Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Fremtidens drivkraft

2015 februar 04, 09:05 CEST

Gøteborg, den 3. februar 2015: For mere end 100 år siden opfandt Sven Winqvist det sfæriske kugleleje og grundlagde SKF. Siden da har vi bidraget til at reducere friktion inden for maskinteknikken, og som et resultat heraf har vores virksomhed oplevet en hastig og global vækst, der har gjort den til en af verdens førende industrivirksomheder. I dag har vi aktiviteter i 130 lande verden over, beskæftiger 48.000 medarbejdere og har en årlig omsætning på omkring SEK 71 mia. Alt dette kan til en vis grad tilskrives vores fokus på at fremme innovation: Vi stræber efter at videreudvikle vores produkter og serviceydelser, gøre vores medarbejdere handlekraftige og udfordre os selv til konstant at flytte grænserne for, hvad der er muligt.


Vores forretningsværdi på tværs af alle de segmenter, vi arbejder inden for, ligger i at sikre, at vi holder maskinernes aksler kørende og udstyret funktionsdygtigt i hele den forventede levetid. Hos SKF holder vi aldrig op med at finjustere produkter og løsninger, så de tilfører vores kunder større værdi og gør dem mere konkurrencedygtige. Denne fokus på at udvikle komplette og innovative løsninger er med til at gøre maskinerne mere driftssikre og mere energieffektive samt reducere de samlede ejeromkostninger for vores kunder. Det er dog også vigtigt, at vi sammen med vores kunder fokuserer på livscyklusstyring af aktiverne, lige fra den indledende designfase til renovering og i sidste ende udskiftning. Derfor lægger vi i alle dele af vores virksomhed lige så stor vægt på at hjælpe vores kunder efter installationen og i driftsfasen.


Det er netop denne fokus på livscyklusstyring af aktiverne, der har ført til nogle af vores mest banebrydende landvindinger. For mere end 30 år siden skrev vi for eksempel historie, da vi udviklede en metode til beregning af udmattelsesstyrken for lagene lige under overfladen på lejer, som senere blev gjort til ISO-standarden i hele branchen. Men med tiden har vi fået en dybere indsigt i årsagerne bag lejesvigt, og den viden og tekniske ekspertise har vi udnyttet til at videreudvikle denne vigtige model. Resultaterne heraf vil blive præsenteret på Hannover Messe 2015, som er verdens førende messe for industriel teknologi, men idéen om løbende forbedring, som denne udvikling er et eksempel på, træder tydeligt frem gennem hele rapporten.


Som følge af den stadig hastigere teknologiske udvikling inden for maskinteknikken og i det omgivende samfund er det afgørende, at maskintekniske virksomheder, herunder SKF, er bevidste om den betydning, dette vil få for deres produkter, serviceydelser og forretningsmodeller samt for deres kunder på alle niveauer: fabrikker, maskiner og arbejdsstyrke.


Alle SKF's nye udviklingsprojekter inden for produkter og serviceydelser er baseret på en række vigtige faktorer, herunder den omfattende erfaring, vi har oparbejdet gennem mange år, en engageret og veluddannet arbejdsstyrke, som besidder brancheførende viden samt en bevidsthed om, hvor og hvordan et nyt produkt skal anvendes.


Den fremsynede kultur, vi er så stolte af, er afgørende for, at vi kan forblive markedsførende. Det gælder særligt inden for den maskintekniske branche, hvor én banebrydende idé fuldstændig kan vende op og ned på et helt produktmarked. Det at have øje for og holde sig på forkant med tendenserne i branchen er i lige så høj grad en del af en succesfuld udvikling som noget andet, og det er årsagen til, at vi har udarbejdet denne rapport, som skitserer vores fremtidsvision for de brancher, vi beskæftiger os med.


Hvad er formålet med denne rapport? Vi har, ved at trække på vores mangeårige erfaring, tegnet et detaljeret billede af de områder inden for produktions- og fremstillingsindustrien, som vi tror, vi gennemgå en væsentlig udvikling i den nærmeste fremtid. Vi har også forenet kræfterne med flere nøje udvalgte uafhængige akademiske eksperter og objektive brancheeksperter, som har bidraget med deres særlige ekspertise i en række fascinerende artikler.


Læsere af denne rapport vil få en større indsigt i tre væsentlige interesseområder, som vi forudser vil blive stadig vigtigere og vinde større indpas inden for den daglige drift i industrien. Der er tale om følgende områder: videreudviklingen af fabrikken; fremtiden inden for design af intelligente maskiner; og den styrke, der ligger i knowledge engineering.


Videreudviklingen af fabrikken er et emne, der bliver diskuteret meget inden for maskinteknikken. Vi begynder allerede, omend i meget lille målestok, at se, hvordan de teknologiske landvindinger – f.eks. anvendelsen af intelligente enheder – påvirker fabriksprocesserne. I dette kapitel beskrives fremtidens fabrik med særlig fokus på, hvordan den kommer til at se ud, hvad den vil producere, og hvordan den bagvedliggende teknologi vil fungere.


Når det gælder brugen af intelligent teknologi, kan den rolle, som tingenes internet kommer til at spille, potentielt være en af de største forandringer, som fabrikkerne kommer til at opleve, siden automatisk styring af maskiner blev introduceret. Af den årsag tager vi i rapportens andet kapitel et indgående kig på fremtiden inden for design af intelligente maskiner og den indflydelse, som tingenes internet og koncepter såsom industri 4.0 vil få.


Sidst, men ikke mindst, omhandler rapportens tredje kapitel den indflydelse, som vores stadig større afhængighed af it-teknologien og de data, den genererer, vil få på maskintekniske virksomheder og deres arbejdsstyrke. I kapitlet sættes også fokus på det fortsatte behov, der er for innovation, for at vi kan holde trit med en branche, som er under konstant forandring, via en diskussion af, hvordan vi fastholder og leverer værdi.


Ved at skabe et miljø, som aktivt fremmer forbedring og udvikling via konkrete styringsmetoder og analyser, vil SKF bevare sin markedsførende position, når det gælder innovation. Hos SKF tror vi på, at vi også ved fremover at sikre en grobund for industriel aktivitet og udvikling kan skabe fremtidens drivkraft og åbne op for den næste industrielle revolution.


PROFIL


Bernd er Senior Vice President of Group Technology Development hos SKF. Han har været ansat i SKF siden 1994 og har næsten 15 års erfaring med at lede forretningsenheder inden for både SKF's industri- og bilsegment. Han var senest direktør for koncernens forretningsenhed for vedvarende energi. Bernd har erfaring inden for ingeniørvidenskab samt udvikling af produkter og produktionsprocesser og er uddannet maskiningeniør fra universitetet i Essen i Tyskland.


Bernd Stephan, Senior Vice President, SKF Group Technology Development

Aktieselskabet SKF
(publ)


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com


® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

SKF logo