Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's tredjekvartalsregnskab 2015

2015 oktober 16, 12:00 CEST

Gøteborg, den 16. oktober 2015:

Alrik Danielson, President og CEO:

"Den forventede afmatning i efterspørgslen på markedet, som vi tog højde for i juli, er indtrådt og er taget til i kvartalet, især i Asien og Nordamerika. Som følge deraf er salg i lokal valuta faldet med 5%. Produktiviteten blev reduceret i kvartalet, og lagerbeholdningerne blev holdt under kontrol. Vores økonomiske resultat blev påvirket af lavere salgsvolumener.

Vi har indgået aftaler med næsten alle vores 1.500 funktionæransatte medarbejdere, som er en del af vores program for omkostningsbesparelser. De nuværende markedsforhold betyder dog, at disse foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og vi forstætter derfor vores omkostningsbesparende aktiviteter i hele koncernen.

I Europa oplevede vi vækst i jernbanesektoren, men en betydeligt svagere efterspørgsel i både energi- og metalsektorerne. I Nordamerika og Asien var den generelle efterspørgsel i industrien betydeligt lavere, med undtagelse af energisektoren i Asien, som oplevede betydelig vækst.

Vores forretninger i bilsegmentet voksede på linje med den generelle udvikling på det europæiske marked, men ikke i Nordamerika.

Programmet for forbedring af lønsomheden inden for Automotive Market går fremad, og en mere detaljeret opdatering vil blive præsenteret på vores kommende kapitalmarkedsdag.

Frasalget af virksomheder, som ligger uden for kerneforretningen, fortsatte med salget af Canfield Technologies. Indtægterne anvendes til at styrke balancen og geninvestere i vores kerneforretning.

Nu, hvor vi er på vej ind i fjerde kvartal, forventer vi, at den makroøkonomiske usikkerhed fortsætter, og som følge deraf forventer vi, at efterspørgslen i fjerde kvartal vil være lidt lavere sekventielt og lavere sammenlignet med det foregående år. Vil retter vores produktionsniveauer tilsvarende ind."

Nøgletal, SEKmQ3 2015Q3 2014ÅTD 2015ÅTD 2014
Nettoomsætning18 36717 78757 78252 476
Driftsoverskud ekskl. engangsomkostninger1 9762 0926 9296 214
Bruttoavance ekskl. engangsomkostninger, %10.811.812.011.8
Engangsomkostninger i driftsoverskuddet-151-19-1 000-21
Driftsoverskud1 8252 0735 9296 193
Bruttoavance, %9.911.710.311.8
Resultat før skat, ekskl. operationelle og finansielle engangsomkostninger1 6291 8466 2315 496
Overskud før skat1 3481 8275 1815 375
Nettolikviditet efter investeringer, før finansiering1 8081 4764 45011
Nøgletal30. sep.
2015
30. jun.
2015
30. sep.
2014
Nettodriftskapital, % af årlig omsætning29.730.932.4
ROCE for de seneste 12 måneder, %11.912.68.5
Nettogæld/egenkapital, %114.2113.4132.5
Nettogæld/EBITDA2.92.84.5
Ændring i nettoomsætning år-til-år, %:OrganiskStrukturelValutaI alt
Q3 2015-4.7-0.88.83.3
ÅTD-1.8-0.312.210.1
Organisk omsætningsændring i lokale
valutaer, pr. region år-til-år, %:
EuropaNord-
amerika
Latin-
amerika
AsienMellemøsten
og  Afrika
Q3 2015-0.7-10.80.9-7.812.2
ÅTD0.4-6.41.1-2.514.0

Markedsudsigter for fjerde kvartal 2015

Efterspørgsel sammenlignet med fjerde kvartal 2014
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være lavere for koncernen, hvor efterspørgslen på Automotive Market forventes at være relativt uændret, mens efterspørgslen efter Speciality Business forventes at være lidt lavere. Også efterspørgslen efter Industrial Market forventes at være lavere. Opdelt efter markeder forventes efterspørgslen at være relativt uændret i Europa og Latinamerika og betydeligt lavere i Nordamerika og Asien.

Efterspørgsel sammenlignet med tredje kvartal 2015
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være lidt lavere for koncernen, hvor efterspørgslen efter Industrial Market og Automotive Market forventes at være lidt lavere, mens efterspørgslen efter Specialty Business forventes at være relativt uændret. Opdelt efter marked forventes efterspørgslen at være relativt uændret i Europa og lidt lavere i Nordamerika, Latinamerika og Asien.

Der vil blive afholdt en telekonference den 16. oktober 2015kl. 14.00 (CEST):

SE: +46 8 5033 6538 
UK: +44 20 3427 1912 
US: +1 212 444 0896

Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's tredjekvartalsregnskab 2015 på IR-websiden. investors.skf.com/quarterlyreporting

Aktieselskabet SKF
(publ.)

SKF AB er forpligtet til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse kl. 12.00 den 16. oktober 2015.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
MEDIA HOTLINE: 46 31 337 2400

PRESSE: Theo Kjellberg, Director, Press Relations
telefonnr.: +46 31 337 6576, mobilnr.: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTORRELATIONER: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations
Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15 000 forhandlere over hele verden. I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70 975 millioner, og antallet af medarbejdere var 48 593. www.skf.com 

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

Download pressemappe

Komplet rapport i pdf (288 KB)

SKF logo