Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's årsberetning 2014

2015 januar 28, 13:00 CET

Alrik Danielson, President og CEO:
"Efterspørgslen var på linje med vores forventninger for kvartalet med en vækst på lige under 2 %, hvad angår volumen. Vores industrielle forretningsområde vandt momentum, mens bilsegmentet, i overensstemmelse med forventningerne, oplevede en lavere fremdrift. Geografisk oplevede Asien endnu engang den stærkeste vækst, og Nord- og Latinamerika oplevede en god udvikling, mens situationen i Europa forblev relativ uændret.
   Særligt tilfredsstillende var vores cash flow-resultater i kvartalet, som efter investeringer og før finansiering var meget stærke, på SEK 2 milliarder og med et fald i både tilgodehavender og lagerbeholdninger.
   Fokus forblev på markedet, og aktivitetsniveauet var højt med mange nye forretningsområder og modtagelse af adskillige kundepriser. Opmærksomheden var også rettet mod at færdiggøre den nye, forenklede, effektive og mere kundefokuserede struktur på det industrielle marked. Dette blev gjort ved at fusionere to industrielle forretningsområder og blev lanceret den 1. januar 2015. Kombineret med en rationalisering af virksomhedens medarbejderfunktioner anslår vi, at dette setup vil medføre en reduktion i medarbejderstaben på ca. 1500 personer over hele verden, hvilket giver en betydelig forbedring af produktiviteten på funktionærområdet. Med vores forenklede struktur er jeg overbevist om, at vi vil blive endnu bedre og hurtigere til at skabe konkurrencedygtige produkter og serviceydelser med kundeapplikationer i fokus.
   Fremadrettet vil vi fortsat opleve omskiftelighed på markedet. Vi forventer fortløbende, at efterspørgslen vil være relativt uændret for koncernen. Dog er det vanskeligt at forudsige, hvilke effekter de meget lave mineral- og oliepriser og de nylige valutabevægelser, med en stærkere dollar, har på efterspørgslen.
   Endelig vil jeg gerne takke Tom Johnstone for hans hjælp og støtte i min overgangsperiode."


Nøgletal
Q4 2014Q4 201320142013
Nettoomsætning, MSEK18.49916.43070.97563.597
Driftsoverskud/-underskud, MSEK1.608-1.5477.8013.693
Driftsoverskud ekskl. engangsomkostninger, MSEK2.0781.8038.2917.568
Bruttoavance, %8,7-9,411,05,8
Bruttoavance ekskl. engangsomkostninger, %11,211,011,711,9
Overskud før skat, MSEK1.293-1.7606.6682.821
Nettooverskud, MSEK881-2.0434.7501.044
Resultat pr. aktie, SEK1,84-4,5710,102,00

Driftsresultatet for fjerde kvartal inkluderer engangsomkostninger på MSEK -470 (-3 350), hvoraf
MSEK -250 vedrører værdiforringelser og øvrige engangsomkostninger, og MSEK -220 vedrører omstrukturering. Hele årets resultat inkluderer engangsomkostninger på MSEK -490 (-3.875). Tallet for 2013 inkluderer en hensættelse til betalingen til EU-kommissionen på MSEK 3.000.

Nettoomsætningsændring år til år i SEK, der kan henføres til:VolumenPris/sammensætningStrukturValuta
effekt
I alt
Q4 2014, %1,81,00,98,912,6
Hele året, %3,30,63,74,011,6

Salget i fjerde kvartal i lokale valutaer og eksklusive struktur steg med 1 % i Europa, 2 % i Nordamerika, 4 % i Latinamerika og 8 % i Asien og faldt med 5 % i Mellemøsten og Afrika. Produktionen i fjerde kvartal var relativt uændret sammenlignet med sidste år.

Salget for hele året i lokale valutaer og eksklusive struktur sammenlignet med det foregående år steg med 1% i Europa, 3 % i Nordamerika, 1 % i Latinamerika, 10 % i Asien og 9 % i Mellemøsten og Afrika Produktionen for hele året var en smule højere end sidste år.

Forslag til udbytte
Bestyrelsen har på den årlige generalforsamling besluttet at foreslå en uændret dividende på SEK 5,50 pr. aktie.

Markedsudsigter for første kvartal 2015
Efterspørgsel sammenlignet med første kvartal 2014
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være lidt højere for koncernen, højere for Asien og relativt uændret for Europa, Nordamerika og Latinamerika. Den forventes at være relativt uændret for bilsegmentet og specialsegmentet og lidt højere for industrisegmentet.

Efterspørgsel sammenlignet med fjerde kvartal 2014
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være relativt uændret for koncernen, Europa og Latinamerika og lidt højere for Asien og Nordamerika. Den forventes at være relativt uændret for industrisegmentet og bilsegmentet og lidt højere for specialsegmentet.

Produktion
Produktionen forventes at være højere over hele året og sammenlignet med fjerde kvartal

Göteborg, den 28. januar 2015

Aktieselskabet SKF
      (publ)

Der vil blive afholdt en telefonkonference den 28. januar kl. 14.00 (CET), 13.00 (UK), 08.00 (US):
SE: +46 8 5065 3938
UK: +44 203 427 1909
US: +1 646 254 3365

Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's årsresultat for 2014 på IR-websiden.
investors.skf.com/quarterlyreporting

SKF AB er forpligtet til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse ca. kl. 13.00 den 28. januar 2014.


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Pressekontakt: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2014 havde SKF en omsætning på MSEK 70.975, og antallet af medarbejdere var 48.593. www.skf.com  

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

Download pressemappe

Komplet rapport i pdf-format (242 KB)

SKF logo