lidt lavere for Latinamerika. Den forventes at blive lidt højere for Strategic Industries og forblive relativt uændret for Regional Sales & Service og lidt lavere for Automotive.

Efterspørgsel sammenlignet med tredje kvartal 2014
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være relativt uændret for koncernen og for Europa, lidt højere for Asien og Nordamerika og lidt lavere for Latinamerika. Den forventes at være relativt uændret for Strategic Industries, lidt højere for Regional Sales & Service og lidt lavere for Automotive.

Produktion
Produktionen forventes at være lidt lavere år-til-år og sammenlignet med tredje kvartal.

Gøteborg, den 15. oktober 2014

Aktieselskabet SKF
(publ)


Der vil blive afholdt en telefonkonference den 15. oktober kl. 14.00 (CEST), kl. 13.00 (UK) og kl. 08.00 (US):
SE: +46 8 5065 3936
UK: +44 203 427 1912
US: +1 646 254 3364

Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's nimånedersresultater for 2014 på IR-websiden.
investors.skf.com/quarterlyreportingYderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31 337 3260; +46 706 97 3260; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 18 1994; marita.bjork@skf.comSKF AB er forpligtet til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse kl. 13.00 den 15. oktober 2014.SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF-koncernen.
™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF-koncernen.

Download pressemappe

Pressemappe (841 KB)

SKF logo