Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Kontrol med produktionstab

 • Historie

  2016 maj 05, 14:00 CEST

  Som følge af de lavere oliepriser og stigende driftsomkostninger leder offshore olie- og gassektoren efter hurtige måder at forbedre produktiviteten på. Smartere procedurer for vedligehold er en vigtig del af denne løsning, siger Mark Dunn, der er Reliability Engineering Manager hos SKF.

  Gøteborg, Sverige den 5. maj, 2016: Olie- og gasindustrien kæmper for at tilpasse sig et nyt økonomisk miljø. Prisvolatiliteten bliver ved med at være høj, men kombinationen af et stærkt udbud og en langsom vækst i efterspørgslen gør det usandsynligt, at et højt prisniveau hurtigt vender tilbage.

  Præsenteret for så udfordrende vilkår er offshoreproducenter under et ekstraordinært stort pres for at reducere omkostningerne. I en sektor, hvor den langsigtede omkostningstendens har været stigende, kræver det vidtgående ændringer af driftsprocedurer for at vende situationen. Mange virksomheder anerkender behovet for at innovere og investerer derfor i langsigtede løsninger.

  Nogle af de faktorer, der medfører lavere produktivitet, er uundgåelige, herunder strengere bestemmelser vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø, samt mere udfordrende tekniske forhold, men der er mange andre forhold, operatører kan forbedre, lige fra bedre arbejdsplanlægning til indføring af mere trimmede driftsprocedurer, så personalet kan bruge mere tid på værdiskabende aktiviteter.

  Hvorfor vedligehold er vigtigt

  I takt med, at offshoreproduktionsaktiver ældes, bliver strømlinede vedligeholds- og reparationsaktiviteter et vigtigt fokusområde for operatører, der ønsker højere effektivitet. Vedligehold og pålidelighed er afgørende for offshoreproduktiviteten, fordi nedlukning af platforme i forbindelse med udførelse af service eller ikke-planlagt vedligehold ofte er den største kombinerede kilde til produktionstab.

  Forsøg på at reducere pålidelighedsrelaterede tab kan dog placere operatører i et dilemma. Hvis de ikke vedligeholder udstyret korrekt, risikerer de at blive udsat for dyre og potentielt farlige ikke-planlagte produktionsstop. Hvis de planlægger at udføre eftersyns- eller udskiftningsaktiviteter for tit, vil de imidlertid skabe deres egne kilder til tab: Dette vil øge arbejdsudgifterne og forlænge den tid, der skal bruges på at udføre vedligehold, og øge risikoen for, at et vedligeholdseftersyn uforvarende afstedkommer nye problemer. Desuden opstår mange driftsfejl af natur helt tilfældigt, og sandsynligheden for, at aktiver svigter tidligt i deres levetid, kan derfor være lige så stor som for, at de fortsætter med at køre pålideligt, indtil de er udtjent. Dette gør det vanskeligt at planlægge tidsbaserede serviceeftersyn på en meningsfuld måde.

  Betingelser for forandring

  Én måde at løse vedligeholdsudfordringen på er at anvende en tilstandsbaseret tilgang. Med fremskridt inden for sensor- og dataanalyseteknologi, der udfører tilstandsovervågning af aktiver, mens de er i drift, mere pålidelig og økonomisk overkommelig, er det ingen overraskelse, at dette hurtigt vinder fodfæste som den foretrukne tilgang til at forbedre offshoreaktiver på.

  Generelt er det sådan, at jo mere følsom og avanceret tilstandsovervågningen af et aktiv er, jo tidligere er det muligt at advare om potentielle fejl. Men de mere avancerede løsninger er naturligvis dyrere, både i forhold til kapitalomkostningerne forbundet med sensorer og analyseudstyr og i forhold til den arbejdsindsats, der kræves for at konfigurere, styre og betjene dette udstyr i marken. For at nå målet om højere pålidelighed til lavere omkostninger skal offshoreoperatører derfor udvikle en relevant strategi for deres individuelle aktiver, der tager udgangspunkt i, hvor vigtigt det pågældende udstyr er, og hvilke overvågningsstrategier der er tilgængelige.

  Grundlæggende pleje af aktiver

  De mest enkle tilstandsbaserede strategier benytter håndholdte måleapparater til at registrere aktivernes karakteristika og til at kontrollere forandringer over tid, der kan være tegn på en potentiel fejl. SKF Microlog Analyzer CMXA 51-IS er eksempelvis et robust og bærbart håndholdt instrument med indbygget sikkerhed, der bruges til indsamling af vibrations-, proces- og dynamiske data i farlige miljøer. Instrumentet kan sluttes til en række forskellige sensorer, herunder accelerationsmålere, hastighedstransducere, forskydningssensorer og infrarøde temperatursensorer. Enheden foretager overordnede målinger og kan, når det er nødvendigt, udføre en FFT-spektrumanalyse for at gøre det muligt for brugeren at præcisere problemer som f.eks. lejerelaterede problemer, ubalance eller skævstilling. Data kan også overføres til en computer med henblik på at finde tendenser og foretage yderligere analyse.

  Bedre pleje af aktiver

  I takt med, at aktiver bliver mere kritiske, bliver det vigtigere at identificere problemer på et tidligere tidspunkt. Det gør det muligt for operatøren at planlægge et passende vedligeholdseftersyn og sikre, at det nødvendige personale, værktøj og udstyr forefindes på stedet, så nedetid eller indgreb i øvrige driftsfunktioner minimeres.

  Operatørerne arbejder meget tæt på udstyret og er derfor normalt de første til at registrere selv de mindste forandringer i procesbetingelserne og maskinernes sundhed, hvilket kan være alt fra unormale aflæsninger, underlige lyde, for høj varme og vibration til lækager eller trykfald. Med SKF's program ODR (Operator Driven Reliability), der sikrer operatørstyret pålidelighed, er det nemt at indsamle og analysere disse værdifulde data og at reagere på dem. Eksempelvis kan operatører bruge håndholdte enheder til at indsamle data, der er nøjagtige og sporbare. Hvis unormale forhold registreres, vil operatøren med det samme blive bedt om at foretage afhjælpende handlinger eller aktivere anmodninger med arbejdsbeskeder via et CMMS-system (Computerised Maintenance Management System).

  ODR gør det muligt for operatører, der arbejder i frontlinjen, på en proaktiv måde at kommunikere deres resultater og foretage afhjælpning på et tidligt tidspunkt. På denne måde bliver driftsteams en integreret del af en strategi for pålidelighedsbaseret styring af aktiver, hvilket minimerer ikke-planlagt nedetid, samtidig med at produktiviteten og tilgængeligheden øges.

  Overvågning af kritiske aktiver

  Til større og mere kritiske aktiver, hvor sikkerhedsrelaterede spørgsmål, produktionsafbrydelser, vanskelig eller farlig adgang og omkostningerne forbundet med fejl er betydelige, er et permanent online overvågningssystem bedre egnet og mere pålideligt end håndholdte dataindsamlingsenheder. I visse tilfælde bruges permanente online systemer kombineret med håndholdte eller periodiske dataindsamlingsinstrumenter, hvilket fremmer en mere holistisk tilgang til pålidelighed og produktivitet, med maskinovervågning døgnet rundt.

  Dataene indsamles og sendes via permanent installerede sensorer, der enten kan være ledningsforbundet til tilslutningsdåser eller – hvilket er ved at blive det almindelige – er trådløst forbundet. SKF's trådløse maskintilstandssensor, der er en ATEX-klassificeret enhed, kombinerer eksempelvis vibrations- og temperatursensorer, en datalogger og en radio til én enkelt kompakt enhed, der nemt og hurtigt kan installeres på mange forskellige former for roterende udstyr. Sensoren indsamler og sender data om overordnede vibrationsniveauer og forbigående accelerationer, der kan indikere problemer med lejer og andre almindelige fejl. Enheden bruger kommunikationsprotekollen WirelessHART og er en enkel, pålidelig og sikker måde at udvide tilstandsbaseret vedligehold på, i omgivelser hvor det er vanskeligt at installere ledningsforbundne kommunikationsforbindelser. For at overvinde problemer med trådløs kommunikation kan sensorer konfigureres, så de kører som router-noder og videresender data fra andre sensorer.

  Uanset hvilken type sensorer, der er i brug, sendes data normalt til et centralt computersystem, der benytter et avanceret styrings- og dataanalyseværktøj som f.eks. SKF @ptitude Monitoring Suite. De nyeste værktøjer til tilstandsovervågning, som f.eks. SKF Multilog On-line System IMx-M, kan konfigureres, så de leverer uafhængige maskinbeskyttelses- og overvågningsfunktioner, og kan endda også give automatiske råd om afhjælpning af eksisterende eller forestående tilstande, der kan påvirke maskinens pålidelighed, tilgængelighed og ydeevne.

  Eksempel fra en case:

  Operatører, der har investeret i avancerede tilstandsbaserede vedligeholdsstrategier, har været i stand til at opnå betydelige omkostningsbesparelser og forbedring af pålideligheden. Da et større olieselskab eksempelvis installerede teknologien på tværs af diverse maskiner i sin flåde af offshore-servicefartøjer, opnåede selskabet et fald på 20 % i antallet af maskiner, der krævede opmærksomhed, over en periode på tre år. Ved brug af denne tilgang estimerer selskabet en årlig besparelse på ca. $ 1,2 millioner.

  SKF Danmark A/S
  (børsnoteret)

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
  Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2015 havde SKF en omsætning på SEK 75.997 millioner, og antallet af medarbejdere var 46.635. www.skf.com

  ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (14.3 MB)

SKF logo