Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Rapport om fremtidens drivkraft: Intelligent slibning

2015 februar 04, 08:45 CEST

Den teknologiske udvikling inden for fremstillingsindustrien går så stærkt, at der er basis for at revolutionere selv etablerede processer som for eksempel slibning, siger Ulf Sjöblom, Director of Research and Development hos SKF.

Præcisionsslibning af lejeringe og ruller er en etableret proces, som har været anvendt, testet og analyseret gennem mange år. Indtil for nylig var den gængse holdning hos mange slibevirksomheder, at teknologien er tæt på at toppe, og at der er begrænsede muligheder for nye eller væsentlige teknologiske fremskridt.

Hos SKF sliber vi hvert år millioner af lejekomponenter på vores fabrikker rundt om i verden, og derfor er vores teknikere gået andre veje. De har kombineret deres evner inden for knowledge engineering med de nyeste effektive intelligente maskinteknologier. Resultatet er et væsentligt fremskridt, som har betydet større præcision, hurtigere cyklustider og endda højere produktkvalitet i slibeprocessen.

Kvaliteten af de ringe og ruller, som en typisk lejeslibemaskine producerer, falder i løbet af slibehjulets levetid, i takt med at det støt slides ned. Efterhånden som slibehjulet slides ned, øges variationen i kvaliteten af de slebne komponenters overflader; for lejeringe og ruller kommer dette typisk til udtryk som en ændring i overfladens ruhed samt i diameteren og tappernes fordeling. Desuden vil den svingende kvalitet af de indkommende dele også medføre større variation.

Det har uvægerligt ført til kompromisser i produktionsprocesserne, fordi man søger at sikre en konstant høj produktkvalitet. I praksis skal slibemaskinens hastighed reduceres, i takt med at det enkelte slibehjul slides ned, for at man kan opretholde den rette kvalitet. Produktionskapaciteten er derfor ofte dikteret af den langsomste hastighed, fordi man skal sikre, at kvalitetskravene er opfyldt.

SKF's tekniske team vidste, at det var muligt at opnå væsentlige forbedringer med den rette styringsteknologi. Udgangspunktet var at samle den mangeårige viden og erfaring, som virksomhedens slibeeksperter ligger inde med, og kombinere denne med en detaljeret forståelse af slibeprocessen; det inkluderer den fysiske interaktion mellem slibehjulene og de forskellige lejekomponenter samt den enkelte slibemaskines mekaniske og elektroniske funktionalitet.

SKF's teknikere begyndte derefter at udvikle en løsning, som udnytter de seneste landvindinger inden for intelligent maskinstyring, sensorer, software og teknikker til procesovervågning.

Resultatet er vores Intelligent Grinding System (IGS), der samler en række processensorer og måleenheder, som leverer information, herunder data om akustisk emission, slibeeffekt og slibekraft, i en avanceret maskincontroller.

På den måde kan systemet løbende vurdere procesforholdene for hvert enkelt slibehjul og foretage automatiske og øjeblikkelige justeringer af maskinens indstillinger. I praksis betyder det, at hver enkelt komponent har et separat sæt slibeparametre, men når det gælder den færdige kvalitet, er alle de komponenter, der er fremstillet på en bestemt maskine, identiske. Med IGS produceres ensartede komponenter, der er fri for defekter, men med hurtigere cyklustider end det tidligere var muligt at opnå.

For bare få år siden ville et sådant system have været utænkeligt, fordi styreenhederne ikke var gode nok til at kunne overvåge og styre slibeprocessen i realtid. I dag kan IGS fortolke data, træffe intelligente beslutninger og foretage tilpasning til maskinens driftsforhold på få millisekunder. Resultatet er ikke blot hurtigere forarbejdning, men også større nøjagtighed og større produktion, uden behov for menneskelig indgriben.

For at man kan udnytte IGS's fulde potentiale, skal systemet anvendes sammen med den nyeste generation af slibemaskiner, som også fremstilles ved hjælp af lignende avancerede og intelligente produktionsteknologier.

Det er denne ekstraordinære integration af præcisionsfremstillede mekaniske og elektroniske maskinsystemer med den nye generation af maskinintelligens, som har gjort det muligt for SKF at revolutionere slibeteknologien, hvilket har effektiviseret produktionslinjerne og givet kunderne reelle fordele.

SKF logo