Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Rapport om fremtidens drivkraft: Forbrugeriseringen af it inden for fremstillingsindustrien

2015 februar 04, 08:55 CEST

Smartphones og tablets er en succeshistorie, når man kigger på forbrugerne. Det faktum, at de er bærbare og effektive, er med til også at gøre fremstillingsindustrien mere "intelligent" – og det er kun begyndelsen, siger Christoffer Malm, Head of Connectivity Room hos SKF.

Smartphones og tablets har skabt en forbrugerrevolution. De findes i næsten enhver husstand. Smartphones fungerer desuden som musikafspillere og satellitnavigationsenheder, mens tablets anvendes som spilkonsoller og bærbare tv-skærme. Inden for erhvervslivet er tablets godt i gang med at fortrænge de bærbare computere, særligt i forbindelse med en salgssituation, hvor de kan være med til at skabe øget engagement hos kunden.

Nu vinder de også indpas inden for fremstillings- og maskinindustrien, herunder også på selve fabriksgulvet. Producenterne udnytter den konnektivitet, bærbarhed og regnekraft, som smartphones og tablets har, til at gøre deres tekniske univers mere "intelligent" og skabe deres egen revolution.

Og på det punkt er SKF med i forreste linje. Vi har udviklet en infrastruktur, som gør det muligt for brugere i industrivirksomheder – uanset om der er tale om kontorpersonale eller fabriksarbejdere – at indarbejde smartphones og tablets i deres arbejdsrutiner. Uanset om de bruges som bærbare værktøjer til at udføre vedligeholdsopgaver, til at instruere medarbejdere eller simpelthen til at gøre arbejdspladsen papirløs, hjælper smartphones og tablets virksomhederne med at sætte skub i produktiviteten.

De potentielle fordele er enorme. Vi har for eksempel oplevet en produktivitetsforbedring på 12% hos teknikere, som er udstyret med tablets. Tablets giver dem mulighed for at udføre deres arbejde på en mere effektiv måde, samtidig med at de har adgang til og overblik over langt flere oplysninger.

Casestudier

I Apples App Store kan man allerede nu købe flere end 30 apps udviklet af SKF. De er alle blevet kanaliseret igennem virksomhedens katalysatorteam for digital innovation, også kendt som Connectivity Room. Her koger vores ingeniører deres viden og ekspertise ned til apps, som kan hjælpe både vores egne medarbejdere og mange af vores kunder. Fælles for disse apps er, at de tager vores viden og oversætter den til software med stærke analyse- og it-algoritmer, som behandler dataene. Smartphones og tablets er vinduet til al den underliggende viden.

Vi har for eksempel en stor kunde i USA, som reparerer store industrimaskiner, der ofte består af tusindvis af komponenter. Virksomheden er forpligtet ved lov til at dokumentere hvert enkelt trin i processen. Indtil nu blev dette arbejde udført med blyant og papir, så man havde dokumentation i tilfælde af reklamationer. Nu har vi udviklet et dataindsamlingssystem, der kan tilgås via en app til smartphone eller tablet. Det gigantiske papirarkiv kan nu erstattes af en database, som kunden hurtigt kan få adgang til og overblik over.

Selvom man er begyndt at bruge det nye system, indtastes oplysningerne om komponenterne stadig manuelt, fordi de kommer fra forskellige leverandører. Nogle komponenter har et entydigt id, mens andre ikke har det. Men denne type systemer er stadig i deres barndom. I fremtiden vil det måske være sådan, inden for visse anvendelsesområder, at delene er forsynet med en stregkode eller kan udsende et entydigt signal, hvilket helt fjerner behovet for manuel indtastning af data. Ved at registrere en teknikers placering på fabriksgulvet, typen af vedligeholdsprocedure og det tidspunkt, den udføres på, kan smartphonen eller tabletten automatisk oprette en log med historik for hver enkelt komponent.

Vi har også udviklet flere apps, som forvandler smartphones og tablets til måleinstrumenter. Disse apps afprøves på en af vores fabrikker i Gøteborg, hvor de skal hjælpe os med at udføre vedligehold så hurtigt som muligt. Ved hjælp af et internt positioneringssystem (en slags GPS til fabriksgulvet) registrerer appen vedligeholdsmedarbejdernes nøjagtige placering på fabriksgulvet. Når der opstår en fejl på en maskine, sendes en alarm i første omgang til den nærmeste medarbejder, hvilket sikrer den hurtigst mulige respons.

Andre apps guider vedligeholdsmedarbejderne gennem overvågningsprocedurerne. Vi gør ofte det, at vi forbinder sensorer med smartphones og tablets, hvilket forvandler dem til måleinstrumenter, som kan registrere vibrationer, temperatur og andre kritiske måleværdier. Vores ingeniører er gået et skridt videre og har udviklet en app, som fortæller operatøren, hvor sensoren skal placeres, hvilket sikrer optimal aflæsning og dermed bedre resultater.

På samme måde strømliner et system ved navn AliSensor ShaftLaser processen med akselopretning. Når en tekniker for eksempel skal foretage akselopretning på en elmotor i forhold til en pumpe eller en ventilator, kræver det normalt, at vedkommende slæber rundt på en masse tungt udstyr. Takket være smartphones og tablets og det faktum, at sensorteknologien er blevet mindre, er udstyret kommet ned i vægt. Adgangen til guidet support, visualisering og instruktioner fra appen betyder, at behovet for oplæring er blevet reduceret kraftigt, og det er blevet lettere at forstå, hvad der skal gøres og hvornår. 

AliSensor ShaftLaser er ikke udviklet af SKF, men af GLOi – en svensk virksomhed, der er specialiseret i akselopretning, som vi foretog et strategisk opkøb af i 2014. GLOi har udviklet den integrerede løsning til akselopretning baseret på den iOS-operative systemplatform, der anvendes af iPads og iPhones. Opkøbet skete som en del af vores forretningsstrategi og viser vores engagement inden for dette område – og inden for denne type teknologi.

Mobil fordel

Vi har brugt mere end et år på at udvikle et Mobile Operator Support Tool (MOST), som visualiserer fabrikkens produktionslinje og opretter forbindelse til maskindata i realtid. MOST vil fuldstændig forandre den måde, operatører interagerer med maskinerne på, fordi værktøjet forsyner dem med de rette oplysninger på det rette tidspunkt og på rette sted – via en specialtilpasset mobil enhed såsom en tablet eller en smartphone.

Det, at operatørerne pludselig har adgang til alle disse oplysninger lige præcis der, hvor der er brug for dem, giver mange fordele. Det sætter operatørerne i stand til at forbedre anlæggets ydeevne samt diagnosticere og træffe beslutninger tæt på problemet. De kan med det samme få adgang til data om fremstillingsprocessen i realtid, f.eks. energiforbrug og produktvariation, så de kan træffe beslutninger på baggrund af disse data.

Overordnet set hjælper MOST operatørerne med at løse mange af hverdagens problemer, hvilket giver dem større jobtilfredshed og bedre forudsætninger for selv at træffe beslutninger.

Slutmålet med MOST er at gøre det så let som muligt at gøre det rigtige. Ud over at levere procesdata direkte til operatørerne indeholder værktøjet også forskellige vejledninger – f.eks. i hvordan man nulstiller maskiner og udstyr, udfører forebyggende vedligehold og meget mere. Alle disse oplysninger har operatøren nu lige ved hånden i stedet for at skulle slå dem op i en eller anden manual.

Og selvom oplysningerne befinder sig i en kollegas hoved, kan man hurtigt få adgang til dem: En af funktionerne i MOST er et kommunikationsværktøj, som gør det muligt for operatører og ledere at sende sms'er til hinanden, når der er noget, de skal have afklaret. Denne funktion har vist sig at være ekstremt effektiv ved afprøvningerne på fabrikken i Gøteborg.

Ud fra et rent forretningsmæssigt synspunkt giver den konnektivitet, man opnår via smartphones og tablets, en enorm tidsbesparelse: Vi har allerede udleveret flere end 3.500 tablets til medarbejdere og kunder, og hver enkelt bruger har sparet omkring 12% af sin arbejdstid hver uge som en direkte konsekvens heraf.

En af de store fordele ved smartphones og tablets er deres evne til at forenkle data ved at fremstille dem på en overskuelig måde. Ud over at skabe et hurtigt overblik over store datasæt kan enhederne også bruges til at give simple instrukser, som guider operatørerne gennem en bestemt proces, noget der allerede er blevet implementeret i en række af SKF's apps (for eksempel AliSensor ShaftLaser) til akselopretning.

MOST kan også registrere menneskers tilstedeværelse på fabrikken. Varmebehandlingsafdelingen på vores fabrik i Gøteborg har et areal på over 8.500 m2, som dækkes af en håndfuld vedligeholdsmedarbejdere. Ud over at kunne lokalisere den operatør, der befinder sig nærmest en bestemt maskine og på den måde øge produktiviteten, kan en smartphone eller tablet også fungere som en sikkerhedsalarm. Hvis enheden udsender forespørgslen "Hvor er du?" og ikke får et svar tilbage, kan operatøren hurtigt lokaliseres, f.eks. hvis vedkommende skulle være besvimet.

Lyder det som om, den ligger lige til højrebenet? 

Der er åbenlyse fordele ved at bruge smartphones inden for maskinindustrien, men vi må også mane til forsigtighed. Ligesom med alle nye teknologier er der forhindringer, som skal ryddes af vejen, før teknologien bliver fuldt ud accepteret. Der er nemlig problemer, som skal løses, og mennesker, som skal overbevises.

Det er store mængder data, der udveksles mellem disse enheder, og til det anvendes WiFi eller 3G. Men den ekstra konnektivitet udgør en sikkerhedsrisiko. Hvis man tilføjer flere skytjenester uden for firewallen, opstår der et potentielt svagt punkt, og virksomhederne vil naturligvis gerne sikre sig, at deres interne data ikke bliver kompromitteret.

Sådanne tjenester kan tilgås på flere forskellige måder, f.eks. via http, https eller nye standarder. Beskyttelse af adgangskoder er altafgørende, men for at tjenesterne skal være brugbare, skal der være en balance mellem håndfast sikkerhed og let adgang. Hvis du bygger et fort, er der ingen, der vil bruge det; hvis du beskytter det hele med en enkelt adgangskode, kan dataene være i fare. I sidste ende er det en nøje balancegang mellem de to ekstremer.

Uanset hvilken teknologi der introduceres i en virksomhed eller over for kunderne, kan den ikke i sig selv ændre den måde, man arbejder på, eller skabe forbedringer i et bestemt brugerscenarie. Den nye teknologi skal altid være i harmoni med mennesker og processer for at blive en succes. Hvis teknologien skal blive rigtig effektiv, tilføre merværdi og give anledning til ændringer i arbejdsgange eller specifikke processer, er det nødvendigt med en vision for, hvilken rolle smartphones og tablets skal spille. Dermed bliver integration og visualisering af information på smartphones og tablets den virkelige innovation. Det er noget, der kræver grundige overvejelser, masser af vedholdenhed og masser af drive.

Man skal også overveje, hvad det er for mennesker, der skal facilitere processen og dermed er de potentielle brugere af virksomhedens smartphones og tablets. Hvordan påvirker den intelligente teknologi dem? Hvordan ændrer den deres arbejdsrutiner og generelle aktiviteter? Hvor stor erfaring har de med at bruge smartphones og tablets? Det er nødvendigt at overveje disse spørgsmål for at sikre, at brugerne tager den nye teknologi til sig, og for at komme potentiel modstand i forkøbet, så den kan afhjælpes proaktivt. I visse tilfælde skal disse problemstillinger overvejes på et meget højere niveau i virksomheden, da virksomhedens kultur, værdier og den generelle holdning til teknologi på virksomhedsplan også har væsentlig indflydelse på, hvordan teknologien anvendes og i sidste ende på, hvor store fordele den giver.

Meget store informationsmængder?

Nøglen til systemer som MOST er, at de skal få dataene til at give mening. En ting er at generere information; en anden er at administrere den. For at man kan få fuldt udbytte af dette enorme nye datasæt, skal det filtreres og præsenteres på en overskuelig måde. Vi har avanceret hardware, smartphones og tablets, apps, som indsamler og sammenstiller information, samt betjeningspaneler, men en stor del af fokus vil ligge på, hvordan vi vedligeholder og sikrer kvaliteten af dataene, og hvordan vi får dem til at give mening.

Det er nødvendigt at forenkle den måde, dataene visualiseres på, så teknikere og vedligeholdsmedarbejdere hurtigt kan danne sig et overblik over komplekse informationer og træffe beslutninger på baggrund af dem. Grænsefladen skal være enkel og have en effektiv dataanalysefunktion.

Det er altafgørende, at man finder en måde at håndtere de meget store datamængder på. Inden for tre år skal vi begynde at kigge på styring via trådløse AP'er (adgangspunkter), som det hedder med et begreb fra it-branchen, og til det formål skal vi skabe en grænseflade, der kan integrere alle de forskellige datastrømme.

Målet er enkelt: at præsentere den nødvendige information på en overskuelig måde og i realtid, så modtagerne af dataene hurtigt kan træffe beslutninger på baggrund af dem.

Hos SKF er vi allerede nået langt på vores rejse ind i mobiltetens verden. Med den hastighed, teknologien udvikler sig med, er der ingen tvivl om, at vi vil nå endnu længere i den nærmeste fremtid.

Smartphones og tablets bliver i stigende grad det vindue, vi bruger til at kommunikere information. I dag sker det via produkter, der kan købes i den almindelige handel, såsom iPhones og iPads, som indkapsles i et robust kabinet, for at de opnår IP68-klassificering. I fremtiden kommer vi til at anvende skræddersyede enheder, som er slankere, mere robuste og forsynet med nye, indbyggede funktioner.

Smartphones og tablets har allerede bevist deres værd på det krævende forbrugermarked. Hvis fremstillingsindustrien tager teknologien til sig med samme entusiasme, kan vi virkelig skabe produktivitetsforbedringer.

SKF logo