Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Magnetlejer, der er stærke nok til store havdybder

 • Historie

  2016 maj 05, 14:00 CEST

  Gøteborg, Sverige den 5. maj 2016: Olie- og gasindustrien i dag står over for mange udfordringer, herunder lavere oliepriser og miljøhensyn, der tvinger virksomheder til at finde alternative udvindingsmetoder. Mange virksomheder anerkender behovet for at innovere og investere i langsigtede løsninger.

  Energiselskabet Statoil er en af disse innovative virksomheder. De har forstået vigtigheden at være på forkant med teknologien for at kunne sænke omkostningerne, håndtere miljøspørgsmål og sikre overlevelse på langt sigt. "Vi indså, at vi blev nødt til at tænke anderledes i forhold til teknologi, og at vi i den forbindelse skulle vende hver eneste sten for at nedbringe omkostningerne og reducere vores CO2-udledning," siger Torstein Vinterstø, Statoils Project Director for Åsgard.

  I årevis har Statoil arbejdet på teknologien bag verdens første undersøiske gaskomprimeringsanlæg I september 2015 nedsænkede Statoil sit undersøiske Åsgard-gaskomprimeringsanlæg i Nordsøen og gjorde det dermed muligt at udvinde mere gas fra offshorefelterne i et omfang, man ikke har set før.

  Traditionelt finder gaskomprimering sted på platforme eller onshore, i betydelig afstand fra kilden. At placere en kompressor så tæt på brønden som muligt giver et billigere og mere energieffektivt alternativ. Det sparer plads, reducerer udgifterne til vedligehold, og fordi den er ubemandet, kan den fjernbetjenes, hvilket eliminerer behovet for konstant overvågning samt personale.

  Det undersøiske gaskomprimeringssystem i Åsgard-gasfeltet er placeret på bunden af Nordsøen i 300 meters dybde. Udvindingen fra Åsgards to reservoirer Midgard og Mikkel vil stige med mindst 20 % og tilføje mere end 300 millioner tønder olieækvivalenter til feltets produktion. Løsningen vil medføre en betydelig forlængelse af feltets produktionslevetid. Uden denne nye løsning ville disse reservoirer være lukket før tid, og Statoil havde været tvunget til at finde andre reserver.

  Desuden er fordelene for miljøet imponerende. Den undersøiske kompressor kræver omkring 40 % mindre strøm for at køre, end den traditionelle løsning over vandoverfladen skal bruge for at levere samme service, og den reducerer feltets CO2-udledning betydeligt. SKF’s magnetlejeteknologi har været et nøgleelement i indsatsen for at gøre denne drøm til virkelighed. "Vi valgte SKF på grund af deres stærke profil inden for lejer," siger Vinterstø. "Det er den eneste virksomhed på markedet, der har et så kvalificeret produkt."

  Statoil og SKF har et langt samarbejde bag sig, der går helt tilbage til 1980'erne, og de to virksomheder har arbejdet tæt sammen om den intelligente magnetlejeteknologi, som er integreret i kompressorhuset. Ingeniører fra både SKF og Statoil har tit arbejdet side om side med SKF for at finde nye idéer og foreslå måder at reducere omkostningerne på. "Vi har haft mange diskussioner, og jeg tror, at denne måde at være fælles om arbejdet på, har givet dem en bedre forståelse af vores behov som slutbruger og har ført til et bedre resultat," siger Vinterstø.

  SKF's magnetlejer kører uden at have kontakt. Dette kontaktfri design er smøringsfrit, energieffektivt og muliggør lav vibration. Lejerne kan køre kontinuerligt og styre aksler, der roterer ved meget høj hastighed, typisk over de kritiske niveauer, som ingen andre lejer kan nå.

  Alle disse faktorer var vigtige, da vi designede det undersøiske gaskomprimeringssystem. At sikre en simpel systemarkitektur med så få komponenter som muligt var meget vigtigt af hensyn til plads, vægt og miljø.

  Magnetlejerne er integreret i huset på den elektrisk motordrevne kompressor, hvilket eliminerer behovet for smøreolie, tætninger og en gearkasse. De friktionsfri magnetlejer muliggør en højere rotationshastighed, hvilket fører til mindre og lettere kompressormoduler og infrastruktur.

  SKF's indgående viden om høje rotationshastigheder og om, hvordan magnetlejer fungerer i industrielle processer, gav virksomheden en fordel, da den skulle designe den nye applikation, men at sikre, at teknologien levede op til en række bestemmelser var en tidskrævende proces. Projektet krævede fem års intens udvikling og testning, herunder simulering af undersøiske havforhold over jorden gennem 6.000 timers kontinuerlig drift.

  "Før kunden godkendte lejeløsningen, lavede vi en version af systemet over vandoverfladen for at sikre, at komponenterne egnede sig til det undersøiske miljø," siger Jérémy Lepelley, Subsea & Oil & Gas Developments Sales Manager hos SKF Magnetic Mechatronics. "Dette hjalp os med at opnå topkvalitet og opfylde specifikationerne for vibrationer m.m. Vi har lært meget af Statoil-projektet, hvilket giver os et højere teknologisk niveau og et forspring i forhold til konkurrenterne."

  SKF's magnetlejer bruges i mange flere applikationer inden for olie-, gas- og energiproduktion. Lejerne findes onshore, offshore og nu også undersøisk. Magnetlejer findes i industrielle køleanlæg, blæsere, pumper – alle steder, hvor systemer roterer med høj hastighed, eller hvor der er behov for at reducere CO2-udledninger.

  SKF har mere end 130.000 magnetlejer og elektriske højhastighedsmotorer i drift på tværs af mange brancher og har over 1.000 installationer i olie- og gasindustrien.

  SKF Danmark A/S
  (børsnoteret)

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
  Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2015 havde SKF en omsætning på SEK 75.997 millioner, og antallet af medarbejdere var 46.635. www.skf.com

  ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (12.4 MB)

SKF logo