Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

The Power of Knowledge Engineering i aktion

2015 februar 04, 08:41 CEST

For at sikre drivkraft i fremtiden skal virksomheder gøre teknologisk innovation til en integreret del af deres forretning, forklarer Dr. Alejandro Sanz, Head of Group Technology Intelligence hos SKF


At fastholde industrielt lederskab efter at have drevet virksomhed i mere end et århundrede er en udfordring, som SKF hilser velkommen. At integrere knowledge engineering i serviceydelser og produkter kræver konstant fornyelse af egne kompetencer, og at man skal udfordre sig selv og fortsætte der, hvor andre stopper. Spørgsmålet er, hvordan man genererer, leverer og indfanger værdi baseret på de muligheder, der skabes af ny teknologisk udvikling?


Vores forretningsmål er at frembringe ny viden og nye innovative værditilbud for at skabe afgørende forbedringer af driftssikkerhed og produktivitet for alle vores kunder. For at udvikle nye avancerede systemer, løsninger og serviceydelser skal innovationscyklussen være konstant og fortsætte i det uendelige. Denne opgave kan være vanskelig at løse, men ved hjælp af vores erfaringer hos SKF håber vi at kunne vise, at det er en opgave, der kan integreres sammen med eksisterende processer og skabe reelle og bæredygtige forretningsfordele.


Tilgangen udefra og ind

Flere faktorer bør være bestemmende for den innovationspolitik og -ledelse, en virksomhed implementerer. Disse faktorer omfatter vurdering af den økonomiske effektivitet forbundet med investeringer i teknologi, interne holdninger til innovation, lovgivningsmæssige rammer samt teknologiens timing og fremtidige rolle i forhold til resultater inden for industrien. Det er uundgåeligt, at disse analyser i et vist omfang er baseret på estimater vedrørende fremtidig adfærd, hvilket giver anledning til en vis usikkerhed og dermed også en vis risiko.


Hos SKF har vi udviklet analyseværktøjet SIA (Strategic Innovation Analysis), som forudser nye tendenser på markedet og inden for serviceydelser samt forventninger til markedet for at sikre, at virksomheden konstant leverer værdi. Vi har indset, at strategiske beslutninger om innovation ikke kan træffes uden et dybdegående kendskab til forholdet mellem virksomhedens interne opbygning (hvad angår innovation, markeder, ledelsesholdninger, teknologiske og menneskelige ressourcer, kapitalstruktur osv.) og det rum af muligheder, der findes i (eller efterspørges af) markedet. [1]

Virksomheden skal foregribe, assimilere og integrere markedets tendenser og forventninger. De eksterne kræfter, en virksomhed skal forstå, omfatter markedsbehov, juridiske og økonomiske rammer, konkurrencedygtig benchmarking, teknologiske muligheder og nye forretningsmuligheder.


SKF har fulgt den klassiske udefra-ind-tilgang og har udviklet professionelle forretningsenheder for teknologisk intelligens og intellektuelle aktiver. Formålet er konstant at overvåge teknologiske tendenser, positioneringen af kunder, konkurrenter og markeder samt systematisk at screene for nye samarbejdspartnere eller muligheder for virksomhedsfusioner og -opkøb.


Iværksættere og nystartede virksomheder står bag nogle af de mest innovative og slagkraftige teknologier og værditilbud. Engang sagde Nonaka [2]: "Kreativitet handler om at have en divergent tankegang, og innovation handler om at have en konvergent tankegang".


Følger man denne måde at tænke på, kan man argumentere for, at store, etablerede virksomheder kan få friske og uortodokse tilgangsvinkler til teknologi og forretning gennem direkte kontakt med iværksættere og nystartede virksomheder. Dette koncept har SKF taget til sig, og under diskussioner mellem vores erfarne forretningsledere og yngre og mindre nystartede virksomheder har vi konstateret, at vi kan kombinere det bedste fra begge verdener og skabe gennemslagskraft på markedet.


Denne måde at arbejde på betyder, at man skal følge utraditionelle tilgange til forretningsstrategi med det formål at skabe betydelig værdi for marked og kunder. Ud fra denne tilgang foretager SKF i gennemsnit evaluering, vurdering og benchmarking af 70 nystartede virksomheder om måneden. Vores lederteam modtager særlige opdateringer ikke kun om vigtige fokusområder af interesse, men også om alt andet af potentiel interesse. På denne måde kan man identificere nye og banebrydende forretningskoncepter, der kan føre til mange forskellige nye typer tilbud, når de kombineres med vores egne mærker og løsninger.Image is here

Denne form for udefra-ind-tilgang begynder med den langsigtede mulighed i tankerne, som opstår ved at skabe et nyt rum for konkurrence. Udefra-ind-tilgangen kræver et holistisk syn på nye tendenser og skal føre til en systematisk levering af en portefølje med konkrete muligheder for forretningsvækst. 2


Tilgangen indefra-ud

Til sammenligning involverer indefra-ud-tilgangen til innovation flere analyseniveauer, kreativitet og samarbejde. Dog er fælles temaet, at man skal tænke globalt, men agere lokalt.


En virksomheds innovationsledelsesstil udspringer af medarbejdernes holdninger til innovation. En dybt rodfæstet accept af og opmuntring til innovation er afgørende for, at sådan en kultur kan blomstre i en organisation. Hos SKF har vi f.eks. haft fokus på problemløsning og opfindelser fra dag et. Beviset på dette er vores selvjusterende leje, der løste problemet med aksler, der bøjer, hvilket styrkede hele det generelle marked for lejeteknologi. For os er knowledge engineering ikke kun et motto, det er også markedets anerkendelse af en kontinuerlig serie af forbedringer, som vi har lanceret, lige siden vores grundlægger Sven Winguist designede sin første kommercielle opfindelse. [3]


I årenes løb har konstante og bæredygtige investeringer i forskning og udvikling været afgørende for SKF's vækst som virksomhed og varemærke. Etableringen af vores center for teknik og forskning, ERC (Engineering & Research Center), i Nieuwegein, Holland, var ekstremt vigtig ikke kun for os, men for den tekniske verden som helhed. Det har inspireret til udviklingen af banebrydende teknologi som f.eks. navlejer og udviklingen af teorien om lejers levetid, der anerkendes af industrien over hele verden. For os er den ånd, der igangsatte vores første innovation – hvor opfindelse og viden løser et specifikt problem – stadig grundstenen i vores forretning. 


Et andet vigtigt aspekt af den interne analyse er screening og granskning af internt potentiale i relation til teknologi og ressourcer. Det er vigtigt at tillade en grad af fleksibilitet i processen, så der skabes plads internt til de eventuelle muligheder, der måtte opstå. Med SKF som eksempel opfattes innovation som en af de strategiske hjørnesten for fremtidig vækst for hele vores forretning. Hvert af vores forretningsområder har fået tildelt en udfordring: at skabe helt nye tilbud, der ændrer spillereglerne og demonstrerer fremtidens værdibaserede lederskab. For at nå de vækstmål, vores forretningsstrategi kræver, er der behov for at identificere og integrere interne ressourcer, samtidig med ledelsen giver sin synlige støtte til initiativerne. 


Som en del af denne indefra-ud-tilgang har vi lanceret en række aktiviteter, som har til formål at ændre på det forhold, der ofte gør sig gældende i store organisationer; nemlig at personer med talent sidder spredt over hele virksomheden ofte uden at have kontakt med hinanden og uden det rigtige netværk til at understøtte kontakt. Vores metode er baseret på en kreativ proces, hvor medarbejdere, uanset hvor de er placeret globalt, kan indsende og udvikle kreative idéer til egentlige forretningsforslag. Det kan de gøre enten ved at bruge interne online kommunikationsværktøjer eller ved at deltage i særlige workshops. For at skabe en struktur i den kreative proces på tværs af SKF, dikterer vores forskellige forretningsenheder særlige strategiske parametre eller mål.


Alle de idéer, der indsendes, gennemgås kritisk efter metoden Real-Worth-Win, der er udviklet af Harvard Business School [4]. En liste over de bedste forslag præsenteres for et endeligt bedømmelsesudvalg, der består af direktører fra forretningsenheder og medarbejdere fra produktudvikling og fremstilling. De kan derefter ved hjælp af samme metode indsnævre udvalget yderligere. En idé der vælges af bedømmelsesudvalget, får grønt lys til, at der kan nedsættes et udviklingsteam og udvikles yderligere på en "bootcamp". Idéens ophavsmand får til opgave at danne et inter-funktionelt team, der kan deltage på denne camp. For at undgå demotivering er det også vigtigt, at der gives feedback på idéer, der ikke videreudvikles.


Den såkaldte bootcamp består af to ugers intensiv aktivitet og inkluderer deltagelse af relevante personer på ledelsesniveau. Teamets første opgave er at udvikle en vision for markedet. Dette omfatter en analyse af muligheder og tilpasning (opportunity-fit-analyse), der følges op ved at identificere vigtige strategiske valg. Anden fase i bootcampen fokuserer på timing og forretningskvalifikation samt forberedelse af en kort salgstale til ledelsen på divisionsniveau. Dette initiativ har vist sig at være en vellykket måde at få værdifulde idéer fra forskellige lande og integrere internationale og supplerende teams i projekter med reel værdi og effekt.


En sidste del af filosofien "tænk globalt, agér lokalt" har været at udbrede SKF's globale fodaftryk. Vi etablerer organisationer, der specifikt har fokus på innovation og ny praksis inden for teknikkens verden. Disse organisationer er bl.a. Group Technology Development (GTD), Advanced Development Centers (ADC) og Global Laboratories (GL). Vores globale tekniske centre (GTC) giver os en solid tilstedeværelse i vigtige lande, og centrenes aktiviteter omfatter forskning og udvikling, laboratorie-pilotprojekter, prototyper, demonstrationer i fuld skala, platformintegration og lokal specialisering.


Vellykket innovation – opskrift og regler

Det er vores erfaring, at nøglen til at fremme kreativitet og innovation er at have en streng, men samtidig også fleksibel og interaktiv proces.


Figur 2 giver et billede af, hvordan de forskellige innovationselementer passer sammen som tandhjul i en maskine. Under udvikling af teknologiske projekter med mellemlang tidshorisont er det vigtigt, at man ikke mister kontakt med markedets forventninger og udvikling, især fordi nye muligheder ofte afdækkes i løbet af projektets varighed.


Virksomhedens fremtidige positionering effektueres ved at koordinere to typer af innovationsledelse: Strategisk innovationsledelse (SIM) og Kontinuerlig innovationsledelse (CIM).


CIM integrerer vidensløsninger, der kommer inde fra SKF, i værktøjer, systemer og service. SIM benytter porteføljebaserede kilder (R&D, alliancer, joint ventures, partnerskaber) til at sikre en konstant fornyelse af værditilbuddet for den løsning, der udvikles. De to tilgangsmåder integrerer kompetencer og viden fra forskellige områder med det formål at udvikle succesfulde løsninger. Vi måler vores resultater mod markedets og kundernes forventninger.


Én ting vi har lært er, at ledere inden for innovation trodser konventionerne for at udforske nye områder. Den innovative og kreative indsats skal være vedholdende og disciplineret for at lancere fordelene ved idéerne på markedet på en konsistent måde. Ægte succes opnår man dog kun, hvis man også tager højde for andres begrænsninger og mål og integrerer dem med sine egne med ét eneste formål for øje: at skabe fremtidens drivkraft.


Image is here

EKSEMPLER PÅ APPLIKATIONER

Det højest mulige værdiniveau kan opnås, når SKF skaber værdi ved at arbejde direkte sammen med kunderne i de mest krævende projekter. Vi har fundet ud af, at vores dybdegående industrielle viden supplerer nye og spirende teknologier og relaterede serviceydelser, og at det på den måde ofte er muligt at skabe nogle af de mest enestående resultater. De følgende eksempler demonstrerer, hvordan SKF har været i stand til at udvide horisonten for, hvad der er muligt, ved at samarbejde med sine kunder.


Driftssikkerhed alle steder og under alle forhold

Drift og vedligehold udgør en betydelig andel af omkostningerne forbundet med at drive en vindmølle – op til 40% af købsprisen over en mølles levetid. Individuelle reparationer kan også potentielt være meget dyre. Derfor er vindmølleproducenter og leverandører af vedligeholdsservice ivrige efter at bruge ny teknologi, der kan være med til at reducere vedligehold og nedetid.


Behandling med Black Oxide har vist sig at forbedre lejers driftssikkerhed i en vindmølle [5]. Denne overfladebehandlingsproces giver forbedringer af ydeevnen til en rimelig pris og er identificeret som den optimale løsning til forbedring af driftssikkerhed. Black Oxide yder beskyttelse mod tribokemiske angreb, og det reducerer gennemtrængning af hydrogen og øger modstandsdygtigheden over for fugtskader som f.eks. korrosion ved stilstand. Derudover har det vist sig, at lejestålflader med Black Oxide udvider omfanget af sikre driftsbetingelser sammenlignet med ikke-overfladehandlede lejestålflader.


Vindmøller arbejder i aggressive miljøer, så tætning er et andet vigtigt element i forbedringen af deres driftssikkerhed. Gummitætninger slides hurtigt, fordi de ikke kan håndtere de ujævne modløbsflader og den begrænsede smøring, der er typisk for vindmøllers hovedaksler. Hvis de svigter, bliver hovedaksellejerne i højere grad udsat for kontaminerende stoffer, der kan medføre svigt af udstyr, ikke-planlagt nedetid og højere kW-omkostninger pr. time. I mange tilfælde vil udskiftning af gummitætninger oppe i tårnet være meget vanskelig eller nærmest umulig.


HRC1-aksialtætningen er designet til at overvinde disse udfordringer. Tætningen er fremstillet af en speciel H-ECOPUR og et SKF-udviklet polyuretanmateriale med enestående slidbestandighed og rivstyrke. Resultat er en aksialtætning, der giver væsentlig længere levetid og beskyttelse mod kontaminerende stoffer, hvilket øger vindmøllens driftssikkerhed og nedsætter vedligeholdsomkostningerne.


Gennemt et tæt samarbejde med en fremtrædende vindmølleproducent har SKF udsat HRC1-aksialtætningen for en udvidet prøvning i praksis. Efter installation på 40 forskellige 2,5 mW-vindmøller blev tætningen anvendt kontinuerligt under virkelige forhold. Prøvningen i praksis var med til at bekræfte, at aksialtætningen giver en væsentlig længere levetid sammenlignet med konventionelle gummitætninger.


Vi holder jernbaneindustrien på rette spor

Siden århundredeskiftet har de stadig større krav, som Kinas transportvirksomheder står overfor, skabt store muligheder og interessante udfordringer. Kinas højhastighedstog, der med 380 km/t er det hurtigste tog i verden, er en af udfordringerne. Producenterne af toget har bedt SKF om at undersøge muligheden for at forlænge serviceintervallet for lejet fra 800.000 km til 1,3 mio. km. Som svar på dette har SKF skabt den nye CRU 130 X 240-lejeløsning, der opnåede en stabil temperatur over hele det testede kilometertal på 1,3 mio. km og ved hastigheder på op til 420 km/t.


For den næste generation af passagertog – med hastigheder på 160-250 km/t – har SKF udviklet en ny, konisk rullelejeenhed (TBU). Den nye enhed øger lejets levetid med op til 40% sammenlignet med eksisterende løsninger. Laboratorietests viser desuden, at friktionsmomentet er reduceret med 30%, mens den patenterede varmebehandling SKF Xbite forbedrer lejets samlede robusthed og ydeevne. Denne næste generations lejeenhed hjælper OEM-kunder og slutbrugere med at øge sikkerheden og maksimere deres overskud.


SKF's CTBU-leje (Compact Tapered Bearing Unit), der er et direkte resultat af kundeefterspørgsel og er udviklet i samarbejde med kunderne, har et nominelt akseltryk på 45 tons, hvilket betyder, at operatører kan øge deres rentabilitet, fordi det er muligt at transportere mere gods med den samme toglængde/-konfiguration. CTBU-lejet fra SKF er det eneste leje til tung last på markedet, der tillader et operationelt akseltryk på 45 tons. Dette er ensbetydende med en stigning i transportkapaciteten fra det nuværende 35,5 tons akseltryk, hvilket er velegnet til eksisterende eller nye vognflåderSKF logo