Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF forbedrer driftssikkerheden for top-drevsystemer til olie-og gassegmentet

 • Historie

  2015 april 13, 16:06 CEST

  På Hannovermesse viser SKF en række avancerede løsninger, som er med til at forbedre driftssikkerheden for top-drevsystemer i olie og gassektoren.

   

   

  Gøteborg, 13. april 2015.

   

  En række avancerede produkter og systemer fra SKF, spiller en vigtig rolle i at forbedre pålideligheden og ydeevnen af kritiske top-drevsystemer, som anvendes i olie/gas borerigge og efterforsknings rigge. I SKF’s løsninger til top-drev indgår specielle lejer, tætninger samt produkter til smøring og tilstandsovervågning.

   

  Det sidste nye top-drevs udstyr bruges til at støtte og rotere borestrengen under boreprocessen i ekstreme miljøer – både på land og til havs. Borestrengen, som kan være over otte kilometer lang, kan belaste top-drevet med mere end 1.500 tons. Boreprocessen skaber yderligere vrid-, vibrations- og stødbelastninger, hvilket stiller store krav til lejesystemet, et system som kan have op til seks forskellige typer af lejer i 13 forskellige positioner. 

   

  SKF’s lejeløsninger til top-drev er konstrueret til at kunne håndtere disse udfordringer. Det koniske hovedaksialrulleleje er for eksempel konstrueret specifikt til boreindustrien ved hjælp af SKF’s sidste nye modelleringsprogram, hvor det er muligt at simulere de relevante driftsforhold.

   

  SKF’s sensorlejeenheder løser indbygningsproblemer i hoveddrivmotoren. De har keramiske rulleelementer, ATEX-godkendte sensorer til omdrejningshastighed og retning samt specielle dobbelt-læbetætninger – alt i en levetidssmurt samlet enhed, som er nem at installere eller eftermontere.

   

  Endvidere findes også den ATEX-godkendte PS-143  til smøresystemer ’gerotorpumpe’  med flow-begrænsere, som nøjagtigt udmåler den rette oliemængde og dermed giver en pålidelig og problemfri smøring af alle smørepunkterne i hver top-drevsenhed.

   

  Tilstandsovervågning er en vigtig del af af SKF’s tilbud til top-drev. SKF har et sortiment af bærbare og on-line systemer til tilstandsovervågning, f.eks. SKF Multilog On-line System med det ATEX-sikre DMx-produkt eller IMx-systemet til avanceret overvågning. Disse systemer, som giver indsigt i top-drevets mekaniske tilstand, opdager forandringer i driftsforhold. Det betyder, at vedligeholdsarbejdet kan planlægges på forhånd.

   

  Roland Muttenthaler, SKF siger: ”Olie- og gassegmentet er under hårdt pres, både for at bibeholde marginalerne og for at opfylde de strenge sikkerheds- og miljømæssige krav. Vores løsninger til top-drev er en del af et større udbud af produkter, serviceydelser, anlægsoptimering samt teknisk support, som kan hjælpe vores kunder med at forbedre borearbejdets pålidelighed, effektivitet og omkostninger – uanset hvor i verden de befinder sig.

   

  SKF løsninger til top-drev er mellem de løsninger som vises på Hannovermessen  (13. -17. april). Mere information i hal 22, SKF Stand B12, og på www.skfpowerthefuture.com.

   

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:

  Pressekontakt:

  Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

   

   

   

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70.975 millioner og 48.593 medarbejdere. www.skf.com

  At the Hannover fair, SKF will showcase a range of advanced solutions that are helping to improve the operational reliability of critical top drive systems in the oil & gas sector

  Gothenburg, 13 April 2015: A range of advanced products and systems from SKF, the knowledge engineering company, are playing an important role in improving the reliability and performance of critical top drive systems used in oil & gas drilling and exploration rigs. SKF top drive solutions include high performance bearings, seals, lubrication and condition monitoring products.

  The latest top drive equipment is used to support and rotate the drill string during the drilling process in extreme environmental conditions – both onshore and offshore. Sometimes over 8 km in length, the drill string load on the top drive can exceed 1500 tons. And the drilling process creates additional torsional, vibration and shock loads, posing additional demands on the bearing system with as many as 6 different types of bearings located in 13 positions.

  SKF top drive bearing solutions are designed to address these challenges. For example, the main tapered roller thrust bearing has been specifically designed for the drilling industry using the latest SKF modelling programs capable of simulating relevant operating conditions.

  SKF Sensor bearing units solve application problems in the main drive motor and feature ceramic rolling elements, ATEX approved speed and direction of rotation sensors, high performance double lip seals – all in a lubricated for life, unitized assembly for easy mounting or field retrofit.

  Also available are ATEX approved lubrication systems PS-143 gerotor pump, with flow limiters that precisely meter oil quantities, providing reliable and trouble-free lubrication for all lubrication points within each Top Drive unit.

  Condition monitoring is an important element in SKF’s top drive offering. The company provides a portable range and online monitoring systems, including the Multilog On-line System family with the intrinsically safe DMx product or the IMx system for advanced monitoring. These systems provide insight into the mechanical health of the top drive, detect changes in operating conditions and allow maintenance work to be planned in advance.

  Roland Muttenthaler of SKF, says, “The oil and gas segment is under increasing pressure, to both maintain margins and conform to increasingly tough safety and environmental legislation. Our top drive solutions are part of a wider range of products, asset optimisation services and technical support that help our customers improve the reliability, efficiency and cost performance of their drilling operations, wherever they are in the world.”

  SKF’s top drive solutions are among those that will be on show at this year’s Hannover fair (April 13th – 17th). More information can be found at hall 22, booth B12, and on www.skfpowerthefuture.com.

  Aktiebolaget SKF
         (publ)

  For further information, please contact:
  Press Relations: Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

  SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.

  Annual sales in 2013 were SEK 63,597 million and the number of employees was 48,401. www.skf.com

  ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.
  ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

SKF logo