Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Samarbejde med universiteter er med til at fremme udviklingen i industrien

 • Historie

  2016 september 29, 10:00 CEST

  Et fællesprojekt mellem SKF, Chalmers University og Ericsson vil være med til at lægge det praktiske fundament for "Industry 4.0" og samtidig demonstrere vigtigheden af, at industrien og universiteterne samarbejder.

  For udenforstående forekommer et samarbejde mellem industrien og universiteter at være lige ud ad landevejen og endimensionelt: Virksomheden har et problem og betaler universitetet for at løse det med sin ekspertise. I realiteten er samarbejdet mellem de to dog langt mere vidtrækkende, idet det omfatter uddannelse, rekruttering, branding og andre fælles fordele.

  "Ved at samarbejde med universiteter får vi adgang til deres kompetence og viden, som vi ellers skulle have brugt meget tid på selv at tilegne os," siger Martin Friis, som er projektleder hos SKF med den særlige opgave at skabe forbindelser mellem eksterne samarbejdspartnere gennem finansieringsstøttede R&D-projekter.

  Mens et universitets mission er at producere viden, der er relevant for samfundet, er industriens mission at være konkurrencedygtig i sin forretning. For at skabe et givtigt samarbejde er det afgørende, at man forstår begge verdener. Ethvert samarbejde skal medføre en win-win-situation, da det ellers vil ophøre med at eksistere.

  SKF indgår i samarbejder om forskning og udvikling med universiteter over hele verden. Disse spænder fra individuelle MSc- og ph.d.-projekter til større projekter, der involverer mere end én forsker. Visse af de større engagementer vedrører et program eller et emne, hvor der indsættes større ressourcer.

  Eksempler er SKF's universitetsteknologiske centre, hvor SKF har udvalgt særlige samarbejdspartnere til særlige kerneteknologier. Disse omfatter tribologi (med Imperial College), stål (Cambridge University) og tilstandsovervågning (Luleå University).

  Ved fronten
  Produktionssystemer og produkter bliver mere og mere komplekse, og det tempo, hvormed viden og information skabes, gør det svært at holde trit med de nyeste udviklinger. Universiteterne arbejder "ved fronten" inden for deres emner, siger Friis og at kunne drage nytte af dette er en kæmpe fordel for industrivirksomheder.

  Nyttig information flyder dog også i den modsatte retning. Mens industrien kan få adgang til grundforskningen fra universiteterne, kan den også komme med feedback på nuværende og fremtidige behov. Dette hjælper universiteterne med at målrette deres forskning mere præcist og at designe studier, der mere præcist passer til industriens behov, fordi de dermed leverer kandidater, der har de rette kompetencer til den moderne industri.

  Dette bringer os frem til det praktiske spørgsmål om rekruttering. En stor industrivirksomhed som f.eks. SKF ansætter hvert år mange universitetsuddannede ingeniører, og tætte forbindelser med universiteterne kan være med til at "brande" SKF i de studerendes bevidsthed. "På den måde ved de, hvem vi er, og at vi vil være en interessant virksomhed at arbejde for," siger Friis.

  Ideen med at brande – og skabe identitet – er mere end bare at rekruttere direkte til SKF-folden. Mange nyuddannede ingeniører ender med at arbejde for andre industrivirksomheder. Men at have kendskab til SKF og virksomhedens produkter vil hjælpe virksomheden, når disse studerende – som fuldtidsansatte ingeniører – sidder i en stilling, hvor de skal specificere komponenter som f.eks. lejer eller tætninger.

  Samtidig kan SKF's medarbejdere påtage sig rollen som gæsteforelæsere og bruge deres tid på at forelæse på universiteterne og vejlede ph.d.- og MSc-studerende. SKF kan også påvirke uddannelsesretningen ved at holde gæsteforelæsninger og give de studerende casebaserede opgaver eller ved at deltage i workshops og aktiviteter arrangeret af studenterforeninger.

  Fremme af samarbejdet med industrien
  Mange regeringer er ivrige efter at knytte bånd mellem industrien og universiteterne, og sådan er det også i Sverige. "Regeringen yder økonomisk støtte til forskningsprogrammer, der styrker universiteterne, samtidig med at de fokuserer på industriens behov," siger Friis. "Det skal gøres inden for de rigtige områder, så de vælger projekterne omhyggeligt."

  På ét plan yder regeringen direkte økonomisk støtte til uddannelse og grundforskning. Derudover vil et finansieringssystem fremme samarbejde med industrien, hvor forskningen udvikles yderligere, f.eks. ved at den skræddersys til et virkeligt miljø. Denne finansiering bygger bro mellem universiteternes forskning og industriens evaluering og dækker typisk Technology Readiness Levels 3-7. Regeringens finansiering dækker typisk de akademiske ressourcer, mens virksomhederne dækker deres egne udgifter.

  For at industrien skal kunne arbejde effektivt på dette område er det afgørende, at den deltager i brancheorganisationer for at fremhæve industriens fremtidige behov. Disse organisationer prøver at påvirke faktorer som f.eks., hvilke områder der skal prioriteres, og hvordan økonomisk støtte til forskningen skal fordeles.

  Dette lobbyarbejde er med til at sætte virksomhedernes behov på dagsordenen og gør det nemmere at opbygge netværk med akademikere, andre potentielle industrielle forskningssamarbejdspartnere og finansieringsstøtter. Det er en effektiv måde at finde relevante forskningsområder, potentielle akademiske og industrielle forskningssamarbejdspartnere og matche finansieringsmulighederne.

  Samarbejdsnetværk
  Friis foreslog med succes et projekt for Vinnova (en del af Sveriges erhvervsministerium) angående det varme emne "Industry 4.0" – den futuristiske vision om at forbinde alle dele af en moderne fabrik. Det toårige projekt kaldet 5GEM (5G Enabled Manufacturing) er et samarbejde mellem SKF, Chalmers University og telekommunikationsgiganten Ericsson. Kombinationen af Ericssons ekspertise inden for trådløs teknologi, SKF's viden om produktionssystemer og Chalmers' videnskabelige tilgang kan gøre det muligt at skabe grundlaget for Industry 4.0.

  "I fremtidens forbundne fabrik vil wi-fi ikke leve op til de nye krav til pålidelighed, ventetid og datamængder," siger Friis. "Systemet skal være "oppe" hele tiden."

  Den nye 5G-standard – herunder teknologier som f.eks. infrastruktur, skyløsninger og analyser – kunne være en del af den praktiske løsning, som "muliggør" Industry 4.0. "Indtil videre har man talt om Industry 4.0 som et koncept, men det er denne form for teknologi, som gør visionen til virkelighed," siger han.

  5G vil gøre det muligt at bruge højere frekvenser og tillade hurtigere og mere pålidelig overførsel af store datamængder. "Pålidelighed og sikkerhed er afgørende," siger Friis. "Der skal være forbindelse hele tiden, ellers mislykkes produktionen."

  Sammen vil projektpartnerne udvikle en række "demonstratorer" baseret på 5G, som efterfølgende vil blive testet på SKF's fabrikker. Disse vil blive bedømt ud fra fire hovedkriterier: produktionseffektivitet, produktionsfleksibiitet, sporbarhed og bæredygtighed. Teamet er allerede tæt på at beslutte, hvilke demonstratorer det vil arbejde med. Produktet vil demonstrere, hvordan forbindelse kan forbedre produktionssystemets ydeevne.

  Målet med projektet er at bruge forbedret forbindelse og analyse for at give adgang til de korrekte data – præcis når og hvor der er behov for det. At skræddersy dette til et menneskes (eller en maskines) behov vil gøre det muligt at træffe beslutninger, enten manuelt eller automatiseret, som vil skabe værdi i produktionssystemet.

  Levering af Industry 4.0
  Interforbundne data spiller allerede en vigtig rolle i industrien som f.eks. i forebyggende vedligeholdssystemer. Hvis Industry 4.0 realiseres, vil dette komme op på et helt nyt niveau.
  Johan Stahre, som er chef for Produktionssystemer på Chalmers University, og som også er projektleder for 5GEM, siger: "Projektets vision er at skabe et produktionssystem i verdensklasse, som demonstrerer forbedret ydeevne gennem forbedret effektivitet, øget fleksibilitet og sporbarhed. En nøglekomponent i dette projekt er at sikre, at disse teknologier nemt kan overføres til andre produktionsindustrier."

  Og han advarer om, at industrien skal sørge for at gøre det rigtigt denne gang, da konceptet ”universel indbyrdes forbindelighed” har været prøvet én gang før. "Tilbage i 1990'erne havde vi noget kaldet Computer Integrated Manufacturing, der forsøgte at forbinde alt indbyrdes," siger han. "Men interoperabiliteten mislykkedes, og vi fik i stedet "øer med automatisering". Det har taget 20 år at komme til det punkt, hvor vi befinder os nu."

  Industry 4.0 står stadig over for nogle problemer – mest af alt omkring standardisering og interoperabilitet, men projekter som 5GEM kan være med til bringe visionen tættere på realisering.

  SKF Danmark A/S
  (børsnoteret)

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
  Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2015 havde SKF en omsætning på SEK 75.997 millioner, og antallet af medarbejdere var 46.635. www.skf.com

  ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (29.2 MB)

SKF logo